Y Hậu Lệ Thiên

Y Hậu Lệ Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Y Hậu Lệ Thiên: Thần Y Đích Nữ Thật Hung Dữ
Tác giả: AMBER
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/04/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Kiếp trước một tấm thật lòng cho chó ăn, cuối cùng chết thảm ở chuồng heo tuyết rơi khắp trời! Nhưng sống lại quay về, Thượng Thanh Ảnh quyết định, những kẻ đã từng chèn ép bắt nạt làm nhục nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào cả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:04 01/12/2020.
Chương
Ảnh 2313
Ảnh 1913
Ảnh 1211
Ảnh 1118
Ảnh 1414
Ảnh 2315
Ảnh 2413
Ảnh 1813
Ảnh 520
Ảnh 1218
Ảnh 923
Ảnh 1817
Ảnh 1017
Ảnh 1414
Ảnh 816
Ảnh 1216
Ảnh 1415
Ảnh 1420
Ảnh 330
Ảnh 233
Ảnh 435
Ảnh 327
Ảnh 1246
Ảnh 1537
Ảnh 637
Ảnh 1739
Ảnh 436
Ảnh 1629
Ảnh 728
Ảnh 2429
Ảnh 1848
Ảnh 2256
Ảnh 2360
Ảnh 1549
Ảnh 2758
Ảnh 25109
Ảnh 28106
Ảnh 1887
Ảnh 1282
Ảnh 17108
Ảnh 1581
Ảnh 784
Ảnh 1368
Ảnh 2139
Ảnh 1838
Ảnh 737
Ảnh 1035
Ảnh 1541
Ảnh 936
Ảnh 340
Ảnh 540
Ảnh 1145
Ảnh 1438
Ảnh 1844
Ảnh 654
Ảnh 1447
Ảnh 448
Ảnh 1147
Ảnh 747
Ảnh 1742
Ảnh 247
Ảnh 1253
Ảnh 740
Ảnh 347
Ảnh 1255
Ảnh 849
Ảnh 1553
Ảnh 1371
Ảnh 1079
Ảnh 879
Ảnh 385
Ảnh 578
Ảnh 2282
Ảnh 1896
Ảnh 464
Ảnh 2364
Ảnh 2187
Ảnh 1577
Ảnh 1080
Ảnh 2686
Ảnh 3577
Ảnh 2881
Ảnh 2382
Ảnh 3198
Ảnh 2791
Ảnh 3392
Ảnh 52118

Truyện liên quan