Xung Hỉ Vương Phi

Xung Hỉ Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạc Tiểu Mạc
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/07/2021
Tổng lượt xem: 19.9K
Thể loại:

Vương gia bá đạo và thê tử thông minh, lần đầu gặp mặt, cô ta trị thương cho huynh ấy, lấy chi phí trị thương khoảng vài tram lượng. Lần gặp sau, huynh ấy lấy nàng làm thê tử, nói rằng phải bám lấy nhau cả đời. Vương gia, tiểu thế tử vẫn đang ở bên cạnh nhìn đấy… Đúng lúc, bổn vương cũng muốn giáo huấn cho hắn ta thế nào là cưng chiều thê tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:58 14/01/2022.
Chương
Ảnh 1611
Ảnh 106
Ảnh 213
Ảnh 1794
Ảnh 2152
Ảnh 2043
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37 2521
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36 2601
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35 2381
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34 250
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33 2641
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32 2591
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31 2691
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30 2101
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29 3771
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28 3632
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27 3764
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26 2044
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25 4305
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24 2903
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23 4072
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22 4314
Ảnh 4543
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20 45916
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19 5496
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18 4509
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17 3457
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16 6695
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15 3346
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14 3375
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13 6579
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12 65911
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11 76014
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10 83118
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9 69618
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8 67126
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7 7149
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6 90912
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5 84922
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4 49018
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3 49221
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2 1.1K25
Ảnh 1.4K29