Xung Hỉ Vương Phi

Xung Hỉ Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạc Tiểu Mạc
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 29/07/2021
Tổng lượt xem: 42.6K
Thể loại:

Vương gia bá đạo và thê tử thông minh, lần đầu gặp mặt, cô ta trị thương cho huynh ấy, lấy chi phí trị thương khoảng vài tram lượng. Lần gặp sau, huynh ấy lấy nàng làm thê tử, nói rằng phải bám lấy nhau cả đời. Vương gia, tiểu thế tử vẫn đang ở bên cạnh nhìn đấy… Đúng lúc, bổn vương cũng muốn giáo huấn cho hắn ta thế nào là cưng chiều thê tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:22 30/07/2022.
Chương
Ảnh 3055
Ảnh 1472
Ảnh 1701
Ảnh 1081
Ảnh 951
Ảnh 1432
Ảnh 1141
Ảnh 1723
Ảnh 1512
Ảnh 1912
Ảnh 206
Ảnh 1953
Ảnh 2312
Ảnh 1351
Ảnh 168
Ảnh 120
Ảnh 84
Ảnh 2061
Ảnh 2056
Ảnh 232
Ảnh 1151
Ảnh 1873
Ảnh 2093
Ảnh 2373
Ảnh 594
Ảnh 253
Ảnh 1962
Ảnh 2403
Ảnh 2313
Ảnh 1422
Ảnh 1943
Ảnh 2252
Ảnh 1862
Ảnh 645
Ảnh 2083
Ảnh 2053
Ảnh 209
Ảnh 2436
Ảnh 2756
Ảnh 1024
Ảnh 2506
Ảnh 2634
Ảnh 18310
Ảnh 29210
Ảnh 2502
Ảnh 2725
Ảnh 3742
Ảnh 3001
Ảnh 2973
Ảnh 3531
Ảnh 3362
Ảnh 3021
Ảnh 374
Ảnh 232
Ảnh 2181
Ảnh 2441
Ảnh 4471
Ảnh 4532
Ảnh 387
Ảnh 490
Ảnh 4486
Ảnh 4772
Ảnh 4185
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37 5006
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36 5276
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35 4501
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34 4244
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33 4396
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32 4574
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31 4375
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30 3397
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29 63914
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28 63516
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27 65119
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26 30917
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25 71221
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24 44922
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23 63221
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22 66722
Ảnh 68323
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20 69631
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19 85319
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18 66827
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17 48327
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16 98218
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15 43518
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14 47312
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13 95512
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12 96923
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11 1K26
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10 1.1K27
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9 93222
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8 92435
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7 100017
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6 1.2K17
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5 1.1K26
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4 65921
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3 66026
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2 1.6K29
Ảnh 1.9K33