Xung Hỉ Vương Phi

Xung Hỉ Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạc Tiểu Mạc
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 29/07/2021
Tổng lượt xem: 56.5K
Thể loại:

Vương gia bá đạo và thê tử thông minh, lần đầu gặp mặt, cô ta trị thương cho huynh ấy, lấy chi phí trị thương khoảng vài tram lượng. Lần gặp sau, huynh ấy lấy nàng làm thê tử, nói rằng phải bám lấy nhau cả đời. Vương gia, tiểu thế tử vẫn đang ở bên cạnh nhìn đấy… Đúng lúc, bổn vương cũng muốn giáo huấn cho hắn ta thế nào là cưng chiều thê tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:22 30/07/2022.
Chương
Ảnh 5855
Ảnh 2732
Ảnh 3051
Ảnh 1911
Ảnh 1611
Ảnh 2562
Ảnh 1881
Ảnh 3003
Ảnh 2802
Ảnh 3282
Ảnh 351
Ảnh 3223
Ảnh 3892
Ảnh 2251
Ảnh 285
Ảnh 215
Ảnh 145
Ảnh 3551
Ảnh 3326
Ảnh 387
Ảnh 1791
Ảnh 2923
Ảnh 3233
Ảnh 3783
Ảnh 934
Ảnh 397
Ảnh 2992
Ảnh 3683
Ảnh 3563
Ảnh 2182
Ảnh 3023
Ảnh 3452
Ảnh 2912
Ảnh 975
Ảnh 3093
Ảnh 3123
Ảnh 320
Ảnh 3726
Ảnh 4276
Ảnh 1584
Ảnh 3736
Ảnh 3844
Ảnh 26010
Ảnh 43310
Ảnh 3672
Ảnh 3955
Ảnh 5362
Ảnh 4361
Ảnh 4453
Ảnh 5041
Ảnh 4722
Ảnh 4131
Ảnh 532
Ảnh 318
Ảnh 2781
Ảnh 3091
Ảnh 6101
Ảnh 6092
Ảnh 553
Ảnh 668
Ảnh 6136
Ảnh 6402
Ảnh 5475
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37 6676
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36 6896
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35 5841
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34 5354
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33 5516
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32 5814
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31 5485
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30 4287
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29 81914
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28 82916
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27 83119
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26 37517
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25 92021
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24 56522
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23 79521
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22 83822
Ảnh 85723
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20 85831
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19 1K19
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18 80827
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17 56927
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16 1.2K18
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15 53018
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14 59312
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13 1.1K12
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12 1.1K23
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11 1.3K26
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10 1.3K27
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9 1.1K22
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8 1.1K35
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7 1.2K17
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6 1.5K17
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5 1.3K26
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4 77321
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3 76726
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2 1.9K31
Ảnh 2.3K34