Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2021
Tổng lượt xem: 8.2K
Thể loại:

Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, ham muốn, nước miếng, nhỏ giọt.

Ôn Huyền: Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt?

Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị.Cô nhìn trúng tôi cái gì?
Ôn Huyền: Em thích xem anh như thế nào chống đối em.

Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, Vô tình chạy lấy người: Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh: Tâm huyết dâng trào?
Ôn Huyền: Trăm phương ngàn kế.

[Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:24 24/07/2022.
Chương
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 101
Ảnh 27
Ảnh 201
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 71
Ảnh 23
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 24
Ảnh 361
Ảnh 45
Ảnh 17
Ảnh 29
Ảnh 251
Ảnh 18
Ảnh 22
Ảnh 21
Ảnh 34
Ảnh 38
Ảnh 351
Ảnh 44
Ảnh 21
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 1011
Ảnh 30
Ảnh 39
Ảnh 14
Ảnh 85
Ảnh 10
Ảnh 142
Ảnh 332
Ảnh 35
Ảnh 301
Ảnh 37
Ảnh 20
Ảnh 28
Ảnh 20
Ảnh 64
Ảnh 42
Ảnh 801
Ảnh 40
Ảnh 65
Ảnh 291
Ảnh 135
Ảnh 1264
Ảnh 1473
Ảnh 343
Ảnh 652
Ảnh 352
Ảnh 894
Ảnh 603
Ảnh 511
Ảnh 273
Ảnh 414
Ảnh 463
Ảnh 364
Ảnh 1793
Ảnh 972
Ảnh 954
Ảnh 716
Ảnh 514
Ảnh 813
Ảnh 883
Ảnh 665
Ảnh 565
Ảnh 1063
Ảnh 804
Ảnh 903
Ảnh 815
Ảnh 375
Ảnh 396
Ảnh 325
Ảnh 343
Ảnh 603
Ảnh 266
Ảnh 464
Ảnh 435
Ảnh 345
Ảnh 1648
Ảnh 915
Ảnh 6710
Ảnh 467
Ảnh 494
Ảnh 2910
Ảnh 169
Ảnh 248
Ảnh 538
Ảnh 5911
Ảnh 809
Ảnh 637
Ảnh 298
Ảnh 678
Ảnh 205
Ảnh 605
Ảnh 614
Ảnh 666
Ảnh 454
Ảnh 804
Ảnh 414
Ảnh 515
Ảnh 284
Ảnh 1846
Ảnh 1285
Ảnh 668
Ảnh 1224
Ảnh 486
Ảnh 954
Ảnh 1927
Ảnh 1105
Ảnh 437
Ảnh 1515
Ảnh 2157
Ảnh 1158
Ảnh 659
Ảnh 13410
Ảnh 3565
Ảnh 1358
Ảnh 4487
Ảnh 3567
Ảnh 1736
Ảnh 2710

Truyện liên quan