Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2021
Tổng lượt xem: 7.5K
Thể loại:

Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, ham muốn, nước miếng, nhỏ giọt.

Ôn Huyền: Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt?

Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị.Cô nhìn trúng tôi cái gì?
Ôn Huyền: Em thích xem anh như thế nào chống đối em.

Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, Vô tình chạy lấy người: Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh: Tâm huyết dâng trào?
Ôn Huyền: Trăm phương ngàn kế.

[Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:24 24/07/2022.
Chương
Ảnh 6
Ảnh 12
Ảnh 91
Ảnh 19
Ảnh 151
Ảnh 22
Ảnh 37
Ảnh 57
Ảnh 20
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 20
Ảnh 321
Ảnh 36
Ảnh 16
Ảnh 27
Ảnh 221
Ảnh 17
Ảnh 22
Ảnh 19
Ảnh 32
Ảnh 34
Ảnh 321
Ảnh 39
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 911
Ảnh 27
Ảnh 36
Ảnh 14
Ảnh 78
Ảnh 10
Ảnh 142
Ảnh 302
Ảnh 33
Ảnh 271
Ảnh 33
Ảnh 18
Ảnh 26
Ảnh 19
Ảnh 56
Ảnh 37
Ảnh 721
Ảnh 35
Ảnh 59
Ảnh 251
Ảnh 116
Ảnh 1174
Ảnh 1333
Ảnh 333
Ảnh 592
Ảnh 342
Ảnh 804
Ảnh 573
Ảnh 471
Ảnh 263
Ảnh 404
Ảnh 433
Ảnh 344
Ảnh 1643
Ảnh 882
Ảnh 854
Ảnh 676
Ảnh 474
Ảnh 763
Ảnh 793
Ảnh 605
Ảnh 535
Ảnh 983
Ảnh 734
Ảnh 823
Ảnh 745
Ảnh 335
Ảnh 386
Ảnh 305
Ảnh 333
Ảnh 553
Ảnh 236
Ảnh 434
Ảnh 395
Ảnh 335
Ảnh 1508
Ảnh 795
Ảnh 6410
Ảnh 447
Ảnh 474
Ảnh 2810
Ảnh 149
Ảnh 248
Ảnh 528
Ảnh 5811
Ảnh 799
Ảnh 597
Ảnh 288
Ảnh 658
Ảnh 205
Ảnh 565
Ảnh 564
Ảnh 616
Ảnh 404
Ảnh 764
Ảnh 394
Ảnh 485
Ảnh 274
Ảnh 1686
Ảnh 1195
Ảnh 638
Ảnh 1144
Ảnh 466
Ảnh 894
Ảnh 1807
Ảnh 1055
Ảnh 427
Ảnh 1415
Ảnh 2017
Ảnh 1098
Ảnh 609
Ảnh 12310
Ảnh 3325
Ảnh 1288
Ảnh 4097
Ảnh 3207
Ảnh 1536
Ảnh 2710

Truyện liên quan