Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2021
Tổng lượt xem: 7K
Thể loại:

Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, ham muốn, nước miếng, nhỏ giọt.

Ôn Huyền: Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt?

Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị.Cô nhìn trúng tôi cái gì?
Ôn Huyền: Em thích xem anh như thế nào chống đối em.

Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, Vô tình chạy lấy người: Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh: Tâm huyết dâng trào?
Ôn Huyền: Trăm phương ngàn kế.

[Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:24 24/07/2022.
Chương
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 81
Ảnh 13
Ảnh 131
Ảnh 16
Ảnh 33
Ảnh 48
Ảnh 18
Ảnh 11
Ảnh 11
Ảnh 15
Ảnh 271
Ảnh 31
Ảnh 15
Ảnh 24
Ảnh 191
Ảnh 17
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 27
Ảnh 30
Ảnh 301
Ảnh 35
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 14
Ảnh 81
Ảnh 25
Ảnh 34
Ảnh 14
Ảnh 74
Ảnh 9
Ảnh 121
Ảnh 281
Ảnh 31
Ảnh 27
Ảnh 33
Ảnh 17
Ảnh 24
Ảnh 16
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 65
Ảnh 31
Ảnh 55
Ảnh 251
Ảnh 106
Ảnh 1134
Ảnh 1232
Ảnh 302
Ảnh 542
Ảnh 322
Ảnh 753
Ảnh 533
Ảnh 441
Ảnh 243
Ảnh 374
Ảnh 423
Ảnh 334
Ảnh 1503
Ảnh 832
Ảnh 763
Ảnh 615
Ảnh 463
Ảnh 702
Ảnh 743
Ảnh 554
Ảnh 504
Ảnh 912
Ảnh 683
Ảnh 753
Ảnh 684
Ảnh 334
Ảnh 366
Ảnh 304
Ảnh 322
Ảnh 533
Ảnh 235
Ảnh 423
Ảnh 394
Ảnh 334
Ảnh 1417
Ảnh 774
Ảnh 609
Ảnh 426
Ảnh 443
Ảnh 289
Ảnh 148
Ảnh 237
Ảnh 527
Ảnh 5610
Ảnh 748
Ảnh 556
Ảnh 277
Ảnh 637
Ảnh 204
Ảnh 524
Ảnh 554
Ảnh 585
Ảnh 404
Ảnh 724
Ảnh 383
Ảnh 454
Ảnh 264
Ảnh 1555
Ảnh 1124
Ảnh 607
Ảnh 1084
Ảnh 455
Ảnh 854
Ảnh 1706
Ảnh 985
Ảnh 396
Ảnh 1294
Ảnh 1856
Ảnh 987
Ảnh 568
Ảnh 1159
Ảnh 3074
Ảnh 1207
Ảnh 3856
Ảnh 2966
Ảnh 1425
Ảnh 279

Truyện liên quan