Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2021
Tổng lượt xem: 5.4K
Thể loại:

Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, ham muốn, nước miếng, nhỏ giọt.

Ôn Huyền: Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt?

Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị.Cô nhìn trúng tôi cái gì?
Ôn Huyền: Em thích xem anh như thế nào chống đối em.

Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, Vô tình chạy lấy người: Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh: Tâm huyết dâng trào?
Ôn Huyền: Trăm phương ngàn kế.

[Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:11 19/05/2022.
Chương
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 15
Ảnh 22
Ảnh 8
Ảnh 50
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 181
Ảnh 22
Ảnh 20
Ảnh 24
Ảnh 13
Ảnh 20
Ảnh 10
Ảnh 39
Ảnh 22
Ảnh 45
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 201
Ảnh 66
Ảnh 914
Ảnh 892
Ảnh 262
Ảnh 442
Ảnh 282
Ảnh 543
Ảnh 433
Ảnh 361
Ảnh 213
Ảnh 314
Ảnh 353
Ảnh 294
Ảnh 1183
Ảnh 662
Ảnh 613
Ảnh 525
Ảnh 403
Ảnh 562
Ảnh 613
Ảnh 464
Ảnh 454
Ảnh 652
Ảnh 513
Ảnh 593
Ảnh 524
Ảnh 274
Ảnh 336
Ảnh 274
Ảnh 272
Ảnh 453
Ảnh 185
Ảnh 383
Ảnh 324
Ảnh 304
Ảnh 1146
Ảnh 653
Ảnh 538
Ảnh 406
Ảnh 383
Ảnh 249
Ảnh 138
Ảnh 227
Ảnh 477
Ảnh 4810
Ảnh 598
Ảnh 516
Ảnh 257
Ảnh 597
Ảnh 164
Ảnh 474
Ảnh 484
Ảnh 485
Ảnh 344
Ảnh 594
Ảnh 353
Ảnh 414
Ảnh 244
Ảnh 1375
Ảnh 984
Ảnh 547
Ảnh 964
Ảnh 415
Ảnh 754
Ảnh 1466
Ảnh 895
Ảnh 346
Ảnh 1104
Ảnh 1606
Ảnh 857
Ảnh 478
Ảnh 1029
Ảnh 2714
Ảnh 1087
Ảnh 3376
Ảnh 2606
Ảnh 1215
Ảnh 239

Truyện liên quan