Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/07/2017
Tổng lượt xem: 1.6M
Thể loại:

Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! Cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si?!) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng.

Sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:30 28/01/2021.
Chương
Ảnh 242
Ảnh 7
Ảnh 72
Ảnh 61
Ảnh 22
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 63
Ảnh 2
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 44
Ảnh 22
Ảnh 72
Ảnh 82
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 81
Ảnh 2
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 22
Ảnh 52
Ảnh 22
Ảnh 42
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 83
Ảnh 73
Ảnh 85
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 694
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 35
Ảnh 44
Ảnh 729
Ảnh 462
Ảnh 445
Ảnh 67
Ảnh 43
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 72
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 43
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 63
Ảnh 62
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 72
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 62
Ảnh 92
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 64
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 54
Ảnh 42
Ảnh 72
Ảnh 42
Ảnh 82
Ảnh 83
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 111
Ảnh 92
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 93
Ảnh 42
Ảnh 72
Ảnh 112
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 82
Ảnh 82
Ảnh 52
Ảnh 102
Ảnh 82
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 82
Ảnh 72
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 61
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 72
Ảnh 65
Ảnh 65
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 97
Ảnh 64
Ảnh 113
Ảnh 123
Ảnh 115
Ảnh 95
Ảnh 67
Ảnh 95
Ảnh 85
Ảnh 76
Ảnh 96
Ảnh 63
Ảnh 77
Ảnh 39
Ảnh 710
Ảnh 810
Ảnh 1614
Ảnh 1725
Ảnh 1419
Ảnh 1325
Ảnh 3622
Ảnh 1526
Ảnh 4251