Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/07/2017
Tổng lượt xem: 1.6M
Thể loại:

Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! Cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si?!) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng.

Sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:30 28/01/2021.
Chương
Ảnh 462
Ảnh 12
Ảnh 102
Ảnh 91
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 82
Ảnh 93
Ảnh 22
Ảnh 82
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 64
Ảnh 32
Ảnh 92
Ảnh 102
Ảnh 72
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 101
Ảnh 32
Ảnh 74
Ảnh 73
Ảnh 32
Ảnh 72
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 103
Ảnh 93
Ảnh 115
Ảnh 93
Ảnh 83
Ảnh 103
Ảnh 92
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 73
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 894
Ảnh 43
Ảnh 73
Ảnh 72
Ảnh 63
Ảnh 93
Ảnh 55
Ảnh 64
Ảnh 929
Ảnh 662
Ảnh 645
Ảnh 87
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh 63
Ảnh 73
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 92
Ảnh 62
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 73
Ảnh 92
Ảnh 82
Ảnh 92
Ảnh 73
Ảnh 72
Ảnh 112
Ảnh 72
Ảnh 93
Ảnh 92
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 102
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 82
Ảnh 102
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 84
Ảnh 62
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 82
Ảnh 82
Ảnh 82
Ảnh 64
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 62
Ảnh 112
Ảnh 113
Ảnh 92
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 63
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 82
Ảnh 62
Ảnh 82
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 151
Ảnh 132
Ảnh 42
Ảnh 82
Ảnh 113
Ảnh 52
Ảnh 92
Ảnh 152
Ảnh 102
Ảnh 112
Ảnh 122
Ảnh 112
Ảnh 72
Ảnh 122
Ảnh 122
Ảnh 142
Ảnh 102
Ảnh 122
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 122
Ảnh 132
Ảnh 102
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 101
Ảnh 82
Ảnh 122
Ảnh 82
Ảnh 102
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 85
Ảnh 105
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 65
Ảnh 65
Ảnh 157
Ảnh 114
Ảnh 163
Ảnh 233
Ảnh 225
Ảnh 205
Ảnh 107
Ảnh 165
Ảnh 155
Ảnh 126
Ảnh 156
Ảnh 123
Ảnh 147
Ảnh 79
Ảnh 1310
Ảnh 1610
Ảnh 2514
Ảnh 2425
Ảnh 2719
Ảnh 2325
Ảnh 5422
Ảnh 2226
Ảnh 6851