Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/07/2017
Tổng lượt xem: 1.6M
Thể loại:

Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! Cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si?!) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng.

Sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:30 28/01/2021.
Chương
Ảnh 742
Ảnh 17
Ảnh 172
Ảnh 141
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 112
Ảnh 133
Ảnh 62
Ảnh 112
Ảnh 72
Ảnh 112
Ảnh 94
Ảnh 52
Ảnh 122
Ảnh 152
Ảnh 112
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 131
Ảnh 42
Ảnh 104
Ảnh 113
Ảnh 52
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 74
Ảnh 103
Ảnh 124
Ảnh 183
Ảnh 133
Ảnh 185
Ảnh 133
Ảnh 133
Ảnh 153
Ảnh 142
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 83
Ảnh 123
Ảnh 113
Ảnh 83
Ảnh 103
Ảnh 113
Ảnh 104
Ảnh 94
Ảnh 1294
Ảnh 63
Ảnh 123
Ảnh 102
Ảnh 103
Ảnh 143
Ảnh 105
Ảnh 104
Ảnh 1329
Ảnh 962
Ảnh 945
Ảnh 137
Ảnh 83
Ảnh 82
Ảnh 101
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 92
Ảnh 92
Ảnh 112
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 112
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 103
Ảnh 132
Ảnh 122
Ảnh 132
Ảnh 113
Ảnh 102
Ảnh 152
Ảnh 102
Ảnh 133
Ảnh 132
Ảnh 101
Ảnh 131
Ảnh 152
Ảnh 102
Ảnh 102
Ảnh 112
Ảnh 142
Ảnh 92
Ảnh 152
Ảnh 112
Ảnh 142
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 114
Ảnh 72
Ảnh 132
Ảnh 102
Ảnh 112
Ảnh 112
Ảnh 102
Ảnh 114
Ảnh 112
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 152
Ảnh 153
Ảnh 122
Ảnh 82
Ảnh 122
Ảnh 83
Ảnh 92
Ảnh 112
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 92
Ảnh 102
Ảnh 92
Ảnh 132
Ảnh 102
Ảnh 152
Ảnh 181
Ảnh 162
Ảnh 62
Ảnh 102
Ảnh 123
Ảnh 52
Ảnh 102
Ảnh 192
Ảnh 142
Ảnh 152
Ảnh 162
Ảnh 152
Ảnh 72
Ảnh 162
Ảnh 162
Ảnh 182
Ảnh 132
Ảnh 142
Ảnh 152
Ảnh 162
Ảnh 162
Ảnh 172
Ảnh 132
Ảnh 72
Ảnh 72
Ảnh 131
Ảnh 102
Ảnh 162
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 112
Ảnh 112
Ảnh 182
Ảnh 125
Ảnh 145
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 105
Ảnh 105
Ảnh 227
Ảnh 194
Ảnh 213
Ảnh 313
Ảnh 295
Ảnh 275
Ảnh 157
Ảnh 225
Ảnh 235
Ảnh 206
Ảnh 236
Ảnh 183
Ảnh 227
Ảnh 119
Ảnh 2010
Ảnh 2410
Ảnh 3514
Ảnh 3425
Ảnh 4019
Ảnh 3425
Ảnh 6922
Ảnh 3726
Ảnh 9851