Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Vương Phi Tu Tiên Chỉ Nam
Tác giả: Côn Ngô Văn Hoá
Nhóm dịch: Linh Miêu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/04/2020
Tổng lượt xem: 67.2K
Thể loại:

Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo.

Danh sách chương