Vương Miện Lục Bảo

Vương Miện Lục Bảo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: vương miện viridescent, Phòng Thu Âm, The Viridescent Crown, Recording Hall
Tác giả: Salk - Siya (시야)
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2021
Tổng lượt xem: 6
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại

SS1 được dịch bởi nhóm Lạc Miêu.
SS2 được dịch bởi nhóm: Lạc Miêu và Dạ Thiên Tuyết.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:03 29/11/2021.
Chương
Ảnh 0
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh