Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
Ảnh 5212
Ảnh 2710
Ảnh 1513
Ảnh 99
Ảnh 58
Ảnh 710
Ảnh 59
Ảnh 45
Ảnh 128
Ảnh 168
Ảnh 236
Ảnh 86
Ảnh 168
Ảnh 317
Ảnh 229
Ảnh 158
Ảnh 107
Ảnh 267
Ảnh 1610
Ảnh 2737
Ảnh 1734
Ảnh 2435
Ảnh 611
Ảnh 1810
Ảnh 97
Ảnh 227
Ảnh 427
Ảnh 1420
Ảnh 1825
Ảnh 3022
Ảnh 3010
Ảnh 2320
Ảnh 723
Ảnh 1411
Ảnh 1016
Ảnh 2414
Ảnh 2222
Ảnh 1925
Ảnh 1519
Ảnh 1619
Ảnh 1812
Ảnh 2116
Ảnh 1315
Ảnh 2210
Ảnh 1521
Ảnh 1017
Ảnh 1824
Ảnh 1320
Ảnh 2119
Ảnh 2324
Ảnh 1429
Ảnh 2529
Ảnh 1050
Ảnh 1158
Ảnh 1060
Ảnh 843
Ảnh 1151
Ảnh 556
Ảnh 1249
Ảnh 566
Ảnh 885
Ảnh 570
Ảnh 1293
Ảnh 14123
Ảnh 7152
Ảnh 1286
Ảnh 1521
Ảnh 1517
Ảnh 918
Ảnh 2622
Ảnh 1421
Ảnh 1122
Ảnh 1215
Ảnh 1416
Ảnh 818
Ảnh 2114
Ảnh 813
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 1116
Ảnh 15
Ảnh 213
Ảnh 12
Ảnh 613
Ảnh 614
Ảnh 314
Ảnh 713
Ảnh 1217
Ảnh 513
Ảnh 1113
Ảnh 212
Ảnh 914
Ảnh 913
Ảnh 1513
Ảnh 1213
Ảnh 515
Ảnh 1512
Ảnh 2113
Ảnh 714
Ảnh 1015
Ảnh 1216
Ảnh 1112
Ảnh 1411
Ảnh 1712
Ảnh 1812
Ảnh 1512
Ảnh 1812
Ảnh 1911
Ảnh 2210
Ảnh 710
Ảnh 1210
Ảnh 1810
Ảnh 2212
Ảnh 2111
Ảnh 2111
Ảnh 1314
Ảnh 1913
Ảnh 1910
Ảnh 2913
Ảnh 711
Ảnh 2313
Ảnh 611
Ảnh 1110
Ảnh 712
Ảnh 1210
Ảnh 1010
Ảnh 1212
Ảnh 815
Ảnh 1112
Ảnh 1414
Ảnh 2210
Ảnh 1111
Ảnh 1711
Ảnh 813
Ảnh 811
Ảnh 2110
Ảnh 613
Ảnh 1815
Ảnh 520
Ảnh 1030
Ảnh 1414
Ảnh 729
Ảnh 1029
Ảnh 1131
Ảnh 1914
Ảnh 913
Ảnh 815
Ảnh 1016
Ảnh 515
Ảnh 1614
Ảnh 1618
Ảnh 1715
Ảnh 514
Ảnh 516
Ảnh 615
Ảnh 914
Ảnh 612
Ảnh 1117
Ảnh 2112
Ảnh 516
Ảnh 514
Ảnh 2114
Ảnh 1813
Ảnh 1017
Ảnh 1116
Ảnh 1116
Ảnh 912
Ảnh 713
Ảnh 2013
Ảnh 1117
Ảnh 716
Ảnh 1312
Ảnh 3214
Ảnh 313
Ảnh 513
Ảnh 1412
Ảnh 1811
Ảnh 1312
Ảnh 1114
Ảnh 2513
Ảnh 1515
Ảnh 713
Ảnh 1714
Ảnh 3118
Ảnh 614
Ảnh 613
Ảnh 2115
Ảnh 1314
Ảnh 713
Ảnh 713
Ảnh 1813
Ảnh 413
Ảnh 412
Ảnh 1012
Ảnh 1514
Ảnh 414
Ảnh 1912
Ảnh 1014
Ảnh 1012
Ảnh 813
Ảnh 1413
Ảnh 1112
Ảnh 413
Ảnh 512
Ảnh 1114
Ảnh 1012
Ảnh 412
Ảnh 414
Ảnh 418
Ảnh 1613
Ảnh 514
Ảnh 912
Ảnh 1512
Ảnh 512
Ảnh 411
Ảnh 513
Ảnh 214
Ảnh 514
Ảnh 810
Ảnh 1517
Ảnh 712
Ảnh 712
Ảnh 513
Ảnh 712
Ảnh 712
Ảnh 411
Ảnh 1014
Ảnh 614
Ảnh 1815
Ảnh 1112
Ảnh 1216
Ảnh 617
Ảnh 1013
Ảnh 1215
Ảnh 716
Ảnh 615
Ảnh 1315
Ảnh 515
Ảnh 717
Ảnh 817
Ảnh 918
Ảnh 719
Ảnh 817
Ảnh 1714
Ảnh 1215
Ảnh 713
Ảnh 615
Ảnh 1415
Ảnh 920
Ảnh 1216
Ảnh 1815
Ảnh 713
Ảnh 916
Ảnh 717
Ảnh 1113
Ảnh 1118
Ảnh 318
Ảnh 619
Ảnh 517
Ảnh 918
Ảnh 717
Ảnh 1316
Ảnh 1214
Ảnh 1113
Ảnh 414
Ảnh 15
Ảnh 1715
Ảnh 1115
Ảnh 1514
Ảnh 614
Ảnh 2116
Ảnh 217
Ảnh 816
Ảnh 1117
Ảnh 1116
Ảnh 1515
Ảnh 1618
Ảnh 516
Ảnh 516
Ảnh 1016
Ảnh 1716
Ảnh 2016
Ảnh 1116
Ảnh 620
Ảnh 1319
Ảnh 720
Ảnh 222
Ảnh 321
Ảnh 523
Ảnh 620
Ảnh 620
Ảnh 320
Ảnh 1019
Ảnh 519
Ảnh 520
Ảnh 320
Ảnh 1019
Ảnh 621
Ảnh 1121
Ảnh 1120
Ảnh 521
Ảnh 720
Ảnh 420
Ảnh 1721
Ảnh 1720
Ảnh 1120
Ảnh 1518
Ảnh 1223
Ảnh 420
Ảnh 623
Ảnh 322
Ảnh 822
Ảnh 1223
Ảnh 1721
Ảnh 1521
Ảnh 1326
Ảnh 2526
Ảnh 524
Ảnh 923
Ảnh 725
Ảnh 1623
Ảnh 823
Ảnh 427
Ảnh 528
Ảnh 1226
Ảnh 1226
Ảnh 1826
Ảnh 924
Ảnh 624
Ảnh 1124
Ảnh 826
Ảnh 924
Ảnh 1225
Ảnh 726
Ảnh 923
Ảnh 232
Ảnh 335
Ảnh 523
Ảnh 227
Ảnh 928
Ảnh 1626
Ảnh 1030
Ảnh 30
Ảnh 928
Ảnh 1330
Ảnh 424
Ảnh 630
Ảnh 1331
Ảnh 1333
Ảnh 1036
Ảnh 636
Ảnh 437
Ảnh 332
Ảnh 539
Ảnh 538
Ảnh 237
Ảnh 528
Ảnh 730
Ảnh 829
Ảnh 630
Ảnh 31
Ảnh 231
Ảnh 632
Ảnh 231
Ảnh 1233
Ảnh 34
Ảnh 639
Ảnh 640
Ảnh 3141
Ảnh 1644
Ảnh 847
Ảnh 5644
Ảnh 5151
Ảnh 4948
Ảnh 2349
Ảnh 11969

Truyện liên quan