Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
Ảnh 2411
Ảnh 1210
Ảnh 413
Ảnh 39
Ảnh 8
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 310
Ảnh 9
Ảnh 5
Ảnh 38
Ảnh 48
Ảnh 96
Ảnh 6
Ảnh 68
Ảnh 97
Ảnh 69
Ảnh 8
Ảnh 27
Ảnh 117
Ảnh 710
Ảnh 1037
Ảnh 634
Ảnh 1035
Ảnh 211
Ảnh 710
Ảnh 27
Ảnh 87
Ảnh 27
Ảnh 620
Ảnh 425
Ảnh 1222
Ảnh 1110
Ảnh 720
Ảnh 323
Ảnh 511
Ảnh 416
Ảnh 714
Ảnh 822
Ảnh 725
Ảnh 519
Ảnh 519
Ảnh 412
Ảnh 716
Ảnh 315
Ảnh 710
Ảnh 421
Ảnh 417
Ảnh 624
Ảnh 320
Ảnh 619
Ảnh 624
Ảnh 429
Ảnh 829
Ảnh 350
Ảnh 258
Ảnh 260
Ảnh 243
Ảnh 451
Ảnh 56
Ảnh 349
Ảnh 266
Ảnh 285
Ảnh 70
Ảnh 393
Ảnh 6123
Ảnh 2152
Ảnh 486
Ảnh 521
Ảnh 617
Ảnh 318
Ảnh 922
Ảnh 521
Ảnh 222
Ảnh 315
Ảnh 316
Ảnh 18
Ảnh 814
Ảnh 213
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 216
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 213
Ảnh 317
Ảnh 13
Ảnh 513
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 313
Ảnh 413
Ảnh 313
Ảnh 15
Ảnh 412
Ảnh 613
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 316
Ảnh 312
Ảnh 311
Ảnh 412
Ảnh 312
Ảnh 512
Ảnh 712
Ảnh 411
Ảnh 610
Ảnh 210
Ảnh 310
Ảnh 510
Ảnh 512
Ảnh 511
Ảnh 611
Ảnh 314
Ảnh 513
Ảnh 610
Ảnh 1013
Ảnh 211
Ảnh 813
Ảnh 11
Ảnh 310
Ảnh 12
Ảnh 310
Ảnh 310
Ảnh 312
Ảnh 15
Ảnh 312
Ảnh 514
Ảnh 610
Ảnh 211
Ảnh 711
Ảnh 413
Ảnh 211
Ảnh 810
Ảnh 213
Ảnh 415
Ảnh 320
Ảnh 330
Ảnh 314
Ảnh 229
Ảnh 229
Ảnh 231
Ảnh 614
Ảnh 313
Ảnh 315
Ảnh 416
Ảnh 15
Ảnh 514
Ảnh 618
Ảnh 515
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 12
Ảnh 317
Ảnh 612
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 714
Ảnh 513
Ảnh 317
Ảnh 316
Ảnh 416
Ảnh 312
Ảnh 213
Ảnh 713
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 312
Ảnh 1314
Ảnh 213
Ảnh 13
Ảnh 312
Ảnh 511
Ảnh 412
Ảnh 314
Ảnh 913
Ảnh 315
Ảnh 213
Ảnh 514
Ảnh 1018
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 815
Ảnh 414
Ảnh 213
Ảnh 213
Ảnh 613
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 412
Ảnh 514
Ảnh 214
Ảnh 812
Ảnh 314
Ảnh 212
Ảnh 213
Ảnh 413
Ảnh 312
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 18
Ảnh 513
Ảnh 14
Ảnh 212
Ảnh 512
Ảnh 212
Ảnh 11
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 10
Ảnh 417
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 212
Ảnh 312
Ảnh 11
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 515
Ảnh 212
Ảnh 216
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 315
Ảnh 15
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 17
Ảnh 414
Ảnh 315
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 415
Ảnh 320
Ảnh 416
Ảnh 615
Ảnh 13
Ảnh 316
Ảnh 17
Ảnh 313
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 218
Ảnh 217
Ảnh 416
Ảnh 314
Ảnh 413
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 315
Ảnh 215
Ảnh 414
Ảnh 14
Ảnh 616
Ảnh 17
Ảnh 316
Ảnh 317
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 418
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 216
Ảnh 616
Ảnh 516
Ảnh 616
Ảnh 20
Ảnh 419
Ảnh 20
Ảnh 222
Ảnh 21
Ảnh 23
Ảnh 220
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 419
Ảnh 219
Ảnh 320
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 21
Ảnh 221
Ảnh 220
Ảnh 221
Ảnh 220
Ảnh 220
Ảnh 721
Ảnh 520
Ảnh 320
Ảnh 418
Ảnh 223
Ảnh 20
Ảnh 223
Ảnh 22
Ảnh 222
Ảnh 323
Ảnh 421
Ảnh 421
Ảnh 526
Ảnh 726
Ảnh 24
Ảnh 423
Ảnh 225
Ảnh 423
Ảnh 323
Ảnh 227
Ảnh 28
Ảnh 326
Ảnh 326
Ảnh 426
Ảnh 324
Ảnh 224
Ảnh 424
Ảnh 326
Ảnh 324
Ảnh 425
Ảnh 326
Ảnh 323
Ảnh 32
Ảnh 35
Ảnh 223
Ảnh 227
Ảnh 328
Ảnh 526
Ảnh 430
Ảnh 30
Ảnh 328
Ảnh 330
Ảnh 24
Ảnh 230
Ảnh 531
Ảnh 333
Ảnh 436
Ảnh 336
Ảnh 37
Ảnh 32
Ảnh 239
Ảnh 238
Ảnh 37
Ảnh 228
Ảnh 30
Ảnh 429
Ảnh 330
Ảnh 31
Ảnh 231
Ảnh 32
Ảnh 230
Ảnh 633
Ảnh 34
Ảnh 439
Ảnh 639
Ảnh 1941
Ảnh 744
Ảnh 745
Ảnh 3344
Ảnh 2351
Ảnh 2048
Ảnh 1349
Ảnh 4969

Truyện liên quan