Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
Ảnh 4812
Ảnh 2410
Ảnh 1213
Ảnh 89
Ảnh 48
Ảnh 610
Ảnh 49
Ảnh 35
Ảnh 118
Ảnh 158
Ảnh 216
Ảnh 56
Ảnh 138
Ảnh 257
Ảnh 179
Ảnh 118
Ảnh 87
Ảnh 227
Ảnh 1410
Ảnh 2137
Ảnh 1434
Ảnh 1935
Ảnh 411
Ảnh 1610
Ảnh 77
Ảnh 177
Ảnh 327
Ảnh 1120
Ảnh 1225
Ảnh 2522
Ảnh 2510
Ảnh 1820
Ảnh 623
Ảnh 1211
Ảnh 916
Ảnh 2014
Ảnh 1822
Ảnh 1525
Ảnh 1319
Ảnh 1319
Ảnh 1512
Ảnh 1916
Ảnh 1115
Ảnh 1710
Ảnh 1221
Ảnh 917
Ảnh 1524
Ảnh 920
Ảnh 1619
Ảnh 1924
Ảnh 1229
Ảnh 2029
Ảnh 850
Ảnh 958
Ảnh 960
Ảnh 743
Ảnh 1051
Ảnh 356
Ảnh 949
Ảnh 466
Ảnh 785
Ảnh 470
Ảnh 893
Ảnh 12123
Ảnh 6152
Ảnh 1186
Ảnh 1321
Ảnh 1217
Ảnh 818
Ảnh 2122
Ảnh 1021
Ảnh 822
Ảnh 915
Ảnh 1016
Ảnh 618
Ảnh 1614
Ảnh 613
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 716
Ảnh 15
Ảnh 213
Ảnh 12
Ảnh 513
Ảnh 514
Ảnh 314
Ảnh 513
Ảnh 1017
Ảnh 413
Ảnh 1013
Ảnh 212
Ảnh 714
Ảnh 813
Ảnh 1213
Ảnh 1013
Ảnh 415
Ảnh 1312
Ảnh 1613
Ảnh 514
Ảnh 715
Ảnh 1016
Ảnh 912
Ảnh 1211
Ảnh 1512
Ảnh 1412
Ảnh 1312
Ảnh 1612
Ảnh 1611
Ảnh 1810
Ảnh 610
Ảnh 1110
Ảnh 1710
Ảnh 1812
Ảnh 1711
Ảnh 1711
Ảnh 1214
Ảnh 1613
Ảnh 1710
Ảnh 2513
Ảnh 611
Ảnh 2113
Ảnh 511
Ảnh 1010
Ảnh 512
Ảnh 1110
Ảnh 910
Ảnh 1012
Ảnh 615
Ảnh 912
Ảnh 1314
Ảnh 1810
Ảnh 911
Ảnh 1411
Ảnh 713
Ảnh 811
Ảnh 1710
Ảnh 513
Ảnh 1515
Ảnh 520
Ảnh 930
Ảnh 1114
Ảnh 629
Ảnh 829
Ảnh 1031
Ảnh 1714
Ảnh 813
Ảnh 815
Ảnh 916
Ảnh 515
Ảnh 1314
Ảnh 1518
Ảnh 1415
Ảnh 514
Ảnh 316
Ảnh 615
Ảnh 814
Ảnh 512
Ảnh 917
Ảnh 1612
Ảnh 416
Ảnh 414
Ảnh 1714
Ảnh 1413
Ảnh 917
Ảnh 1016
Ảnh 1016
Ảnh 812
Ảnh 613
Ảnh 1813
Ảnh 917
Ảnh 616
Ảnh 1212
Ảnh 2714
Ảnh 313
Ảnh 413
Ảnh 1312
Ảnh 1511
Ảnh 1212
Ảnh 914
Ảnh 2213
Ảnh 1415
Ảnh 613
Ảnh 1414
Ảnh 2618
Ảnh 414
Ảnh 513
Ảnh 2015
Ảnh 1214
Ảnh 613
Ảnh 613
Ảnh 1513
Ảnh 313
Ảnh 312
Ảnh 912
Ảnh 1314
Ảnh 214
Ảnh 1512
Ảnh 914
Ảnh 912
Ảnh 713
Ảnh 1113
Ảnh 1012
Ảnh 313
Ảnh 412
Ảnh 1014
Ảnh 912
Ảnh 312
Ảnh 314
Ảnh 218
Ảnh 1313
Ảnh 414
Ảnh 712
Ảnh 1212
Ảnh 412
Ảnh 311
Ảnh 413
Ảnh 214
Ảnh 314
Ảnh 610
Ảnh 1317
Ảnh 612
Ảnh 612
Ảnh 413
Ảnh 612
Ảnh 612
Ảnh 411
Ảnh 814
Ảnh 514
Ảnh 1415
Ảnh 812
Ảnh 1116
Ảnh 517
Ảnh 913
Ảnh 1015
Ảnh 516
Ảnh 515
Ảnh 1115
Ảnh 415
Ảnh 517
Ảnh 617
Ảnh 718
Ảnh 619
Ảnh 817
Ảnh 1114
Ảnh 1115
Ảnh 613
Ảnh 615
Ảnh 1215
Ảnh 820
Ảnh 1016
Ảnh 1415
Ảnh 513
Ảnh 916
Ảnh 517
Ảnh 913
Ảnh 818
Ảnh 218
Ảnh 519
Ảnh 417
Ảnh 818
Ảnh 617
Ảnh 1216
Ảnh 914
Ảnh 1013
Ảnh 314
Ảnh 15
Ảnh 1315
Ảnh 1015
Ảnh 1314
Ảnh 614
Ảnh 1616
Ảnh 217
Ảnh 716
Ảnh 917
Ảnh 716
Ảnh 1315
Ảnh 1418
Ảnh 416
Ảnh 516
Ảnh 816
Ảnh 1516
Ảnh 1516
Ảnh 1116
Ảnh 620
Ảnh 1219
Ảnh 720
Ảnh 222
Ảnh 321
Ảnh 523
Ảnh 620
Ảnh 620
Ảnh 320
Ảnh 919
Ảnh 519
Ảnh 520
Ảnh 320
Ảnh 719
Ảnh 621
Ảnh 1021
Ảnh 920
Ảnh 521
Ảnh 720
Ảnh 420
Ảnh 1521
Ảnh 1420
Ảnh 920
Ảnh 1118
Ảnh 923
Ảnh 420
Ảnh 623
Ảnh 322
Ảnh 822
Ảnh 1023
Ảnh 1321
Ảnh 1221
Ảnh 1226
Ảnh 2026
Ảnh 424
Ảnh 923
Ảnh 725
Ảnh 1223
Ảnh 623
Ảnh 427
Ảnh 428
Ảnh 1026
Ảnh 1026
Ảnh 1426
Ảnh 824
Ảnh 624
Ảnh 1024
Ảnh 826
Ảnh 824
Ảnh 1125
Ảnh 726
Ảnh 823
Ảnh 232
Ảnh 335
Ảnh 423
Ảnh 227
Ảnh 728
Ảnh 1326
Ảnh 930
Ảnh 30
Ảnh 828
Ảnh 1030
Ảnh 424
Ảnh 630
Ảnh 1131
Ảnh 933
Ảnh 936
Ảnh 636
Ảnh 337
Ảnh 332
Ảnh 539
Ảnh 538
Ảnh 237
Ảnh 528
Ảnh 730
Ảnh 729
Ảnh 630
Ảnh 31
Ảnh 231
Ảnh 532
Ảnh 231
Ảnh 1133
Ảnh 34
Ảnh 639
Ảnh 640
Ảnh 3041
Ảnh 1544
Ảnh 847
Ảnh 5044
Ảnh 4651
Ảnh 4448
Ảnh 2149
Ảnh 10069

Truyện liên quan