Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
Ảnh 3512
Ảnh 1910
Ảnh 813
Ảnh 49
Ảnh 28
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 410
Ảnh 29
Ảnh 25
Ảnh 68
Ảnh 78
Ảnh 136
Ảnh 36
Ảnh 88
Ảnh 137
Ảnh 109
Ảnh 38
Ảnh 57
Ảnh 147
Ảnh 1010
Ảnh 1437
Ảnh 1134
Ảnh 1235
Ảnh 311
Ảnh 910
Ảnh 37
Ảnh 107
Ảnh 27
Ảnh 720
Ảnh 725
Ảnh 1622
Ảnh 1410
Ảnh 1020
Ảnh 423
Ảnh 711
Ảnh 616
Ảnh 1214
Ảnh 1122
Ảnh 1025
Ảnh 819
Ảnh 719
Ảnh 812
Ảnh 1116
Ảnh 515
Ảnh 910
Ảnh 621
Ảnh 617
Ảnh 824
Ảnh 520
Ảnh 919
Ảnh 924
Ảnh 629
Ảnh 1229
Ảnh 550
Ảnh 458
Ảnh 460
Ảnh 443
Ảnh 651
Ảnh 56
Ảnh 549
Ảnh 366
Ảnh 485
Ảnh 270
Ảnh 593
Ảnh 9123
Ảnh 4152
Ảnh 886
Ảnh 721
Ảnh 817
Ảnh 518
Ảnh 1322
Ảnh 721
Ảnh 422
Ảnh 515
Ảnh 616
Ảnh 218
Ảnh 1014
Ảnh 413
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 416
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 313
Ảnh 517
Ảnh 213
Ảnh 713
Ảnh 12
Ảnh 414
Ảnh 413
Ảnh 713
Ảnh 713
Ảnh 215
Ảnh 812
Ảnh 1013
Ảnh 314
Ảnh 415
Ảnh 616
Ảnh 612
Ảnh 711
Ảnh 912
Ảnh 712
Ảnh 812
Ảnh 1112
Ảnh 1011
Ảnh 1210
Ảnh 310
Ảnh 510
Ảnh 1210
Ảnh 1212
Ảnh 1111
Ảnh 1211
Ảnh 614
Ảnh 913
Ảnh 1110
Ảnh 1713
Ảnh 311
Ảnh 1413
Ảnh 311
Ảnh 510
Ảnh 312
Ảnh 710
Ảnh 510
Ảnh 512
Ảnh 215
Ảnh 412
Ảnh 814
Ảnh 1010
Ảnh 311
Ảnh 911
Ảnh 513
Ảnh 311
Ảnh 1110
Ảnh 313
Ảnh 815
Ảnh 420
Ảnh 530
Ảnh 614
Ảnh 329
Ảnh 429
Ảnh 531
Ảnh 1114
Ảnh 513
Ảnh 515
Ảnh 616
Ảnh 215
Ảnh 814
Ảnh 1018
Ảnh 815
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 514
Ảnh 212
Ảnh 517
Ảnh 1012
Ảnh 216
Ảnh 214
Ảnh 1114
Ảnh 813
Ảnh 417
Ảnh 516
Ảnh 516
Ảnh 512
Ảnh 313
Ảnh 1113
Ảnh 517
Ảnh 316
Ảnh 512
Ảnh 1814
Ảnh 213
Ảnh 213
Ảnh 412
Ảnh 811
Ảnh 612
Ảnh 514
Ảnh 1413
Ảnh 515
Ảnh 313
Ảnh 914
Ảnh 1418
Ảnh 214
Ảnh 213
Ảnh 1115
Ảnh 614
Ảnh 413
Ảnh 413
Ảnh 813
Ảnh 313
Ảnh 212
Ảnh 612
Ảnh 914
Ảnh 214
Ảnh 1012
Ảnh 514
Ảnh 412
Ảnh 313
Ảnh 613
Ảnh 512
Ảnh 213
Ảnh 212
Ảnh 514
Ảnh 412
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 18
Ảnh 813
Ảnh 314
Ảnh 312
Ảnh 812
Ảnh 312
Ảnh 11
Ảnh 413
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 310
Ảnh 917
Ảnh 412
Ảnh 312
Ảnh 313
Ảnh 312
Ảnh 412
Ảnh 211
Ảnh 514
Ảnh 314
Ảnh 915
Ảnh 412
Ảnh 416
Ảnh 217
Ảnh 313
Ảnh 515
Ảnh 316
Ảnh 315
Ảnh 615
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 317
Ảnh 418
Ảnh 319
Ảnh 417
Ảnh 814
Ảnh 715
Ảnh 313
Ảnh 415
Ảnh 915
Ảnh 720
Ảnh 816
Ảnh 1015
Ảnh 313
Ảnh 516
Ảnh 317
Ảnh 613
Ảnh 418
Ảnh 218
Ảnh 319
Ảnh 217
Ảnh 318
Ảnh 417
Ảnh 816
Ảnh 614
Ảnh 713
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 815
Ảnh 515
Ảnh 914
Ảnh 314
Ảnh 1216
Ảnh 217
Ảnh 516
Ảnh 517
Ảnh 516
Ảnh 715
Ảnh 818
Ảnh 316
Ảnh 316
Ảnh 416
Ảnh 1116
Ảnh 1016
Ảnh 816
Ảnh 320
Ảnh 719
Ảnh 420
Ảnh 222
Ảnh 221
Ảnh 323
Ảnh 420
Ảnh 320
Ảnh 320
Ảnh 619
Ảnh 319
Ảnh 320
Ảnh 220
Ảnh 219
Ảnh 221
Ảnh 521
Ảnh 520
Ảnh 321
Ảnh 420
Ảnh 320
Ảnh 1221
Ảnh 1020
Ảnh 620
Ảnh 918
Ảnh 723
Ảnh 220
Ảnh 323
Ảnh 222
Ảnh 422
Ảnh 723
Ảnh 1021
Ảnh 921
Ảnh 926
Ảnh 1326
Ảnh 224
Ảnh 623
Ảnh 425
Ảnh 923
Ảnh 423
Ảnh 227
Ảnh 228
Ảnh 726
Ảnh 626
Ảnh 1026
Ảnh 624
Ảnh 324
Ảnh 724
Ảnh 526
Ảnh 624
Ảnh 825
Ảnh 526
Ảnh 523
Ảnh 32
Ảnh 235
Ảnh 323
Ảnh 227
Ảnh 528
Ảnh 926
Ảnh 630
Ảnh 30
Ảnh 528
Ảnh 730
Ảnh 324
Ảnh 430
Ảnh 831
Ảnh 633
Ảnh 736
Ảnh 436
Ảnh 237
Ảnh 232
Ảnh 339
Ảnh 338
Ảnh 237
Ảnh 328
Ảnh 330
Ảnh 529
Ảnh 530
Ảnh 31
Ảnh 231
Ảnh 32
Ảnh 230
Ảnh 833
Ảnh 34
Ảnh 539
Ảnh 639
Ảnh 2241
Ảnh 1044
Ảnh 745
Ảnh 4244
Ảnh 3351
Ảnh 3448
Ảnh 1549
Ảnh 7469

Truyện liên quan