Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
Ảnh 3112
Ảnh 1610
Ảnh 713
Ảnh 49
Ảnh 28
Ảnh 410
Ảnh 29
Ảnh 25
Ảnh 48
Ảnh 58
Ảnh 116
Ảnh 26
Ảnh 78
Ảnh 117
Ảnh 89
Ảnh 38
Ảnh 47
Ảnh 137
Ảnh 810
Ảnh 1237
Ảnh 834
Ảnh 1135
Ảnh 211
Ảnh 810
Ảnh 37
Ảnh 97
Ảnh 27
Ảnh 720
Ảnh 525
Ảnh 1422
Ảnh 1310
Ảnh 920
Ảnh 423
Ảnh 611
Ảnh 616
Ảnh 914
Ảnh 1022
Ảnh 925
Ảnh 719
Ảnh 619
Ảnh 712
Ảnh 1016
Ảnh 415
Ảnh 810
Ảnh 521
Ảnh 517
Ảnh 724
Ảnh 420
Ảnh 819
Ảnh 824
Ảnh 529
Ảnh 1029
Ảnh 450
Ảnh 358
Ảnh 360
Ảnh 343
Ảnh 551
Ảnh 56
Ảnh 449
Ảnh 366
Ảnh 485
Ảnh 270
Ảnh 493
Ảnh 8123
Ảnh 3152
Ảnh 786
Ảnh 621
Ảnh 717
Ảnh 418
Ảnh 1222
Ảnh 621
Ảnh 322
Ảnh 415
Ảnh 416
Ảnh 218
Ảnh 914
Ảnh 313
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 316
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 313
Ảnh 417
Ảnh 213
Ảnh 613
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 413
Ảnh 613
Ảnh 513
Ảnh 215
Ảnh 612
Ảnh 813
Ảnh 314
Ảnh 215
Ảnh 416
Ảnh 512
Ảnh 511
Ảnh 712
Ảnh 612
Ảnh 712
Ảnh 1012
Ảnh 811
Ảnh 910
Ảnh 310
Ảnh 410
Ảnh 810
Ảnh 812
Ảnh 811
Ảnh 911
Ảnh 514
Ảnh 713
Ảnh 910
Ảnh 1313
Ảnh 311
Ảnh 1113
Ảnh 211
Ảnh 410
Ảnh 212
Ảnh 610
Ảnh 410
Ảnh 412
Ảnh 215
Ảnh 312
Ảnh 614
Ảnh 910
Ảnh 311
Ảnh 811
Ảnh 513
Ảnh 311
Ảnh 1010
Ảnh 313
Ảnh 715
Ảnh 420
Ảnh 430
Ảnh 514
Ảnh 329
Ảnh 329
Ảnh 431
Ảnh 814
Ảnh 513
Ảnh 415
Ảnh 516
Ảnh 215
Ảnh 714
Ảnh 818
Ảnh 715
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 414
Ảnh 212
Ảnh 517
Ảnh 912
Ảnh 216
Ảnh 214
Ảnh 1014
Ảnh 713
Ảnh 417
Ảnh 416
Ảnh 516
Ảnh 512
Ảnh 313
Ảnh 913
Ảnh 417
Ảnh 316
Ảnh 412
Ảnh 1514
Ảnh 213
Ảnh 213
Ảnh 412
Ảnh 711
Ảnh 512
Ảnh 414
Ảnh 1213
Ảnh 415
Ảnh 213
Ảnh 814
Ảnh 1318
Ảnh 214
Ảnh 213
Ảnh 1015
Ảnh 514
Ảnh 313
Ảnh 313
Ảnh 713
Ảnh 213
Ảnh 212
Ảnh 512
Ảnh 614
Ảnh 214
Ảnh 912
Ảnh 414
Ảnh 312
Ảnh 313
Ảnh 513
Ảnh 412
Ảnh 213
Ảnh 212
Ảnh 414
Ảnh 312
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 18
Ảnh 713
Ảnh 214
Ảnh 312
Ảnh 712
Ảnh 312
Ảnh 11
Ảnh 413
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 210
Ảnh 617
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 313
Ảnh 312
Ảnh 412
Ảnh 211
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 715
Ảnh 312
Ảnh 316
Ảnh 17
Ảnh 213
Ảnh 315
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 415
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 319
Ảnh 217
Ảnh 614
Ảnh 515
Ảnh 213
Ảnh 315
Ảnh 715
Ảnh 520
Ảnh 616
Ảnh 715
Ảnh 213
Ảnh 516
Ảnh 217
Ảnh 413
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 17
Ảnh 318
Ảnh 317
Ảnh 516
Ảnh 414
Ảnh 513
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 415
Ảnh 315
Ảnh 614
Ảnh 214
Ảnh 916
Ảnh 217
Ảnh 416
Ảnh 417
Ảnh 216
Ảnh 415
Ảnh 518
Ảnh 316
Ảnh 216
Ảnh 316
Ảnh 816
Ảnh 716
Ảnh 716
Ảnh 220
Ảnh 519
Ảnh 320
Ảnh 222
Ảnh 221
Ảnh 323
Ảnh 420
Ảnh 320
Ảnh 320
Ảnh 519
Ảnh 319
Ảnh 320
Ảnh 20
Ảnh 219
Ảnh 221
Ảnh 321
Ảnh 320
Ảnh 321
Ảnh 320
Ảnh 320
Ảnh 921
Ảnh 620
Ảnh 520
Ảnh 518
Ảnh 423
Ảnh 220
Ảnh 323
Ảnh 222
Ảnh 322
Ảnh 423
Ảnh 721
Ảnh 621
Ảnh 726
Ảnh 1026
Ảnh 224
Ảnh 523
Ảnh 325
Ảnh 623
Ảnh 423
Ảnh 227
Ảnh 28
Ảnh 526
Ảnh 426
Ảnh 726
Ảnh 424
Ảnh 324
Ảnh 524
Ảnh 426
Ảnh 424
Ảnh 525
Ảnh 426
Ảnh 423
Ảnh 32
Ảnh 235
Ảnh 323
Ảnh 227
Ảnh 428
Ảnh 626
Ảnh 530
Ảnh 30
Ảnh 428
Ảnh 630
Ảnh 224
Ảnh 330
Ảnh 731
Ảnh 533
Ảnh 636
Ảnh 436
Ảnh 237
Ảnh 232
Ảnh 339
Ảnh 338
Ảnh 237
Ảnh 328
Ảnh 230
Ảnh 529
Ảnh 530
Ảnh 31
Ảnh 231
Ảnh 32
Ảnh 230
Ảnh 733
Ảnh 34
Ảnh 439
Ảnh 639
Ảnh 2241
Ảnh 1044
Ảnh 745
Ảnh 3844
Ảnh 2851
Ảnh 2648
Ảnh 1449
Ảnh 6069

Truyện liên quan