Vợ Yêu Cưới Trước Sủng Sau

Vợ Yêu Cưới Trước Sủng Sau

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/12/2017
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Rõ ràng là một đại tiểu thư thứ xuất, nhưng lại phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Bởi vì Hạ Tinh mà gia tộc tìm về để liên hôn chỉ là một con mèo hoang, cái gì mà thiếu gia của Mục gia, thịnh thế bạch liên hoa, chỉ cần ngươi dám chọc giận ta, thì đừng trách ta ra tay không khách sáo!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:33 15/07/2021.
Chương
22
53
55
77
53
Donate ủng hộ nhóm
54
36
34
22
6
7
25
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
22
5
3
5
2
3
2
2
2
3
1
15
29
4
7
6
5
6
45
6
6
4
4
11
17
15
19
37
32
27
31
27
24
10
311
35
31
25
39
214
26
28
25
14
34
5
27
28
6
27
26
27
23
25
25
25
24
28
5
24
23
22
41
21
21
1
21
21
21
31
21
31
31
31
21
21
21
31
1
51
21
51
32
1
1
1
1
31
22
21
2
2
21
1
1
21
2
2
1
21
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
21
1
1
1
1
1
1
21
21
21
2
1
2
4
4
22
3
54
2
14
213
29
413
1017
307