Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: HamTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/05/2014
Tổng lượt xem: 604.4K
Thể loại:

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!

Phân Biệt Đẳng Cấp: Thối Thể – Địa Nguyên Cảnh – Thiên Nguyên Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Tạo Khí Cảnh – Tạo Hình Cảnh – Tạo Hóa Cảnh – Niết Bàn Cảnh – Sinh Huyền Cảnh – Tử Huyền Cảnh – Chuyển Luân Cảnh – Luân Hồi Cảnh – Tổ Cảnh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:58 19/06/2022.
Chương
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 5
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh
Ảnh
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 26
Ảnh 8
Ảnh 77
Ảnh 97