Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Não Hồi Lộ Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/06/2020
Tổng lượt xem: 580.4K
Thể loại:

Ta, Vân Thiên Ca, nữ chính của câu chuyện, tên cặn bã trong cặn bã Kalmar! Không nói chẳng rằng chơi trò xuyên việt rồi! Hành vi này đúng là giỏi, giỏi thật đấy! Manh mối duy nhất là một bông hoa cỏn con rách nát mà hắn để lại! Bây giờ, lập tức, ngay lập tức! Cùng xuất phát với ta! Luồng sức mạnh này, chẳng lẽ là… Thiên… Thiên Ca đại nhân? Đừng có gọi ta là Thiên Ca, gọi đại sư tỷ!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:00 02/06/2021.
Chương
Ảnh 112
Ảnh 53
Ảnh 82
Ảnh 72
Ảnh 84
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 63
Ảnh 74
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 74
Ảnh 79
Ảnh 61
Ảnh 75
Ảnh 63
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 74
Ảnh 73
Ảnh 84
Ảnh 86
Ảnh 910
Ảnh 1025
Ảnh 1010
Ảnh 1020
Ảnh 915
Ảnh 616
Ảnh 1022
Ảnh 1045
Ảnh 241
Ảnh 1256
Ảnh 1263
Ảnh 1168
Ảnh 1264
Ảnh 1146
Ảnh 1632
Ảnh 1659
Ảnh 2264
Ảnh 860