Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 638.6K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
Ảnh 718
Ảnh 512
Ảnh 136
Ảnh 86
Ảnh 67
Ảnh 66
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 65
Ảnh 87
Ảnh 69
Ảnh 55
Ảnh 55
Ảnh 75
Ảnh 66
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 56
Ảnh 77
Ảnh 69
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 55
Ảnh 7
Ảnh 1313
Ảnh 88
Ảnh 1014
Ảnh 63
Ảnh 1610
Ảnh 1811
Ảnh 1712
Ảnh 1410
Ảnh 1310
Ảnh 119
Ảnh 1010
Ảnh 911
Ảnh 1111
Ảnh 1213
Ảnh 1013
Ảnh 109
Ảnh 911
Ảnh 69
Ảnh 1412
Ảnh 79
Ảnh 710
Ảnh 69
Ảnh 810
Ảnh 78
Ảnh 1128
Ảnh 25
Ảnh 1231
Ảnh 1031
Ảnh 930
Ảnh 1130
Ảnh 722
Ảnh 1222
Ảnh 922
Ảnh 1124
Ảnh 720
Ảnh 1624
Ảnh 518

Truyện liên quan