Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 638.4K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
Ảnh 418
Ảnh 412
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 37
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 36
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 45
Ảnh 57
Ảnh 39
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 36
Ảnh 47
Ảnh 39
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 7
Ảnh 613
Ảnh 58
Ảnh 514
Ảnh 53
Ảnh 910
Ảnh 1011
Ảnh 812
Ảnh 810
Ảnh 810
Ảnh 79
Ảnh 510
Ảnh 511
Ảnh 511
Ảnh 713
Ảnh 613
Ảnh 79
Ảnh 611
Ảnh 39
Ảnh 912
Ảnh 39
Ảnh 310
Ảnh 39
Ảnh 410
Ảnh 38
Ảnh 728
Ảnh 25
Ảnh 631
Ảnh 431
Ảnh 630
Ảnh 630
Ảnh 422
Ảnh 622
Ảnh 422
Ảnh 424
Ảnh 320
Ảnh 824
Ảnh 418

Truyện liên quan