Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 438.5K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
18
12
6
6
7
Donate ủng hộ nhóm
6
6
4
5
7
9
5
5
5
6
5
5
6
7
9
5
5
6
5
5
7
13
8
14
3
10
11
12
10
10
9
10
11
11
13
13
9
11
9
12
9
10
9
10
8
28
25
31
31
30
30
22
22
22
24
20
24
18