Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 638.5K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
Ảnh 518
Ảnh 512
Ảnh 86
Ảnh 76
Ảnh 47
Ảnh 46
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 55
Ảnh 67
Ảnh 39
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 55
Ảnh 56
Ảnh 45
Ảnh 25
Ảnh 46
Ảnh 57
Ảnh 49
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 7
Ảnh 913
Ảnh 78
Ảnh 814
Ảnh 63
Ảnh 1210
Ảnh 1411
Ảnh 1112
Ảnh 1110
Ảnh 1010
Ảnh 89
Ảnh 710
Ảnh 611
Ảnh 711
Ảnh 913
Ảnh 813
Ảnh 89
Ảnh 711
Ảnh 49
Ảnh 1012
Ảnh 49
Ảnh 410
Ảnh 49
Ảnh 610
Ảnh 48
Ảnh 928
Ảnh 25
Ảnh 731
Ảnh 631
Ảnh 730
Ảnh 730
Ảnh 622
Ảnh 822
Ảnh 622
Ảnh 724
Ảnh 520
Ảnh 1124
Ảnh 518

Truyện liên quan