Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 639K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
Ảnh 2718
Ảnh 1612
Ảnh 296
Ảnh 186
Ảnh 177
Ảnh 156
Ảnh 36
Ảnh 44
Ảnh 115
Ảnh 137
Ảnh 89
Ảnh 85
Ảnh 105
Ảnh 165
Ảnh 116
Ảnh 105
Ảnh 45
Ảnh 86
Ảnh 97
Ảnh 109
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 66
Ảnh 55
Ảnh 65
Ảnh 27
Ảnh 2013
Ảnh 108
Ảnh 1414
Ảnh 93
Ảnh 2210
Ảnh 2511
Ảnh 2712
Ảnh 1910
Ảnh 1710
Ảnh 159
Ảnh 1410
Ảnh 1211
Ảnh 1411
Ảnh 1813
Ảnh 1313
Ảnh 169
Ảnh 1211
Ảnh 99
Ảnh 2712
Ảnh 169
Ảnh 1510
Ảnh 169
Ảnh 1210
Ảnh 138
Ảnh 1628
Ảnh 25
Ảnh 2231
Ảnh 2331
Ảnh 1430
Ảnh 1930
Ảnh 1022
Ảnh 2222
Ảnh 1522
Ảnh 1924
Ảnh 1120
Ảnh 2824
Ảnh 1118

Truyện liên quan