Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 638.8K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
Ảnh 1118
Ảnh 712
Ảnh 156
Ảnh 96
Ảnh 77
Ảnh 76
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 65
Ảnh 97
Ảnh 69
Ảnh 55
Ảnh 65
Ảnh 115
Ảnh 76
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 66
Ảnh 87
Ảnh 79
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 55
Ảnh 7
Ảnh 1313
Ảnh 98
Ảnh 1014
Ảnh 63
Ảnh 1810
Ảnh 2011
Ảnh 1812
Ảnh 1610
Ảnh 1510
Ảnh 139
Ảnh 1210
Ảnh 1111
Ảnh 1211
Ảnh 1313
Ảnh 1113
Ảnh 119
Ảnh 911
Ảnh 79
Ảnh 1912
Ảnh 99
Ảnh 1010
Ảnh 109
Ảnh 1110
Ảnh 118
Ảnh 1428
Ảnh 25
Ảnh 1831
Ảnh 1531
Ảnh 1130
Ảnh 1630
Ảnh 822
Ảnh 1922
Ảnh 1222
Ảnh 1524
Ảnh 920
Ảnh 2224
Ảnh 718

Truyện liên quan