Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 887.5K
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
Ảnh 6160
Ảnh 2791
Ảnh 25101
Ảnh 2293
Ảnh 2390
Ảnh 30153
Ảnh 7128
Ảnh 5175
Ảnh 1638
Ảnh 1643
Ảnh 2228
Ảnh 1329
Ảnh 2925
Ảnh 2529
Ảnh 1531
Ảnh 2525
Ảnh 919
Ảnh 3323
Ảnh 2831
Ảnh 2231
Ảnh 1933
Ảnh 2928
Ảnh 3625
Ảnh 621
Ảnh 1639
Ảnh 3925
Ảnh 4436
Ảnh 3047
Ảnh 3038
Ảnh 4251
Ảnh 2532
Ảnh 5652
Ảnh 3534
Ảnh 3845
Ảnh 4940
Ảnh 5247
Ảnh 3843
Ảnh 5145
Ảnh 1630
Ảnh 4640
Ảnh 4632
Ảnh 5231
Ảnh 2238
Ảnh 4740
Ảnh 5450
Ảnh 2947
Ảnh 3950
Ảnh 3954
Ảnh 5749
Ảnh 3030
Ảnh 4761
Ảnh 2556
Ảnh 5860
Ảnh 6147
Ảnh 5737
Ảnh 6157
Ảnh 5952
Ảnh 4344
Ảnh 5646
Ảnh 5447
Ảnh 5254
Ảnh 6640
Ảnh 6751
Ảnh 3347
Ảnh 3845
Ảnh 4945
Ảnh 1469
Ảnh 4950
Ảnh 4351
Ảnh 2155
Ảnh 3040
Ảnh 1761
Ảnh 2857
Ảnh 3162
Ảnh 3868
Ảnh 6669
Ảnh 7158
Ảnh 7276
Ảnh 8091
Ảnh 5984
Ảnh 6578
Ảnh 5280