Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 626.1K
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
60
91
101
93
90
Donate ủng hộ nhóm
153
128
175
38
43
28
29
25
29
31
25
19
23
31
31
33
28
25
21
39
25
36
47
38
51
32
48
30
41
36
43
39
41
26
36
28
27
34
36
46
43
46
50
45
26
57
52
56
43
33
53
48
40
42
42
50
36
47
43
41
45
65
50
51
51
36
57
53
58
64
69
54
72
87
80
74
76