Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 884.7K
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
760
391
3101
393
390
Donate ủng hộ nhóm
3153
128
3175
438
343
228
29
425
329
331
225
319
323
331
331
333
428
525
21
339
525
636
547
638
451
432
652
434
545
540
547
443
545
330
440
532
531
338
440
550
247
350
354
549
330
561
356
560
647
537
557
552
444
546
547
454
540
551
547
545
645
69
550
351
255
240
361
457
462
568
569
658
776
691
484
578
680