Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 887.3K
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
Ảnh 5560
Ảnh 2591
Ảnh 23101
Ảnh 2093
Ảnh 2190
Ảnh 28153
Ảnh 7128
Ảnh 5175
Ảnh 1438
Ảnh 1443
Ảnh 2028
Ảnh 1129
Ảnh 2725
Ảnh 2329
Ảnh 1331
Ảnh 2325
Ảnh 719
Ảnh 3123
Ảnh 2631
Ảnh 2031
Ảnh 1733
Ảnh 2728
Ảnh 3425
Ảnh 521
Ảnh 1439
Ảnh 3525
Ảnh 4136
Ảnh 2647
Ảnh 2738
Ảnh 3951
Ảnh 2332
Ảnh 5352
Ảnh 3234
Ảnh 3545
Ảnh 4640
Ảnh 4947
Ảnh 3543
Ảnh 4745
Ảnh 1430
Ảnh 4340
Ảnh 4432
Ảnh 4931
Ảnh 2038
Ảnh 4540
Ảnh 5150
Ảnh 2747
Ảnh 3450
Ảnh 3654
Ảnh 5449
Ảnh 2830
Ảnh 4361
Ảnh 2256
Ảnh 5560
Ảnh 5747
Ảnh 5337
Ảnh 5757
Ảnh 5552
Ảnh 4144
Ảnh 5446
Ảnh 5147
Ảnh 5054
Ảnh 6240
Ảnh 6451
Ảnh 3147
Ảnh 3645
Ảnh 4645
Ảnh 1369
Ảnh 4650
Ảnh 4151
Ảnh 1955
Ảnh 2840
Ảnh 1561
Ảnh 2657
Ảnh 2962
Ảnh 3568
Ảnh 6369
Ảnh 6658
Ảnh 6776
Ảnh 7291
Ảnh 5384
Ảnh 5978
Ảnh 4780