Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Phế Hậu Quy Lai: Hoàng Thượng Mời Tiếp Chiêu
Tác giả: Role 1560
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/03/2019
Tổng lượt xem: 420.3K
Thể loại:

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:32 02/07/2020.
Chương
Ảnh 71
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 36
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 44
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 47
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 4
Ảnh 22
Ảnh 27
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 7
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 3
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 7
Ảnh 11
Ảnh 5
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 46
Ảnh 8
Ảnh 36
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 36
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 28
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 38
Ảnh 35
Ảnh 54
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 35
Ảnh 109
Ảnh 67
Ảnh 75
Ảnh 54
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 57
Ảnh 1211
Ảnh 59
Ảnh 65
Ảnh 1110
Ảnh 210

Truyện liên quan