Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 06/01/2019
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói…

Tuy vậy, Lục Khanh Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các anh chàng đẹp trai. Sau nhiều lần chiến đấu với kẻ thù Mục Dật Thần, Lục Khanh Khanh nhận ra, dường như anh đã thay đổi “đối sách” với cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:00 06/08/2020.
Chương
Ảnh 934
Ảnh 1117
Ảnh 435
Ảnh 230
Ảnh 423
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 253
Ảnh 537
Ảnh 108
Ảnh 37
Ảnh 26
Ảnh 126
Ảnh 165
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 106
Ảnh 106
Ảnh 610
Ảnh 106
Ảnh 65
Ảnh 156
Ảnh 85
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 85
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 36
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 75
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 75
Ảnh 46
Ảnh 85
Ảnh 35
Ảnh 85
Ảnh 96
Ảnh 55
Ảnh 27
Ảnh 5
Ảnh 106
Ảnh 45
Ảnh 56
Ảnh 47
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 86
Ảnh 4
Ảnh 96
Ảnh 37
Ảnh 25
Ảnh 107
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 66
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 46
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 135
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 67
Ảnh 56
Ảnh 46
Ảnh 25
Ảnh 45
Ảnh 39
Ảnh 26
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 26
Ảnh 45
Ảnh 24
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 46
Ảnh 85
Ảnh 97
Ảnh 87
Ảnh 46
Ảnh 4
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 66
Ảnh 212
Ảnh 29
Ảnh 312
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 614
Ảnh 424
Ảnh 923