Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 06/01/2019
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói…

Tuy vậy, Lục Khanh Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các anh chàng đẹp trai. Sau nhiều lần chiến đấu với kẻ thù Mục Dật Thần, Lục Khanh Khanh nhận ra, dường như anh đã thay đổi “đối sách” với cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:00 06/08/2020.
Chương
Ảnh 1834
Ảnh 1517
Ảnh 635
Ảnh 230
Ảnh 623
Ảnh 253
Ảnh 537
Ảnh 118
Ảnh 37
Ảnh 26
Ảnh 146
Ảnh 215
Ảnh 55
Ảnh 36
Ảnh 116
Ảnh 156
Ảnh 810
Ảnh 156
Ảnh 85
Ảnh 236
Ảnh 115
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 115
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 105
Ảnh 34
Ảnh 45
Ảnh 46
Ảnh 45
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 115
Ảnh 56
Ảnh 145
Ảnh 35
Ảnh 145
Ảnh 156
Ảnh 75
Ảnh 57
Ảnh 5
Ảnh 166
Ảnh 45
Ảnh 156
Ảnh 77
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 47
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 126
Ảnh 4
Ảnh 116
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 147
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 76
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 76
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 175
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 54
Ảnh 77
Ảnh 76
Ảnh 66
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 49
Ảnh 36
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 26
Ảnh 45
Ảnh 34
Ảnh 46
Ảnh 45
Ảnh 56
Ảnh 125
Ảnh 127
Ảnh 137
Ảnh 56
Ảnh 4
Ảnh 56
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 76
Ảnh 212
Ảnh 29
Ảnh 312
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 1014
Ảnh 924
Ảnh 1523