Tự Cẩm

Tự Cẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2020
Tổng lượt xem: 652.5K
Thể loại:

Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!

Nhóm dịch: Kim Mi Na.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:51 06/12/2020.
Chương
Ảnh 723
Ảnh 551
Ảnh 661
Ảnh 572
Ảnh 562
Ảnh 572
Ảnh 653
Ảnh 644
Ảnh 701
Ảnh 631
Ảnh 591
Ảnh 741
Ảnh 631
Ảnh 713
Ảnh 571
Ảnh 642
Ảnh 653
Ảnh 763
Ảnh 702
Ảnh 702
Ảnh 591
Ảnh 441
Ảnh 753
Ảnh 812
Ảnh 782
Ảnh 672
Ảnh 822
Ảnh 501
Ảnh 543
Ảnh 624
Ảnh 782
Ảnh 882
Ảnh 702
Ảnh 643
Ảnh 813
Ảnh 782
Ảnh 835
Ảnh 865
Ảnh 723
Ảnh 704
Ảnh 693
Ảnh 892
Ảnh 522
Ảnh 812
Ảnh 761
Ảnh 432
Ảnh 682
Ảnh 783
Ảnh 936
Ảnh 753
Ảnh 752
Ảnh 712
Ảnh 744
Ảnh 832
Ảnh 632
Ảnh 562
Ảnh 462
Ảnh 592
Ảnh 472
Ảnh 593
Ảnh 693
Ảnh 6516
Ảnh 683
Ảnh 676
Ảnh 202
Ảnh 3310
Ảnh 608
Ảnh 766
Ảnh 6710
Ảnh 5010
Ảnh 4111
Ảnh 4910
Ảnh 379
Ảnh 84
Ảnh 588
Ảnh 517
Ảnh 329