Tự Cẩm

Tự Cẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2020
Tổng lượt xem: 648.7K
Thể loại:

Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!

Nhóm dịch: Kim Mi Na.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:51 06/12/2020.
Chương
Ảnh 213
Ảnh 121
Ảnh 161
Ảnh 102
Ảnh 122
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 112
Ảnh 163
Ảnh 104
Ảnh 131
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 161
Ảnh 121
Ảnh 133
Ảnh 91
Ảnh 122
Ảnh 143
Ảnh 163
Ảnh 152
Ảnh 152
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 153
Ảnh 182
Ảnh 142
Ảnh 92
Ảnh 132
Ảnh 91
Ảnh 83
Ảnh 124
Ảnh 182
Ảnh 172
Ảnh 132
Ảnh 123
Ảnh 163
Ảnh 152
Ảnh 185
Ảnh 155
Ảnh 123
Ảnh 173
Ảnh 163
Ảnh 192
Ảnh 122
Ảnh 192
Ảnh 191
Ảnh 102
Ảnh 162
Ảnh 193
Ảnh 186
Ảnh 163
Ảnh 152
Ảnh 152
Ảnh 184
Ảnh 172
Ảnh 112
Ảnh 112
Ảnh 122
Ảnh 142
Ảnh 152
Ảnh 153
Ảnh 173
Ảnh 1616
Ảnh 163
Ảnh 166
Ảnh 42
Ảnh 910
Ảnh 148
Ảnh 166
Ảnh 1510
Ảnh 1310
Ảnh 1211
Ảnh 1610
Ảnh 129
Ảnh 44
Ảnh 188
Ảnh 177
Ảnh 149