Tự Cẩm

Tự Cẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2020
Tổng lượt xem: 648.1K
Thể loại:

Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!

Nhóm dịch: Kim Mi Na.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:51 06/12/2020.
Chương
Ảnh 113
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 52
Ảnh 52
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 52
Ảnh 93
Ảnh 44
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 62
Ảnh 31
Ảnh 52
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 82
Ảnh 82
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 73
Ảnh 92
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 33
Ảnh 64
Ảnh 92
Ảnh 92
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 73
Ảnh 62
Ảnh 75
Ảnh 65
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 82
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 61
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 86
Ảnh 63
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 94
Ảnh 92
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 72
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 716
Ảnh 83
Ảnh 76
Ảnh 32
Ảnh 510
Ảnh 78
Ảnh 86
Ảnh 810
Ảnh 710
Ảnh 511
Ảnh 610
Ảnh 79
Ảnh 34
Ảnh 98
Ảnh 77
Ảnh 79