Tự Cẩm

Tự Cẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2020
Tổng lượt xem: 652.1K
Thể loại:

Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!

Nhóm dịch: Kim Mi Na.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:51 06/12/2020.
Chương
Ảnh 693
Ảnh 531
Ảnh 631
Ảnh 532
Ảnh 532
Ảnh 532
Ảnh 603
Ảnh 604
Ảnh 641
Ảnh 591
Ảnh 551
Ảnh 691
Ảnh 591
Ảnh 643
Ảnh 531
Ảnh 592
Ảnh 603
Ảnh 693
Ảnh 642
Ảnh 652
Ảnh 541
Ảnh 411
Ảnh 663
Ảnh 712
Ảnh 692
Ảnh 602
Ảnh 732
Ảnh 431
Ảnh 493
Ảnh 554
Ảnh 732
Ảnh 772
Ảnh 642
Ảnh 573
Ảnh 723
Ảnh 712
Ảnh 765
Ảnh 765
Ảnh 653
Ảnh 634
Ảnh 633
Ảnh 802
Ảnh 502
Ảnh 722
Ảnh 701
Ảnh 372
Ảnh 602
Ảnh 683
Ảnh 796
Ảnh 603
Ảnh 652
Ảnh 632
Ảnh 664
Ảnh 722
Ảnh 562
Ảnh 512
Ảnh 422
Ảnh 542
Ảnh 442
Ảnh 573
Ảnh 653
Ảnh 6016
Ảnh 613
Ảnh 626
Ảnh 182
Ảnh 3010
Ảnh 568
Ảnh 706
Ảnh 6210
Ảnh 4510
Ảnh 3611
Ảnh 4610
Ảnh 359
Ảnh 74
Ảnh 518
Ảnh 457
Ảnh 289