Tự Cẩm

Tự Cẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2020
Tổng lượt xem: 648.5K
Thể loại:

Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!

Nhóm dịch: Kim Mi Na.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:51 06/12/2020.
Chương
Ảnh 173
Ảnh 101
Ảnh 141
Ảnh 82
Ảnh 102
Ảnh 92
Ảnh 143
Ảnh 84
Ảnh 111
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 141
Ảnh 101
Ảnh 112
Ảnh 71
Ảnh 102
Ảnh 123
Ảnh 143
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 113
Ảnh 142
Ảnh 102
Ảnh 62
Ảnh 102
Ảnh 81
Ảnh 73
Ảnh 114
Ảnh 152
Ảnh 152
Ảnh 112
Ảnh 103
Ảnh 143
Ảnh 132
Ảnh 165
Ảnh 135
Ảnh 113
Ảnh 153
Ảnh 143
Ảnh 172
Ảnh 102
Ảnh 162
Ảnh 161
Ảnh 82
Ảnh 132
Ảnh 163
Ảnh 156
Ảnh 123
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 164
Ảnh 152
Ảnh 92
Ảnh 92
Ảnh 102
Ảnh 122
Ảnh 132
Ảnh 133
Ảnh 153
Ảnh 1516
Ảnh 163
Ảnh 166
Ảnh 42
Ảnh 910
Ảnh 148
Ảnh 166
Ảnh 1510
Ảnh 1310
Ảnh 1211
Ảnh 1610
Ảnh 129
Ảnh 44
Ảnh 168
Ảnh 167
Ảnh 139