Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/03/2017
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nạn xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi…

Dịch: Mei Mei.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 01:47 01/08/2020.
Chương
Ảnh 1023
Ảnh 54
Ảnh 440
Ảnh 12
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 55
Ảnh 4
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 4
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 42
Ảnh 41
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 62
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 25
Ảnh 34
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 27
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 46
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 54
Ảnh 74
Ảnh 44
Ảnh 64
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 75
Ảnh 65
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 88
Ảnh 88
Ảnh 47
Ảnh 38
Ảnh 57
Ảnh 66
Ảnh 67
Ảnh 76
Ảnh 66
Ảnh 75
Ảnh 57
Ảnh 45
Ảnh 66
Ảnh 66
Ảnh 37
Ảnh 77
Ảnh 57
Ảnh 37
Ảnh 88
Ảnh 88
Ảnh 311
Ảnh 911
Ảnh 312
Ảnh 512
Ảnh 712
Ảnh 812
Ảnh 1418
Ảnh 1515
Ảnh 2216
Ảnh 514
Ảnh 412
Ảnh 817
Ảnh 715
Ảnh 214
Ảnh 917
Ảnh 1320