Trò Chơi Trừng Phạt

Trò Chơi Trừng Phạt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/06/2019
Tổng lượt xem: 381.4K
Thể loại:

Ác nữ trọng sinh lôi phong, xoát công đức, chiến tiểu nhân, từ giờ trở đi, ta Nguyệt Lam, muốn xưng bá cái này thế giới khác này! Ha ha ha ha! Vân… vân, đợi một tý, Diêm Hỏa Tiên quân, ta chỉ là vì xoát công đức mới giúp ngươi giải hỏa độc, không thật sự muốn với ngươi giả đùa giỡn thành thực làm thành vợ chồng! Thả ta ra!

Dịch: Tử Di Linh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 01:46 08/07/2020.
Chương
Ảnh 84
Ảnh 4
Ảnh 71
Ảnh 410
Ảnh 151
Ảnh 812
Ảnh 65
Ảnh 65
Ảnh 61
Ảnh 76
Ảnh 1
Ảnh 36
Ảnh 21
Ảnh 45
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 41
Ảnh 53
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 41
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 43
Ảnh 31
Ảnh 42
Ảnh 41
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 101