Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Vân Y Nhai
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/05/2019
Tổng lượt xem: 287.5K
Thể loại:

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là một nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:00 16/04/2020.
Chương
Ảnh 713
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 22

Truyện liên quan