Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Vợ Nhỏ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/10/2017
Tổng lượt xem: 783.8K
Thể loại:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:40 26/11/2019.
Chương
Ảnh 35
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 5
Ảnh 71
Ảnh 8
Ảnh 71
Ảnh 5
Ảnh 72
Ảnh 9
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 73
Ảnh 71
Ảnh 82
Ảnh 42
Ảnh 72
Ảnh 6
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 7
Ảnh 104
Ảnh 83
Ảnh 54
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 8
Ảnh 102
Ảnh 72
Ảnh 131
Ảnh 102
Ảnh 122
Ảnh 104
Ảnh 92
Ảnh 95
Ảnh 92
Ảnh 122
Ảnh 125
Ảnh 113
Ảnh 131
Ảnh 101