Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Vợ Nhỏ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/10/2017
Tổng lượt xem: 784.2K
Thể loại:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:40 26/11/2019.
Chương
Ảnh 45
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 101
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 101
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 101
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 72
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 82
Ảnh 81
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 42
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 81
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 8
Ảnh 101
Ảnh 12
Ảnh 121
Ảnh 6
Ảnh 122
Ảnh 14
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 113
Ảnh 111
Ảnh 112
Ảnh 62
Ảnh 112
Ảnh 10
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 10
Ảnh 154
Ảnh 133
Ảnh 94
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 111
Ảnh 111
Ảnh 12
Ảnh 152
Ảnh 102
Ảnh 181
Ảnh 132
Ảnh 172
Ảnh 164
Ảnh 162
Ảnh 165
Ảnh 162
Ảnh 182
Ảnh 185
Ảnh 153
Ảnh 191
Ảnh 181