Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Vợ Nhỏ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/10/2017
Tổng lượt xem: 784K
Thể loại:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:40 26/11/2019.
Chương
Ảnh 45
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 21
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 32
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 71
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 7
Ảnh 91
Ảnh 10
Ảnh 101
Ảnh 6
Ảnh 102
Ảnh 12
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 93
Ảnh 91
Ảnh 102
Ảnh 52
Ảnh 92
Ảnh 8
Ảnh 83
Ảnh 73
Ảnh 9
Ảnh 134
Ảnh 113
Ảnh 84
Ảnh 62
Ảnh 82
Ảnh 101
Ảnh 101
Ảnh 11
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 161
Ảnh 122
Ảnh 152
Ảnh 144
Ảnh 132
Ảnh 135
Ảnh 122
Ảnh 162
Ảnh 165
Ảnh 133
Ảnh 161
Ảnh 171