Tổng Tài Bá Đạo Yêu Ta

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Ta

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tác giả: Khai Nguyên Animation
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/05/2017
Tổng lượt xem: 274.7K
Thể loại:

Tình yêu và showbiz…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:32 14/07/2020.
Chương
16
12
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
5
2
3
4
2
3
2
3
5
2
2
2
3
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2