Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tôi Mở Ao Cá Tại Dị Giới
Tác giả: Tri Âm Mạn Khách
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/08/2019
Tổng lượt xem: 806.7K
Thể loại:

Tôi rơi từ tầng 18, còn sống hay đã chết đều không biết? Đột nhiên lại xuất hiện một NPC đến chơi game với tôi? Lại xuất hiện nhiều loại tiểu thuyết, tình cờ gặp một người đàn ông đẹp như mây, mở ngón tay để giết kẻ cặn bã. Bộ tứ, hoàn thành các nhiệm vụ thế giới khác nhau thì tôi mới có thể hồi sinh? Đợi một chút! Tại sao tôi ở chế độ bị động?!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:26 13/09/2020.
Chương
Ảnh 44
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 14
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 14
Ảnh 12
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 212
Ảnh 20
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 24
Ảnh 52
Ảnh 67
Ảnh 27
Ảnh 53
Ảnh 24
Ảnh 68