Tinh Hải Mê Long

Tinh Hải Mê Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/05/2017
Tổng lượt xem: 484.5K
Thể loại:

Khi còn là đời thứ 2 của hắc bang, phóng túng ngang ngạnh, lấy tiền bạc để nuôi thú cưng, khi trong trứng đã là một tiểu công thần, nhân lúc thiếu gia lơ đãng đã nở ra nuôi mộng trở thành đế vương hống hách.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:05 13/08/2020.
Chương
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 4
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 41
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 61
Ảnh 1
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 52
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 81
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 62
Ảnh 91
Ảnh 122