Tiểu Sư Phụ, Tóc Giả Người Rơi Rồi!

Tiểu Sư Phụ, Tóc Giả Người Rơi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: She Is A Monk
Tác giả: Bách Xuyên Xã
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 12/02/2020
Tổng lượt xem: 572K
Thể loại:

Khi thiếu nữ tu hành có sức mạnh phi thường gặp thiếu niên cao ngạo dưới chân núi, sợi dây tơ hồng của số mệnh lại ép nữ chính dẫm lên mặt nam chính ra sân, khoan đã cô nương, cô… sao cô lại là hòa thượng???

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:18 24/04/2021.
Chương
Ảnh 29011
Ảnh 947
Ảnh 953
Ảnh 1142
Ảnh 595
Ảnh 10012
Ảnh 1056
Ảnh 938
Ảnh 856
Ảnh 877
Ảnh 959
Ảnh 9172
Ảnh 6364
Ảnh 9154
Ảnh 7768
Ảnh 6076
Ảnh 11664
Ảnh 5043
Ảnh 6253
Ảnh 8046
Ảnh 9934
Ảnh 9635
Ảnh 11835
Ảnh 12335
Ảnh 5338
Ảnh 4338
Ảnh 7641
Ảnh 5534
Ảnh 11942
Ảnh 9948
Ảnh 8543
Ảnh 10047
Ảnh 11937
Ảnh 8127
Ảnh 3740
Ảnh 11838
Ảnh 8549
Ảnh 15046
Ảnh 3754
Ảnh 10355
Ảnh 11548
Ảnh 15777
Ảnh 29895

Truyện liên quan