Tiểu Sư Phụ, Tóc Giả Người Rơi Rồi!

Tiểu Sư Phụ, Tóc Giả Người Rơi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: She Is A Monk
Tác giả: Bách Xuyên Xã
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 12/02/2020
Tổng lượt xem: 570.9K
Thể loại:

Khi thiếu nữ tu hành có sức mạnh phi thường gặp thiếu niên cao ngạo dưới chân núi, sợi dây tơ hồng của số mệnh lại ép nữ chính dẫm lên mặt nam chính ra sân, khoan đã cô nương, cô… sao cô lại là hòa thượng???

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:18 24/04/2021.
Chương
Ảnh 22011
Ảnh 707
Ảnh 713
Ảnh 862
Ảnh 445
Ảnh 7412
Ảnh 786
Ảnh 698
Ảnh 666
Ảnh 687
Ảnh 729
Ảnh 7172
Ảnh 4964
Ảnh 6854
Ảnh 6068
Ảnh 4976
Ảnh 8664
Ảnh 3943
Ảnh 5053
Ảnh 6246
Ảnh 7734
Ảnh 7335
Ảnh 8435
Ảnh 9235
Ảnh 4238
Ảnh 3538
Ảnh 6141
Ảnh 4634
Ảnh 9142
Ảnh 7548
Ảnh 6743
Ảnh 7447
Ảnh 8737
Ảnh 5927
Ảnh 2840
Ảnh 8538
Ảnh 5949
Ảnh 11146
Ảnh 2554
Ảnh 7755
Ảnh 8748
Ảnh 11577
Ảnh 22495

Truyện liên quan