Tiểu Sử Nữ Đế

Tiểu Sử Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 拂晓联盟,Morel
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2023
Tổng lượt xem: 3.2K
Thể loại:

[BG HAREM] Từ Kiến Mộ tân đế đăng cơ, có được sự ủng hộ của lão thần triều đường, hoàng vị của nàng ấy được vững chắc, vạn dân quy thuận. từ đích công chúa trở thành nữ đế, nàng ấy dường như không phí chút công sức nào. duy nhất chỉ có một điều làm khó nàng. đó là hậu cung ba ngàn nam nhân. đời người như mộng, sử sách lưu danh, tự không thẹn với lòng.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:57 09/11/2023.
Chương
Ảnh 25
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 24
Ảnh 42
Ảnh 35
Ảnh 43
Ảnh 40
Ảnh 561
Ảnh 441
Ảnh 571
Ảnh 1001
Ảnh 601
Ảnh 611
Ảnh 542
Ảnh 461
Ảnh 962
Ảnh 932
Ảnh 1021
Ảnh 1481
Ảnh 1842
Ảnh 143
Ảnh 1481
Ảnh 2061
Ảnh 235
Ảnh 2931
Ảnh 3683
Ảnh 222
Ảnh 2736