Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Vũ Trụ Cầm Vị Hưởng
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mahiru Hi
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/11/2019
Tổng lượt xem: 505.1K
Thể loại:

Bộ truyện kể về một Thiên Sứ phản loạn, một Tử Thần lạc loài, một thiếu nữ loài người bị nguyền rủa, một đoạn vận mệnh chi luyến sinh ra từ một cây đàn dương cầm. Vì tìm kiếm những phím đàn bị thất lạc, cô gái loài người do dự giữa Tử Thần và Thiên Sứ. Lựa chọn của cô, sẽ thay đổi quỹ đạo của thế giới!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:22 01/08/2020.
Chương
Ảnh 1212
Ảnh 83
Ảnh 492
Ảnh 2411
Ảnh 113
Ảnh 114
Ảnh 124
Ảnh 93
Ảnh 95
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 94
Ảnh 72
Ảnh 83
Ảnh 82
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 64
Ảnh 83
Ảnh 94
Ảnh 84
Ảnh 83
Ảnh 72
Ảnh 72
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 32
Ảnh 53
Ảnh 83
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 102
Ảnh 82
Ảnh 82
Ảnh 102
Ảnh 92
Ảnh 72
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 72
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 74
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 93
Ảnh 113
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 2
Ảnh 115
Ảnh 76

Truyện liên quan