Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương NTruyen Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/05/2016
Tổng lượt xem: 7.2M
Thể loại:

Đứng thứ #6 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định~

Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:45 25/07/2021.
Chương
Ảnh 7848
Ảnh 7397
Ảnh 4506
Ảnh 1506
Ảnh 688
Ảnh 9713
Ảnh 616
Ảnh 787
Ảnh 7810
Ảnh 678
Ảnh 7010
Ảnh 7512
Ảnh 276
Ảnh 216
Ảnh 116
Ảnh 196
Ảnh 367
Ảnh 236
Ảnh 286
Ảnh 305
Ảnh 318
Ảnh 284
Ảnh 186
Ảnh 143
Ảnh 386
Ảnh 586
Ảnh 554
Ảnh 4311
Ảnh 558
Ảnh 386
Ảnh 357
Ảnh 146
Ảnh 45
Ảnh 396
Ảnh 6515
Ảnh 324
Ảnh 125
Ảnh 32
Ảnh 53
Ảnh 153
Ảnh 98
Ảnh 29
Ảnh 4
Ảnh 75
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 84
Ảnh 24
Ảnh 33
Ảnh 64
Ảnh 55
Ảnh 85
Ảnh 33
Ảnh 65
Ảnh 44
Ảnh 26
Ảnh 54
Ảnh 36
Ảnh 34
Ảnh 316
Ảnh 32
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 45
Ảnh 96
Ảnh 1018
Ảnh 417
Ảnh 45
Ảnh 216
Ảnh 417
Ảnh 519
Ảnh 15
Ảnh 216
Ảnh 1220
Ảnh 1225
Ảnh 722
Ảnh 1522
Ảnh 1221
Ảnh 425
Ảnh 225
Ảnh 723
Ảnh 311
Ảnh 414
Ảnh 516
Ảnh 625
Ảnh 222
Ảnh 227
Ảnh 322
Ảnh 625
Ảnh 438
Ảnh 423
Ảnh 512
Ảnh 316
Ảnh 413
Ảnh 415
Ảnh 214
Ảnh 820
Ảnh 317
Ảnh 1419
Ảnh 725
Ảnh 1218
Ảnh 621
Ảnh 517
Ảnh 522
Ảnh 1222
Ảnh 517
Ảnh 1716
Ảnh 423
Ảnh 525
Ảnh 1419
Ảnh 742
Ảnh 732
Ảnh 519
Ảnh 517
Ảnh 619
Ảnh 619
Ảnh 327
Ảnh 520
Ảnh 1625
Ảnh 725
Ảnh 730
Ảnh 425
Ảnh 22
Ảnh 326
Ảnh 231
Ảnh 225
Ảnh 29
Ảnh 428
Ảnh 723
Ảnh 431
Ảnh 736
Ảnh 449
Ảnh 1662
Ảnh 490
Ảnh 4106
Ảnh 271
Ảnh 8124
Ảnh 4113
Ảnh 1147
Ảnh 945
Ảnh 444
Ảnh 640
Ảnh 418
Ảnh 818
Ảnh 217
Ảnh 617
Ảnh 417
Ảnh 221
Ảnh 316
Ảnh 315
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 415
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 414
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 216
Ảnh 516
Ảnh 513
Ảnh 615
Ảnh 815
Ảnh 315
Ảnh 218
Ảnh 515
Ảnh 216
Ảnh 212
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 317
Ảnh 214
Ảnh 615
Ảnh 219
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 618
Ảnh 918
Ảnh 416
Ảnh 217
Ảnh 417
Ảnh 319
Ảnh 217
Ảnh 24
Ảnh 320
Ảnh 616
Ảnh 720
Ảnh 617
Ảnh 517
Ảnh 417
Ảnh 417
Ảnh 619
Ảnh 619
Ảnh 317
Ảnh 516
Ảnh 216
Ảnh 517
Ảnh 215
Ảnh 717
Ảnh 217
Ảnh 314
Ảnh 313
Ảnh 418
Ảnh 415
Ảnh 2318
Ảnh 419
Ảnh 716
Ảnh 517
Ảnh 317
Ảnh 318
Ảnh 317
Ảnh 318
Ảnh 315
Ảnh 319
Ảnh 15
Ảnh 315
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 221
Ảnh 16
Ảnh 920
Ảnh 1417
Ảnh 317
Ảnh 216
Ảnh 416
Ảnh 312
Ảnh 320
Ảnh 416
Ảnh 815
Ảnh 15
Ảnh 217
Ảnh 914
Ảnh 2815
Ảnh 514
Ảnh 914
Ảnh 515
Ảnh 518
Ảnh 315
Ảnh 314
Ảnh 613
Ảnh 615
Ảnh 316
Ảnh 614
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 615
Ảnh 415
Ảnh 313
Ảnh 615
Ảnh 717
Ảnh 19
Ảnh 429
Ảnh 628
Ảnh 334
Ảnh 421
Ảnh 621
Ảnh 221
Ảnh 822
Ảnh 820
Ảnh 423
Ảnh 622
Ảnh 719
Ảnh 312
Ảnh 213
Ảnh 212
Ảnh 412
Ảnh 913
Ảnh 913
Ảnh 213
Ảnh 314
Ảnh 414
Ảnh 312
Ảnh 313
Ảnh 1013
Ảnh 313
Ảnh 312
Ảnh 13
Ảnh 514
Ảnh 213
Ảnh 813
Ảnh 212
Ảnh 314
Ảnh 211
Ảnh 1211
Ảnh 311
Ảnh 513
Ảnh 312
Ảnh 613
Ảnh 713
Ảnh 613
Ảnh 312
Ảnh 414
Ảnh 11
Ảnh 412
Ảnh 12
Ảnh 613
Ảnh 311
Ảnh 312
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 611
Ảnh 211
Ảnh 10
Ảnh 211
Ảnh 11
Ảnh 210
Ảnh 811
Ảnh 212
Ảnh 211
Ảnh 12
Ảnh 512
Ảnh 412
Ảnh 13
Ảnh 312
Ảnh 211
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 613
Ảnh 312
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 10
Ảnh 213
Ảnh 512
Ảnh 712
Ảnh 211
Ảnh 412
Ảnh 611
Ảnh 411
Ảnh 11
Ảnh 512
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 212
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 512
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 212
Ảnh 314
Ảnh 412
Ảnh 315
Ảnh 414
Ảnh 313
Ảnh 213
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 614
Ảnh 311
Ảnh 212
Ảnh 311
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 312
Ảnh 311
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 211
Ảnh 512
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 11
Ảnh 13
Ảnh 212
Ảnh 211
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 212
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 211
Ảnh 10
Ảnh 212
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 212
Ảnh 212
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 315
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 313
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 220
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 22
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 219
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 320
Ảnh 9019
Ảnh 22
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 23
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 220
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 220
Ảnh 21
Ảnh 19
Ảnh 21
Ảnh 220
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 23
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 221
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 222
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 27
Ảnh 23
Ảnh 222
Ảnh 21
Ảnh 23
Ảnh 223
Ảnh 23
Ảnh 223
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 222
Ảnh 25
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 222
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 29
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 225
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 225
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 31
Ảnh 30
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 233
Ảnh 39
Ảnh 41
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 241
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 332
Ảnh 233
Ảnh 38
Ảnh 39
Ảnh 35
Ảnh 40
Ảnh 39
Ảnh 32
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 39
Ảnh 43
Ảnh 42
Ảnh 38
Ảnh 236
Ảnh 49
Ảnh 42
Ảnh 39
Ảnh 243
Ảnh 42
Ảnh 36
Ảnh 41
Ảnh 39
Ảnh 40
Ảnh 37
Ảnh 42
Ảnh 35
Ảnh 40
Ảnh 45
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 38
Ảnh 40
Ảnh 239
Ảnh 252
Ảnh 243
Ảnh 41
Ảnh 39
Ảnh 36
Ảnh 34
Ảnh 44
Ảnh 243
Ảnh 56
Ảnh 43
Ảnh 241
Ảnh 52
Ảnh 48
Ảnh 43
Ảnh 42
Ảnh 38
Ảnh 42
Ảnh 47
Ảnh 47
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 44
Ảnh 41
Ảnh 44
Ảnh 45
Ảnh 55
Ảnh 43
Ảnh 48
Ảnh 53
Ảnh 55
Ảnh 31
Ảnh 47
Ảnh 59
Ảnh 250
Ảnh 253
Ảnh 46
Ảnh 49
Ảnh 57
Ảnh 48
Ảnh 59
Ảnh 55
Ảnh 60
Ảnh 262
Ảnh 60
Ảnh 57
Ảnh 52
Ảnh 53
Ảnh 257
Ảnh 264
Ảnh 56
Ảnh 58
Ảnh 58
Ảnh 61
Ảnh 259
Ảnh 70
Ảnh 64
Ảnh 69
Ảnh 266
Ảnh 66
Ảnh 81
Ảnh 58
Ảnh 260
Ảnh 269
Ảnh 64
Ảnh 68
Ảnh 76
Ảnh 78
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 64
Ảnh 71
Ảnh 64
Ảnh 66
Ảnh 69
Ảnh 73
Ảnh 72
Ảnh 74
Ảnh 71
Ảnh 77
Ảnh 83
Ảnh 87
Ảnh 96
Ảnh 94
Ảnh 282
Ảnh 77
Ảnh 107
Ảnh 281
Ảnh 82
Ảnh 394
Ảnh 93
Ảnh 93
Ảnh 93
Ảnh 84
Ảnh 105
Ảnh 2102
Ảnh 2100
Ảnh 115
Ảnh 119
Ảnh 2110
Ảnh 99
Ảnh 110
Ảnh 112
Ảnh 2123
Ảnh 2126
Ảnh 14126

Truyện liên quan