Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/04/2019
Tổng lượt xem: 521K
Thể loại:

Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:11 01/12/2019.
Chương
Ảnh 112
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh
Ảnh 5
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 41
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 5
Ảnh 42
Ảnh 5
Ảnh 51
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 5
Ảnh 42
Ảnh 6
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 51
Ảnh 62
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 72
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 101
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 111
Ảnh 72
Ảnh 81
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 161
Ảnh 101
Ảnh 31
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 42
Ảnh 141
Ảnh 211
Ảnh 114