Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:48 08/04/2021.
Chương
10
9
8
9
18
Donate ủng hộ nhóm
9
10
8
9
4
3
3
8
4
7
5
3
5
5
7
6
3
4
6
6
9
6
7
7
15
9
11
11
9
11
18
18
18
20
19
19
16
17
24
30
36
47
35
41
60
39
34
38
72
76
67
50
92
81
99
94
53
36
40
35
37
43
44
42
46
38
43
43
41
50
43
44
44
43
44
44
45
36
41
48
40
42
55
48
54
82
99
75
125
89
78
83
100
88
86
81
85
87
93
84
82
87
69
80
61
72
70
62
99
83

Truyện liên quan