Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
Ảnh 1982
Ảnh 931
Ảnh 571
Ảnh 634
Ảnh 562
Ảnh 289
Ảnh 379
Ảnh 5010
Ảnh 749
Ảnh 528
Ảnh 339
Ảnh 5518
Ảnh 449
Ảnh 3510
Ảnh 618
Ảnh 589
Ảnh 554
Ảnh 543
Ảnh 543
Ảnh 608
Ảnh 654
Ảnh 627
Ảnh 645
Ảnh 354
Ảnh 576
Ảnh 845
Ảnh 937
Ảnh 626
Ảnh 923
Ảnh 675
Ảnh 726
Ảnh 707
Ảnh 669
Ảnh 926
Ảnh 887
Ảnh 977
Ảnh 10315
Ảnh 1149
Ảnh 9411
Ảnh 7911
Ảnh 809
Ảnh 6812
Ảnh 7518
Ảnh 7418
Ảnh 6518
Ảnh 11220
Ảnh 10519
Ảnh 7619
Ảnh 8416
Ảnh 7517
Ảnh 7524
Ảnh 7730
Ảnh 9436
Ảnh 13247
Ảnh 12035
Ảnh 8842
Ảnh 10260
Ảnh 10639
Ảnh 12334
Ảnh 11238
Ảnh 8272
Ảnh 11576
Ảnh 6267
Ảnh 12850
Ảnh 14192
Ảnh 11381
Ảnh 12999
Ảnh 14694
Ảnh 5354
Ảnh 12336
Ảnh 14240
Ảnh 14635
Ảnh 13737
Ảnh 11844
Ảnh 12944
Ảnh 13942
Ảnh 14346
Ảnh 11139
Ảnh 11843
Ảnh 11944
Ảnh 14541
Ảnh 12450
Ảnh 11443
Ảnh 16344
Ảnh 12344
Ảnh 17143
Ảnh 18444
Ảnh 19744
Ảnh 10646
Ảnh 7636
Ảnh 15941
Ảnh 16149
Ảnh 14240
Ảnh 17543
Ảnh 15855
Ảnh 20848
Ảnh 16454
Ảnh 10683
Ảnh 135105
Ảnh 16776
Ảnh 166125
Ảnh 17789
Ảnh 16278
Ảnh 16483
Ảnh 173100
Ảnh 17288
Ảnh 14787
Ảnh 15881
Ảnh 14285
Ảnh 9187
Ảnh 17793
Ảnh 15584
Ảnh 16782
Ảnh 13787
Ảnh 12369
Ảnh 20480
Ảnh 18962
Ảnh 10372
Ảnh 11170
Ảnh 9563
Ảnh 21099
Ảnh 14786

Truyện liên quan