Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
Ảnh 1492
Ảnh 821
Ảnh 531
Ảnh 504
Ảnh 452
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 239
Ảnh 309
Ảnh 3710
Ảnh 579
Ảnh 458
Ảnh 289
Ảnh 4018
Ảnh 359
Ảnh 2910
Ảnh 458
Ảnh 459
Ảnh 424
Ảnh 433
Ảnh 393
Ảnh 458
Ảnh 504
Ảnh 467
Ảnh 445
Ảnh 294
Ảnh 416
Ảnh 605
Ảnh 667
Ảnh 436
Ảnh 633
Ảnh 505
Ảnh 516
Ảnh 487
Ảnh 479
Ảnh 666
Ảnh 607
Ảnh 697
Ảnh 7215
Ảnh 789
Ảnh 6611
Ảnh 5411
Ảnh 579
Ảnh 5112
Ảnh 5118
Ảnh 5218
Ảnh 4718
Ảnh 8320
Ảnh 7619
Ảnh 5419
Ảnh 5816
Ảnh 5317
Ảnh 5424
Ảnh 5130
Ảnh 6736
Ảnh 9347
Ảnh 8335
Ảnh 5842
Ảnh 7160
Ảnh 7439
Ảnh 8134
Ảnh 7438
Ảnh 5472
Ảnh 7776
Ảnh 4367
Ảnh 8350
Ảnh 9692
Ảnh 7281
Ảnh 8699
Ảnh 9794
Ảnh 3454
Ảnh 8136
Ảnh 9440
Ảnh 9735
Ảnh 9137
Ảnh 7744
Ảnh 8344
Ảnh 9142
Ảnh 9346
Ảnh 7339
Ảnh 7643
Ảnh 7844
Ảnh 9241
Ảnh 8750
Ảnh 7743
Ảnh 10644
Ảnh 8644
Ảnh 11343
Ảnh 12044
Ảnh 12944
Ảnh 7346
Ảnh 5336
Ảnh 10741
Ảnh 11149
Ảnh 9640
Ảnh 11743
Ảnh 10555
Ảnh 12848
Ảnh 10654
Ảnh 7083
Ảnh 89105
Ảnh 11176
Ảnh 110125
Ảnh 11889
Ảnh 11478
Ảnh 11083
Ảnh 117100
Ảnh 11888
Ảnh 10487
Ảnh 10681
Ảnh 9885
Ảnh 6587
Ảnh 11093
Ảnh 10684
Ảnh 11382
Ảnh 9587
Ảnh 7869
Ảnh 12980
Ảnh 12262
Ảnh 6972
Ảnh 7770
Ảnh 6163
Ảnh 13399
Ảnh 10286

Truyện liên quan