Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
Ảnh 1232
Ảnh 721
Ảnh 501
Ảnh 434
Ảnh 402
Ảnh 219
Ảnh 289
Ảnh 3010
Ảnh 499
Ảnh 358
Ảnh 249
Ảnh 3318
Ảnh 309
Ảnh 2410
Ảnh 368
Ảnh 379
Ảnh 354
Ảnh 353
Ảnh 323
Ảnh 378
Ảnh 414
Ảnh 397
Ảnh 365
Ảnh 254
Ảnh 366
Ảnh 505
Ảnh 557
Ảnh 366
Ảnh 543
Ảnh 455
Ảnh 446
Ảnh 437
Ảnh 429
Ảnh 556
Ảnh 507
Ảnh 587
Ảnh 5915
Ảnh 649
Ảnh 5411
Ảnh 4711
Ảnh 499
Ảnh 4512
Ảnh 4418
Ảnh 4218
Ảnh 4218
Ảnh 6820
Ảnh 6419
Ảnh 4919
Ảnh 5116
Ảnh 4717
Ảnh 4724
Ảnh 4530
Ảnh 5936
Ảnh 7947
Ảnh 6935
Ảnh 5142
Ảnh 6260
Ảnh 6239
Ảnh 6934
Ảnh 6538
Ảnh 4772
Ảnh 6576
Ảnh 3867
Ảnh 7050
Ảnh 8092
Ảnh 6181
Ảnh 7099
Ảnh 7694
Ảnh 3054
Ảnh 6636
Ảnh 7740
Ảnh 7935
Ảnh 7237
Ảnh 6144
Ảnh 6644
Ảnh 7542
Ảnh 7546
Ảnh 6139
Ảnh 6043
Ảnh 6644
Ảnh 7941
Ảnh 7150
Ảnh 6543
Ảnh 8444
Ảnh 7244
Ảnh 9243
Ảnh 9944
Ảnh 10744
Ảnh 6446
Ảnh 4836
Ảnh 8941
Ảnh 9249
Ảnh 7940
Ảnh 9843
Ảnh 8755
Ảnh 11048
Ảnh 8954
Ảnh 5883
Ảnh 74105
Ảnh 9376
Ảnh 92125
Ảnh 10289
Ảnh 9778
Ảnh 9383
Ảnh 99100
Ảnh 9688
Ảnh 8987
Ảnh 9281
Ảnh 7885
Ảnh 5587
Ảnh 8993
Ảnh 8584
Ảnh 9082
Ảnh 8087
Ảnh 6969
Ảnh 10380
Ảnh 9762
Ảnh 6172
Ảnh 6470
Ảnh 5063
Ảnh 11499
Ảnh 8586

Truyện liên quan