Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
Ảnh 1842
Ảnh 881
Ảnh 551
Ảnh 584
Ảnh 542
Ảnh 269
Ảnh 369
Ảnh 4510
Ảnh 709
Ảnh 508
Ảnh 319
Ảnh 5118
Ảnh 409
Ảnh 3210
Ảnh 578
Ảnh 539
Ảnh 524
Ảnh 523
Ảnh 513
Ảnh 578
Ảnh 634
Ảnh 607
Ảnh 605
Ảnh 354
Ảnh 546
Ảnh 785
Ảnh 877
Ảnh 576
Ảnh 843
Ảnh 615
Ảnh 656
Ảnh 637
Ảnh 599
Ảnh 856
Ảnh 807
Ảnh 907
Ảnh 9515
Ảnh 1069
Ảnh 8911
Ảnh 7211
Ảnh 759
Ảnh 6312
Ảnh 7018
Ảnh 6918
Ảnh 6118
Ảnh 10720
Ảnh 9719
Ảnh 7119
Ảnh 7816
Ảnh 7117
Ảnh 7224
Ảnh 7330
Ảnh 8936
Ảnh 12247
Ảnh 11035
Ảnh 8242
Ảnh 9460
Ảnh 9939
Ảnh 11434
Ảnh 10538
Ảnh 7572
Ảnh 10676
Ảnh 5867
Ảnh 11650
Ảnh 12892
Ảnh 10281
Ảnh 11899
Ảnh 13094
Ảnh 4754
Ảnh 10936
Ảnh 12740
Ảnh 13435
Ảnh 12237
Ảnh 10644
Ảnh 11744
Ảnh 12442
Ảnh 12946
Ảnh 10139
Ảnh 10743
Ảnh 10844
Ảnh 13041
Ảnh 11550
Ảnh 10343
Ảnh 14944
Ảnh 11344
Ảnh 15543
Ảnh 16644
Ảnh 17844
Ảnh 9546
Ảnh 7036
Ảnh 14641
Ảnh 14749
Ảnh 12940
Ảnh 16043
Ảnh 14555
Ảnh 18748
Ảnh 14954
Ảnh 9783
Ảnh 124105
Ảnh 15276
Ảnh 149125
Ảnh 16389
Ảnh 15078
Ảnh 15083
Ảnh 159100
Ảnh 15788
Ảnh 13487
Ảnh 14381
Ảnh 12885
Ảnh 8287
Ảnh 15993
Ảnh 14084
Ảnh 15182
Ảnh 12487
Ảnh 10669
Ảnh 17980
Ảnh 16762
Ảnh 9072
Ảnh 10070
Ảnh 8663
Ảnh 18599
Ảnh 13486

Truyện liên quan