Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
Ảnh 1092
Ảnh 671
Ảnh 471
Ảnh 384
Ảnh 372
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 199
Ảnh 269
Ảnh 2810
Ảnh 429
Ảnh 318
Ảnh 229
Ảnh 3018
Ảnh 249
Ảnh 2110
Ảnh 318
Ảnh 309
Ảnh 294
Ảnh 303
Ảnh 273
Ảnh 338
Ảnh 344
Ảnh 337
Ảnh 325
Ảnh 224
Ảnh 316
Ảnh 425
Ảnh 477
Ảnh 306
Ảnh 453
Ảnh 384
Ảnh 386
Ảnh 377
Ảnh 369
Ảnh 466
Ảnh 417
Ảnh 487
Ảnh 4815
Ảnh 539
Ảnh 4711
Ảnh 4011
Ảnh 449
Ảnh 3912
Ảnh 4018
Ảnh 3718
Ảnh 3618
Ảnh 5520
Ảnh 5419
Ảnh 4219
Ảnh 4216
Ảnh 4017
Ảnh 4024
Ảnh 3730
Ảnh 4836
Ảnh 6247
Ảnh 5635
Ảnh 4242
Ảnh 5060
Ảnh 5239
Ảnh 5634
Ảnh 5238
Ảnh 4172
Ảnh 5376
Ảnh 3367
Ảnh 5450
Ảnh 6392
Ảnh 4981
Ảnh 5399
Ảnh 5694
Ảnh 2754
Ảnh 5436
Ảnh 6140
Ảnh 6335
Ảnh 5437
Ảnh 4844
Ảnh 5244
Ảnh 5842
Ảnh 5646
Ảnh 4739
Ảnh 4543
Ảnh 5544
Ảnh 6241
Ảnh 5650
Ảnh 5143
Ảnh 6444
Ảnh 5944
Ảnh 6843
Ảnh 7244
Ảnh 7944
Ảnh 5146
Ảnh 4136
Ảnh 6641
Ảnh 7149
Ảnh 5640
Ảnh 7543
Ảnh 6855
Ảnh 8348
Ảnh 7154
Ảnh 4483
Ảnh 56105
Ảnh 7376
Ảnh 71125
Ảnh 7989
Ảnh 7378
Ảnh 7383
Ảnh 72100
Ảnh 7088
Ảnh 6687
Ảnh 6881
Ảnh 6385
Ảnh 4287
Ảnh 6993
Ảnh 6684
Ảnh 7182
Ảnh 5887
Ảnh 5569
Ảnh 7680
Ảnh 7562
Ảnh 4972
Ảnh 4870
Ảnh 3663
Ảnh 8899
Ảnh 6786

Truyện liên quan