Thiên Thần Quyết

Thiên Thần Quyết

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/04/2020
Tổng lượt xem: 285.7K
Thể loại:

Một giọt máu Ma, nhuộm cả sơn hà. Một quyển kinh cổ, diệt cả luân hồi nhật nguyệt. Một bộ Thần Quyết, chôn cả chư thiên chí tôn. Dương Thanh Huyền truyền thừa thiên mệnh, tu pháp vô địch, mở ra con đường cường giả vạn cổ bất hủ! “Ta luôn lấy đức phục người, không phục đều là những kẻ đã chết!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:47 18/05/2020.
Chương
Ảnh 61
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 61
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 81
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 51
Ảnh 4
Ảnh 1
Ảnh 6
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 4