Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Du Du, Khả Thuyết
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/09/2018
Tổng lượt xem: 226.9K
Thể loại:

Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, xuống tóc tu hành, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, diệt yêu trừ ma, chỉ biết kiếm tiền nuôi dưỡng đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, sa vào lưới tình, tiến thoái lưỡng nan, nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mệnh khó đoán!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:45 16/01/2020.
Chương
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 25
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 21
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 41

Truyện liên quan