Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chưỡng Duyệt
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/11/2019
Tổng lượt xem: 4.2M
Thể loại:

5 năm trước, trong một căn lều với ánh lửa mờ ảo, cô ngà ngà say, chủ động tấn công anh rồi sinh ra một cặp sinh đôi, tuy nhiên đã để lạc mất một người. 5 năm sau, chữa lành căn bệnh hiếm cho anh, đánh cắp trái tim anh nhưng rồi lại một lần nữa mất tích. Sau đó anh đã thề rằng, nhất định phải cưng chiều cô gái đó, để cô biết rằng, chiếm tiện nghi thì phải trả giá.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:25 14/05/2022.
Chương
Ảnh 29
Ảnh 34
Ảnh 31
Ảnh 25
Ảnh 341
Ảnh 42
Ảnh 451
Ảnh 372
Ảnh 51
Ảnh 621
Ảnh 731
Ảnh 911
Ảnh 851
Ảnh 872
Ảnh 68
Ảnh 83
Ảnh 89
Ảnh 916
Ảnh 89
Ảnh 1354
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 199 1092
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 198 972
Ảnh 98
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 196 66
Ảnh 921
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 194 1302
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 193 145
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 192 117
Ảnh 123
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 190 1371
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 189 1082
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 188 1522
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 187 138
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 186 1922
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 185 1531
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 184 1631
Ảnh 1821
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 182 2081
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 181 3182
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 180 2144
Ảnh 1432
Ảnh 1913
Ảnh 3538
Ảnh 3442
Ảnh 3893
Ảnh 4043
Ảnh 4092
Ảnh 2634
Ảnh 1892
Ảnh 1921
Ảnh 1161
Ảnh 1451
Ảnh 1592
Ảnh 2625
Ảnh 1144
Ảnh 1474
Ảnh 1724
Ảnh 1689
Ảnh 1507
Ảnh 1105
Ảnh 1459
Ảnh 1617
Ảnh 1319
Ảnh 917
Ảnh 1249
Ảnh 1657
Ảnh 1536
Ảnh 805
Ảnh 978
Ảnh 10613
Ảnh 1849
Ảnh 1188
Ảnh 4411
Ảnh 638
Ảnh 4210
Ảnh 978
Ảnh 1187
Ảnh 1911
Ảnh 4813
Ảnh 8414
Ảnh 14313
Ảnh 12815
Ảnh 12816
Ảnh 7915
Ảnh 12514
Ảnh 13117
Ảnh 16911
Ảnh 14010
Ảnh 11712
Ảnh 18111
Ảnh 8210
Ảnh 14211
Ảnh 13611
Ảnh 15711
Ảnh 4912
Ảnh 3912
Ảnh 5512
Ảnh 10212
Ảnh 8614
Ảnh 6915
Ảnh 13714
Ảnh 10412
Ảnh 9615
Ảnh 16313
Ảnh 11716
Ảnh 12517
Ảnh 11521
Ảnh 14116
Ảnh 11217
Ảnh 17317
Ảnh 13621
Ảnh 15222
Ảnh 21723
Ảnh 13523
Ảnh 10220
Ảnh 20821
Ảnh 11822
Ảnh 22721
Ảnh 25622
Ảnh 7426
Ảnh 14121
Ảnh 10920
Ảnh 17921
Ảnh 8523
Ảnh 14930
Ảnh 11024
Ảnh 21367
Ảnh 21272
Ảnh 8633
Ảnh 10729
Ảnh 13227
Ảnh 17931
Ảnh 6638
Ảnh 9839
Ảnh 9632
Ảnh 6737
Ảnh 4537
Ảnh 15333
Ảnh 21951
Ảnh 15462
Ảnh 15469
Ảnh 12050
Ảnh 11165
Ảnh 106105
Ảnh 193110
Ảnh 123154
Ảnh 109109
Ảnh 102126
Ảnh 64104
Ảnh 131102
Ảnh 160104
Ảnh 9883
Ảnh 171135
Ảnh 60212
Ảnh 93111
Ảnh 15976
Ảnh 13058
Ảnh 16371
Ảnh 9167
Ảnh 3978
Ảnh 9054
Ảnh 15869
Ảnh 12384
Ảnh 9759
Ảnh 16264
Ảnh 8454
Ảnh 12837
Ảnh 13738
Ảnh 16734
Ảnh 18955
Ảnh 16846
Ảnh 14446
Ảnh 10944
Ảnh 12345
Ảnh 10835
Ảnh 6743
Ảnh 11144
Ảnh 5154
Ảnh 5249
Ảnh 16940
Ảnh 14963
Ảnh 7639
Ảnh 7167
Ảnh 18039
Ảnh 21238
Ảnh 6945
Ảnh 16240
Ảnh 21742
Ảnh 16944
Ảnh 20153
Ảnh 18045
Ảnh 16051
Ảnh 9753
Ảnh 8336
Ảnh 22951
Ảnh 12245
Ảnh 9858
Ảnh 21765
Ảnh 10342
Ảnh 12149
Ảnh 11251
Ảnh 21953
Ảnh 14949
Ảnh 28557
Ảnh 12857
Ảnh 17777
Ảnh 16054
Ảnh 9861
Ảnh 9156
Ảnh 14373
Ảnh 22574
Ảnh 11670
Ảnh 8775
Ảnh 16256
Ảnh 9759
Ảnh 19173
Ảnh 19582
Ảnh 12263
Ảnh 25089

Truyện liên quan