Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chưỡng Duyệt
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/11/2019
Tổng lượt xem: 4.3M
Thể loại:

5 năm trước, trong một căn lều với ánh lửa mờ ảo, cô ngà ngà say, chủ động tấn công anh rồi sinh ra một cặp sinh đôi, tuy nhiên đã để lạc mất một người. 5 năm sau, chữa lành căn bệnh hiếm cho anh, đánh cắp trái tim anh nhưng rồi lại một lần nữa mất tích. Sau đó anh đã thề rằng, nhất định phải cưng chiều cô gái đó, để cô biết rằng, chiếm tiện nghi thì phải trả giá.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:44 25/09/2022.
Chương
Ảnh 2161
Ảnh 99
Ảnh 67
Ảnh 991
Ảnh 115
Ảnh 63
Ảnh 1181
Ảnh 1501
Ảnh 1601
Ảnh 1011
Ảnh 922
Ảnh 1191
Ảnh 1881
Ảnh 1401
Ảnh 791
Ảnh 491
Ảnh 123
Ảnh 186
Ảnh 187
Ảnh 168
Ảnh 169
Ảnh 157
Ảnh 127
Ảnh 1571
Ảnh 162
Ảnh 1711
Ảnh 1742
Ảnh 193
Ảnh 2011
Ảnh 2271
Ảnh 2511
Ảnh 2271
Ảnh 2232
Ảnh 170
Ảnh 197
Ảnh 236
Ảnh 2096
Ảnh 210
Ảnh 2894
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 199 2682
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 198 2292
Ảnh 206
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 196 137
Ảnh 1851
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 194 2792
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 193 286
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 192 225
Ảnh 236
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 190 2531
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 189 2132
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 188 2912
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 187 247
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 186 3282
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 185 2601
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 184 2691
Ảnh 3031
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 182 3601
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 181 5192
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 180 3294
Ảnh 2282
Ảnh 2873
Ảnh 5148
Ảnh 4972
Ảnh 5563
Ảnh 5863
Ảnh 5792
Ảnh 4074
Ảnh 3182
Ảnh 3471
Ảnh 2331
Ảnh 2681
Ảnh 3002
Ảnh 4975
Ảnh 2324
Ảnh 3034
Ảnh 3524
Ảnh 3469
Ảnh 3187
Ảnh 2365
Ảnh 3069
Ảnh 3547
Ảnh 2959
Ảnh 2037
Ảnh 2779
Ảnh 3547
Ảnh 3286
Ảnh 1715
Ảnh 2448
Ảnh 23613
Ảnh 4149
Ảnh 2808
Ảnh 10711
Ảnh 1548
Ảnh 13710
Ảnh 2388
Ảnh 2727
Ảnh 4311
Ảnh 13813
Ảnh 19514
Ảnh 33413
Ảnh 29915
Ảnh 30716
Ảnh 19215
Ảnh 29314
Ảnh 30817
Ảnh 39112
Ảnh 32711
Ảnh 28213
Ảnh 42112
Ảnh 19110
Ảnh 32113
Ảnh 31411
Ảnh 36611
Ảnh 13513
Ảnh 10514
Ảnh 13113
Ảnh 24613
Ảnh 19115
Ảnh 17316
Ảnh 32015
Ảnh 24015
Ảnh 23116
Ảnh 37115
Ảnh 27319
Ảnh 31418
Ảnh 27122
Ảnh 32817
Ảnh 26218
Ảnh 40019
Ảnh 32222
Ảnh 36723
Ảnh 51126
Ảnh 30924
Ảnh 25221
Ảnh 47022
Ảnh 27223
Ảnh 54922
Ảnh 57125
Ảnh 15827
Ảnh 32622
Ảnh 26221
Ảnh 41122
Ảnh 20724
Ảnh 33633
Ảnh 26126
Ảnh 47868
Ảnh 49674
Ảnh 21734
Ảnh 25630
Ảnh 32029
Ảnh 42734
Ảnh 16639
Ảnh 23140
Ảnh 24634
Ảnh 15938
Ảnh 10838
Ảnh 37234
Ảnh 51152
Ảnh 35864
Ảnh 36870
Ảnh 27851
Ảnh 28166
Ảnh 254106
Ảnh 481111
Ảnh 320155
Ảnh 299110
Ảnh 252127
Ảnh 176105
Ảnh 324102
Ảnh 384106
Ảnh 23684
Ảnh 397136
Ảnh 131213
Ảnh 227112
Ảnh 37879
Ảnh 31259
Ảnh 39572
Ảnh 23468
Ảnh 10879
Ảnh 22054
Ảnh 38470
Ảnh 28785
Ảnh 23760
Ảnh 38665
Ảnh 20955
Ảnh 30238
Ảnh 32539
Ảnh 39136
Ảnh 44356
Ảnh 41447
Ảnh 32747
Ảnh 26345
Ảnh 29446
Ảnh 25636
Ảnh 16644
Ảnh 29345
Ảnh 11855
Ảnh 12052
Ảnh 39641
Ảnh 36364
Ảnh 17540
Ảnh 16568
Ảnh 41040
Ảnh 49840
Ảnh 16248
Ảnh 35043
Ảnh 47944
Ảnh 37445
Ảnh 44454
Ảnh 41946
Ảnh 36754
Ảnh 22954
Ảnh 21238
Ảnh 51853
Ảnh 28747
Ảnh 23060
Ảnh 46667
Ảnh 22944
Ảnh 28052
Ảnh 24353
Ảnh 47755
Ảnh 32651
Ảnh 62160
Ảnh 29159
Ảnh 38779
Ảnh 36756
Ảnh 22461
Ảnh 21459
Ảnh 33175
Ảnh 49176
Ảnh 29271
Ảnh 18577
Ảnh 35759
Ảnh 22761
Ảnh 40775
Ảnh 46183
Ảnh 29267
Ảnh 59790

Truyện liên quan