Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chưỡng Duyệt
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/11/2019
Tổng lượt xem: 4.3M
Thể loại:

5 năm trước, trong một căn lều với ánh lửa mờ ảo, cô ngà ngà say, chủ động tấn công anh rồi sinh ra một cặp sinh đôi, tuy nhiên đã để lạc mất một người. 5 năm sau, chữa lành căn bệnh hiếm cho anh, đánh cắp trái tim anh nhưng rồi lại một lần nữa mất tích. Sau đó anh đã thề rằng, nhất định phải cưng chiều cô gái đó, để cô biết rằng, chiếm tiện nghi thì phải trả giá.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:44 25/09/2022.
Chương
Ảnh 1381
Ảnh 72
Ảnh 54
Ảnh 751
Ảnh 87
Ảnh 48
Ảnh 941
Ảnh 1111
Ảnh 1171
Ảnh 811
Ảnh 742
Ảnh 951
Ảnh 1421
Ảnh 1111
Ảnh 621
Ảnh 381
Ảnh 94
Ảnh 139
Ảnh 140
Ảnh 126
Ảnh 125
Ảnh 121
Ảnh 96
Ảnh 1171
Ảnh 121
Ảnh 1281
Ảnh 1332
Ảnh 150
Ảnh 1511
Ảnh 1731
Ảnh 1981
Ảnh 1761
Ảnh 1732
Ảnh 132
Ảnh 159
Ảnh 185
Ảnh 1666
Ảnh 165
Ảnh 2364
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 199 2102
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 198 1792
Ảnh 165
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 196 114
Ảnh 1531
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 194 2252
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 193 233
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 192 184
Ảnh 195
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 190 2071
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 189 1762
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 188 2462
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 187 215
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 186 2822
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 185 2201
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 184 2291
Ảnh 2571
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 182 3131
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 181 4492
Ảnh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn – Chap 180 2894
Ảnh 1982
Ảnh 2543
Ảnh 4638
Ảnh 4472
Ảnh 4963
Ảnh 5253
Ảnh 5172
Ảnh 3554
Ảnh 2732
Ảnh 2921
Ảnh 1971
Ảnh 2281
Ảnh 2502
Ảnh 4145
Ảnh 1924
Ảnh 2504
Ảnh 2844
Ảnh 2849
Ảnh 2597
Ảnh 1915
Ảnh 2499
Ảnh 2807
Ảnh 2329
Ảnh 1727
Ảnh 2269
Ảnh 2877
Ảnh 2676
Ảnh 1385
Ảnh 1858
Ảnh 19713
Ảnh 3329
Ảnh 2298
Ảnh 8311
Ảnh 1238
Ảnh 10310
Ảnh 1908
Ảnh 2197
Ảnh 3411
Ảnh 11013
Ảnh 15914
Ảnh 26313
Ảnh 24115
Ảnh 24616
Ảnh 15415
Ảnh 23214
Ảnh 24517
Ảnh 31412
Ảnh 26511
Ảnh 22913
Ảnh 33112
Ảnh 15810
Ảnh 26413
Ảnh 25211
Ảnh 29611
Ảnh 11113
Ảnh 8414
Ảnh 10713
Ảnh 20513
Ảnh 16415
Ảnh 14216
Ảnh 25915
Ảnh 19315
Ảnh 19116
Ảnh 29815
Ảnh 22219
Ảnh 25018
Ảnh 22022
Ảnh 26917
Ảnh 22118
Ảnh 32419
Ảnh 26122
Ảnh 29823
Ảnh 41826
Ảnh 25724
Ảnh 20921
Ảnh 38722
Ảnh 22323
Ảnh 43822
Ảnh 46225
Ảnh 12927
Ảnh 26422
Ảnh 21321
Ảnh 32822
Ảnh 16524
Ảnh 27433
Ảnh 21626
Ảnh 39068
Ảnh 40073
Ảnh 17234
Ảnh 21630
Ảnh 25929
Ảnh 33733
Ảnh 13239
Ảnh 18740
Ảnh 19534
Ảnh 12638
Ảnh 8738
Ảnh 29734
Ảnh 41552
Ảnh 28764
Ảnh 30070
Ảnh 23151
Ảnh 22666
Ảnh 206106
Ảnh 385111
Ảnh 256155
Ảnh 237110
Ảnh 209127
Ảnh 141105
Ảnh 265102
Ảnh 317106
Ảnh 19584
Ảnh 323136
Ảnh 109213
Ảnh 185112
Ảnh 30479
Ảnh 25659
Ảnh 32772
Ảnh 18968
Ảnh 8779
Ảnh 18054
Ảnh 30770
Ảnh 23685
Ảnh 19060
Ảnh 30865
Ảnh 17055
Ảnh 24038
Ảnh 25639
Ảnh 31036
Ảnh 35256
Ảnh 32847
Ảnh 26447
Ảnh 21445
Ảnh 23946
Ảnh 21036
Ảnh 14044
Ảnh 23645
Ảnh 9855
Ảnh 9751
Ảnh 32341
Ảnh 29764
Ảnh 13540
Ảnh 13468
Ảnh 32840
Ảnh 39140
Ảnh 13048
Ảnh 28543
Ảnh 38344
Ảnh 29345
Ảnh 35954
Ảnh 33446
Ảnh 28954
Ảnh 17854
Ảnh 16238
Ảnh 41753
Ảnh 23247
Ảnh 18660
Ảnh 38967
Ảnh 18944
Ảnh 22751
Ảnh 19953
Ảnh 38855
Ảnh 26451
Ảnh 49859
Ảnh 22759
Ảnh 31179
Ảnh 29056
Ảnh 17461
Ảnh 16959
Ảnh 27175
Ảnh 40176
Ảnh 22671
Ảnh 15177
Ảnh 29059
Ảnh 18061
Ảnh 33275
Ảnh 36783
Ảnh 23167
Ảnh 47890

Truyện liên quan