Thiên Hương Mỹ Nhân

Thiên Hương Mỹ Nhân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2020
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Hương chi đạo túy nhân tâm, hắc dục toái, ý vô hạn thiên kim quý nữ ung dung nhàn hạ ta từng có mọi thứ tốt đẹp nhất…. Một triều gặp nạn, bị diệt môn đó là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại chỉ có cái chết máu tươi không ai giúp đỡ… còn có… người ta yêu vứt bỏ ta mà đi hắn là người được chọn để sát phạt quyết tuyệt cứu ta khỏi nguy hiểm cũng ép ta vào đường cùng trong một đêm tắm lửa trọng sinh thoát thai hoán cốt lạc vào phù hoa, nghịch thiên cải mệnh, tử cục đã mở… Sống chết quyền mưu yêu hận ly thương, số mệnh vướng mắc lấy hương làm mưu, khống chế lòng người, làm say thiên hạ thiên hương mỹ nhân…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:55 05/12/2020.
Chương
Ảnh 91
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 51
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 52
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 44
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 46
Ảnh 6
Ảnh 316
Ảnh 47
Ảnh 48
Ảnh 13
Ảnh 410
Ảnh 6
Ảnh 48
Ảnh 56
Ảnh 59
Ảnh 49
Ảnh 79
Ảnh 78
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 28
Ảnh 37
Ảnh 58
Ảnh 48
Ảnh 38
Ảnh 411
Ảnh 36
Ảnh 38
Ảnh 37
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 49
Ảnh 39
Ảnh 310
Ảnh 49
Ảnh 410
Ảnh 29
Ảnh 410
Ảnh 410
Ảnh 210
Ảnh 510
Ảnh 311
Ảnh 512
Ảnh 311
Ảnh 611
Ảnh 69
Ảnh 611
Ảnh 510
Ảnh 515
Ảnh 512
Ảnh 714
Ảnh 612
Ảnh 612
Ảnh 812
Ảnh 412
Ảnh 412
Ảnh 711
Ảnh 711
Ảnh 713
Ảnh 813
Ảnh 815
Ảnh 711
Ảnh 710
Ảnh 714
Ảnh 914
Ảnh 816
Ảnh 913
Ảnh 710
Ảnh 815
Ảnh 1416
Ảnh 920
Ảnh 1217
Ảnh 312
Ảnh 1019
Ảnh 1519
Ảnh 417