Thiểm Hôn Kiều Thê

Thiểm Hôn Kiều Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: ZhaYa
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/01/2018
Tổng lượt xem: 3.1M
Thể loại:

Lần đầu gặp gỡ, chỉ là việc ngoài ý muốn. Nếu không phải vì 1 phút tâm tàn ý lạnh, thì Lâm Triệt cũng không bất cẩn mà kết hôn với gả có gương mặt lãnh nhược băng sương, nhưng tâm hồn thì nhiệt tình vô đối Cố Tĩnh Trạch này đâu. Cuộc sống sau kết hôn của cặp Hoan hỷ oan gia này rồi sẽ chuyển biến như thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:32 14/06/2021.
Chương
131
3
5
4
Donate ủng hộ nhóm
3
8
5
31
4
5
2
6
39
25
21
3
5
5
5
6
6
7
8
6
10
10
10
14
22
14
26
25
31
34
36
60
45
39
65
46
70
27
31
11
9
7
8
9
28
6
6
5
5
5
7
10
11
8
5
3
4
4
9
6
4
4
3
3
24
2
2
3
2
2
22
22
9
24
25
4
23
22
23
32
3
1
3
3
3
23
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
23
33
23
22
3
22
3
3
2
2
2
3
3
3
22
3
3
23
2
3
22
3
22
3
23
3
23
3
3
3
3
23
2
23
3
3
3
3
3
2
5
3
3
23
3
2
5
3
3
3
3
4
3
4
3
3
23
3
3
3
4
23
3
3
4
3
5
5
2
3
3
2
3
3
3
23
4
4
23
24
24
3
4
5
4
5
4
23
24
4
25
4
4
24
4
4
24
4
24
4
23
25
24
5
5
25
25
7
25
26
25
25
4
34
26
25
24
4
24
24
36
25
5
25
5
6
26
24
26
6
5
5
6
5
6
7
8
8
7
9
7
8
28
7
7
8
9
7
8
8
8
7
8
7
7
28
8
28
28
11
9
9
8
15
16
14
210
13
14
21
18
218
316
420
617
1117
1216
817
1718