Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/04/2020
Tổng lượt xem: 9.9M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Trước đêm tân hôn, vị hôn phu cùng bạn thân bỏ trốn. Hai mắt nàng tối sầm lại, nàng nói với nam nhân đang đứng trước phòng dân chính “cô dâu của anh chưa tới, chủ rể của tôi bỏ chạy, hay là chúng ta kết hôn với nhau đi?” Trước khi cưới, nàng nói: “Coi như cùng giường nhưng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì?”

Sau khi cưới, hắn nói: “Vậy tôi đặt cô trên giường, không làm gì cả, chỉ mạo phạm cô!!!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:03 22/09/2023.
Chương
Ảnh 5
Ảnh 16
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 29
Ảnh 8
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 8
Ảnh 45
Ảnh 23
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 45
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 19
Ảnh 48
Ảnh 38
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 20
Ảnh 29
Ảnh 12
Ảnh 31
Ảnh 13
Ảnh 80
Ảnh 71
Ảnh 27
Ảnh 119
Ảnh 501
Ảnh 44
Ảnh 66
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 56
Ảnh 49
Ảnh 16
Ảnh 271
Ảnh 18
Ảnh 48
Ảnh 331
Ảnh 62
Ảnh 36
Ảnh 43
Ảnh 801
Ảnh 67
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 63
Ảnh 39
Ảnh 72
Ảnh 662
Ảnh 40
Ảnh 56
Ảnh 35
Ảnh 60
Ảnh 47
Ảnh 52
Ảnh 55
Ảnh 17
Ảnh 53
Ảnh 471
Ảnh 110
Ảnh 63
Ảnh 50
Ảnh 40
Ảnh 61
Ảnh 72
Ảnh 69
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 38
Ảnh 91
Ảnh 90
Ảnh 841
Ảnh 79
Ảnh 9
Ảnh 37
Ảnh 90
Ảnh 29
Ảnh 40
Ảnh 84
Ảnh 38
Ảnh 73
Ảnh 86
Ảnh 33
Ảnh 69
Ảnh 120
Ảnh 37
Ảnh 59
Ảnh 60
Ảnh 122
Ảnh 22
Ảnh 881
Ảnh 37
Ảnh 52
Ảnh 96
Ảnh 104
Ảnh 117
Ảnh 74
Ảnh 62
Ảnh 50
Ảnh 155
Ảnh 144
Ảnh 135
Ảnh 90
Ảnh 60
Ảnh 66
Ảnh 28
Ảnh 23
Ảnh 59
Ảnh 159
Ảnh 91
Ảnh 561
Ảnh 29
Ảnh 60
Ảnh 9
Ảnh 64
Ảnh 73
Ảnh 48
Ảnh 104
Ảnh 62
Ảnh 140
Ảnh 90
Ảnh 88
Ảnh 105
Ảnh 36
Ảnh 94
Ảnh 46
Ảnh 1221
Ảnh 126
Ảnh 50
Ảnh 217
Ảnh 1471
Ảnh 382
Ảnh 783
Ảnh 562
Ảnh 941
Ảnh 131
Ảnh 19
Ảnh 362
Ảnh 852
Ảnh 1252
Ảnh 218
Ảnh 108
Ảnh 88
Ảnh 124
Ảnh 105
Ảnh 121
Ảnh 124
Ảnh 181
Ảnh 441
Ảnh 1372
Ảnh 59
Ảnh 100
Ảnh 1841
Ảnh 1171
Ảnh 802
Ảnh 792
Ảnh 1061
Ảnh 1943
Ảnh 1464
Ảnh 1723
Ảnh 1782
Ảnh 1892
Ảnh 2651
Ảnh 1072
Ảnh 453
Ảnh 1944
Ảnh 1533
Ảnh 962
Ảnh 601
Ảnh 79
Ảnh 124
Ảnh 861
Ảnh 1311
Ảnh 873
Ảnh 811
Ảnh 834
Ảnh 1465
Ảnh 2254
Ảnh 1094
Ảnh 895
Ảnh 915
Ảnh 1003
Ảnh 585
Ảnh 663
Ảnh 504
Ảnh 483
Ảnh 992
Ảnh 10015
Ảnh 834
Ảnh 655
Ảnh 1584
Ảnh 514
Ảnh 1855
Ảnh 2685
Ảnh 685
Ảnh 1874
Ảnh 2535
Ảnh 1625
Ảnh 975
Ảnh 5510
Ảnh 2318
Ảnh 654
Ảnh 335
Ảnh 1926
Ảnh 1714
Ảnh 735
Ảnh 476
Ảnh 1246
Ảnh 819
Ảnh 1267
Ảnh 3308
Ảnh 2486
Ảnh 11010
Ảnh 9712
Ảnh 21015
Ảnh 10313
Ảnh 22311
Ảnh 10914
Ảnh 7015
Ảnh 24113
Ảnh 10613
Ảnh 12413
Ảnh 9910
Ảnh 82111
Ảnh 12412
Ảnh 9924
Ảnh 7513
Ảnh 8617
Ảnh 7316
Ảnh 11112
Ảnh 20611
Ảnh 22713
Ảnh 27213
Ảnh 969
Ảnh 826
Ảnh 1299
Ảnh 21310
Ảnh 34113
Ảnh 53315
Ảnh 21015
Ảnh 14014
Ảnh 25010
Ảnh 11410
Ảnh 19113
Ảnh 1608
Ảnh 748
Ảnh 5210
Ảnh 399
Ảnh 8112
Ảnh 289
Ảnh 387
Ảnh 168
Ảnh 3110
Ảnh 1917
Ảnh 477
Ảnh 718
Ảnh 3411
Ảnh 2111
Ảnh 3310
Ảnh 878
Ảnh 12917
Ảnh 12014
Ảnh 3421
Ảnh 16316
Ảnh 11510
Ảnh 5612
Ảnh 9514
Ảnh 3112
Ảnh 169
Ảnh 2518
Ảnh 6612
Ảnh 389
Ảnh 14813
Ảnh 2713
Ảnh 3418
Ảnh 8613
Ảnh 6115
Ảnh 2417
Ảnh 1016
Ảnh 1013
Ảnh 2814
Ảnh 3515
Ảnh 1513
Ảnh 2213
Ảnh 914
Ảnh 10211
Ảnh 2820
Ảnh 817
Ảnh 5713
Ảnh 7315
Ảnh 9717
Ảnh 10918
Ảnh 4118
Ảnh 5818
Ảnh 3416
Ảnh 10918
Ảnh 9420
Ảnh 6918
Ảnh 3316
Ảnh 617
Ảnh 1718
Ảnh 2018
Ảnh 2215
Ảnh 1018
Ảnh 1815
Ảnh 8819
Ảnh 1614
Ảnh 5818
Ảnh 3216
Ảnh 1518
Ảnh 4818
Ảnh 3621
Ảnh 3722
Ảnh 5522
Ảnh 2318
Ảnh 3323
Ảnh 8722
Ảnh 7322
Ảnh 6721
Ảnh 6320
Ảnh 9421
Ảnh 5316
Ảnh 2816
Ảnh 5526
Ảnh 11917
Ảnh 3925
Ảnh 4316
Ảnh 6920
Ảnh 8721
Ảnh 9618
Ảnh 6419
Ảnh 2528
Ảnh 2424
Ảnh 4126
Ảnh 2323
Ảnh 7323
Ảnh 2915
Ảnh 7018
Ảnh 10818
Ảnh 5518
Ảnh 4922
Ảnh 8421
Ảnh 2518
Ảnh 1417
Ảnh 1423
Ảnh 2223
Ảnh 623
Ảnh 3123
Ảnh 2524
Ảnh 4622
Ảnh 3121
Ảnh 6323
Ảnh 3021
Ảnh 3519
Ảnh 4419
Ảnh 2421
Ảnh 2324
Ảnh 7122
Ảnh 1721
Ảnh 1921
Ảnh 3228
Ảnh 11423
Ảnh 2918
Ảnh 6620
Ảnh 4822
Ảnh 2822
Ảnh 4425
Ảnh 3823
Ảnh 2319
Ảnh 4220
Ảnh 6119
Ảnh 3218
Ảnh 2119
Ảnh 5616
Ảnh 4418
Ảnh 10117
Ảnh 3424
Ảnh 6016
Ảnh 4219
Ảnh 3320
Ảnh 5716
Ảnh 3820
Ảnh 2818
Ảnh 3316
Ảnh 4119
Ảnh 6021
Ảnh 9319
Ảnh 1622
Ảnh 2625
Ảnh 7818
Ảnh 3022
Ảnh 7622
Ảnh 5226
Ảnh 2622
Ảnh 9220
Ảnh 5525
Ảnh 2921
Ảnh 3028
Ảnh 9623
Ảnh 1027
Ảnh 4622
Ảnh 6423
Ảnh 7725
Ảnh 4928
Ảnh 4630
Ảnh 6326
Ảnh 721
Ảnh 5527
Ảnh 6622
Ảnh 4821
Ảnh 3128
Ảnh 5530
Ảnh 8531
Ảnh 5724
Ảnh 3729
Ảnh 4825
Ảnh 5822
Ảnh 10530
Ảnh 12227
Ảnh 12431
Ảnh 5232
Ảnh 12729
Ảnh 6530
Ảnh 3331
Ảnh 6335
Ảnh 6129
Ảnh 3533
Ảnh 10028
Ảnh 1925
Ảnh 4429
Ảnh 7431
Ảnh 9629
Ảnh 3731
Ảnh 4431
Ảnh 7926
Ảnh 13634
Ảnh 12334
Ảnh 8629
Ảnh 1735
Ảnh 4126
Ảnh 2532
Ảnh 6033
Ảnh 19432
Ảnh 5434
Ảnh 4747
Ảnh 14441
Ảnh 6749
Ảnh 4637
Ảnh 9828
Ảnh 4435
Ảnh 5038
Ảnh 1741
Ảnh 3339
Ảnh 1743
Ảnh 5443
Ảnh 2642
Ảnh 7245
Ảnh 9448
Ảnh 9443
Ảnh 4848
Ảnh 2947
Ảnh 4548
Ảnh 1248
Ảnh 9046
Ảnh 10957
Ảnh 5360
Ảnh 7252
Ảnh 5851
Ảnh 8655
Ảnh 8549
Ảnh 8559
Ảnh 5670
Ảnh 15867
Ảnh 7963
Ảnh 6566
Ảnh 5059
Ảnh 6962
Ảnh 8063
Ảnh 6881
Ảnh 17980
Ảnh 6364
Ảnh 9475
Ảnh 7970
Ảnh 9072
Ảnh 12773
Ảnh 14966
Ảnh 2684
Ảnh 6789
Ảnh 10778
Ảnh 116102
Ảnh 103108
Ảnh 85108
Ảnh 150103
Ảnh 39125
Ảnh 225128
Ảnh 186358
Ảnh 111124
Ảnh 216139
Ảnh 109148
Ảnh 193123
Ảnh 37128
Ảnh 22120
Ảnh 18133
Ảnh 115162
Ảnh 63150
Ảnh 110179
Ảnh 233164
Ảnh 88156
Ảnh 97141
Ảnh 94200
Ảnh 96178
Ảnh 238232
Ảnh 106192
Ảnh 6587
Ảnh 7685
Ảnh 8176
Ảnh 4572
Ảnh 14556
Ảnh 6458
Ảnh 11263
Ảnh 4361
Ảnh 5763
Ảnh 11057
Ảnh 13471
Ảnh 3463
Ảnh 3861
Ảnh 12379
Ảnh 2069
Ảnh 8666
Ảnh 15478
Ảnh 3771
Ảnh 15474
Ảnh 13174
Ảnh 5173
Ảnh 6664
Ảnh 5160
Ảnh 3370
Ảnh 2668
Ảnh 2762
Ảnh 3069
Ảnh 13172
Ảnh 8777
Ảnh 2769
Ảnh 5670
Ảnh 2570
Ảnh 2776
Ảnh 3380
Ảnh 4280
Ảnh 3983
Ảnh 19681
Ảnh 3781
Ảnh 2173
Ảnh 4989
Ảnh 5468
Ảnh 3968
Ảnh 4190
Ảnh 8666
Ảnh 2777
Ảnh 4280
Ảnh 3589
Ảnh 3882
Ảnh 40104
Ảnh 74104
Ảnh 3385
Ảnh 3496
Ảnh 5492
Ảnh 13104
Ảnh 49104
Ảnh 2890
Ảnh 39109
Ảnh 79114
Ảnh 32104
Ảnh 45112
Ảnh 167104
Ảnh 52112
Ảnh 1699
Ảnh 26105
Ảnh 58102
Ảnh 54117
Ảnh 28126
Ảnh 113113
Ảnh 36117
Ảnh 22112
Ảnh 22108
Ảnh 26127
Ảnh 1392
Ảnh 82104
Ảnh 120127
Ảnh 32112
Ảnh 65122
Ảnh 30108
Ảnh 3499
Ảnh 42137
Ảnh 210137
Ảnh 44142
Ảnh 161142
Ảnh 861
Ảnh 323132
Ảnh 50131
Ảnh 76147
Ảnh 35142
Ảnh 89136
Ảnh 98133
Ảnh 234152
Ảnh 137165
Ảnh 381164
Ảnh 311166
Ảnh 442178

Truyện liên quan