Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/04/2020
Tổng lượt xem: 9.9M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Trước đêm tân hôn, vị hôn phu cùng bạn thân bỏ trốn. Hai mắt nàng tối sầm lại, nàng nói với nam nhân đang đứng trước phòng dân chính “cô dâu của anh chưa tới, chủ rể của tôi bỏ chạy, hay là chúng ta kết hôn với nhau đi?” Trước khi cưới, nàng nói: “Coi như cùng giường nhưng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì?”

Sau khi cưới, hắn nói: “Vậy tôi đặt cô trên giường, không làm gì cả, chỉ mạo phạm cô!!!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:57 16/12/2023.
Chương
Ảnh 21
Ảnh 19
Ảnh 9
Ảnh 16
Ảnh 19
Ảnh 29
Ảnh 19
Ảnh 7
Ảnh 38
Ảnh 21
Ảnh 6
Ảnh 33
Ảnh 20
Ảnh 25
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 22
Ảnh 27
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 26
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 39
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 59
Ảnh 28
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 27
Ảnh 52
Ảnh 54
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 14
Ảnh 21
Ảnh 56
Ảnh 42
Ảnh 8
Ảnh 29
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 12
Ảnh 34
Ảnh 13
Ảnh 89
Ảnh 78
Ảnh 30
Ảnh 132
Ảnh 531
Ảnh 47
Ảnh 73
Ảnh 47
Ảnh 35
Ảnh 69
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 16
Ảnh 281
Ảnh 21
Ảnh 50
Ảnh 351
Ảnh 66
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 851
Ảnh 71
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 67
Ảnh 44
Ảnh 78
Ảnh 712
Ảnh 43
Ảnh 60
Ảnh 37
Ảnh 62
Ảnh 48
Ảnh 56
Ảnh 59
Ảnh 20
Ảnh 57
Ảnh 531
Ảnh 122
Ảnh 69
Ảnh 52
Ảnh 44
Ảnh 66
Ảnh 76
Ảnh 73
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 39
Ảnh 99
Ảnh 97
Ảnh 881
Ảnh 84
Ảnh 9
Ảnh 38
Ảnh 96
Ảnh 30
Ảnh 41
Ảnh 88
Ảnh 39
Ảnh 77
Ảnh 89
Ảnh 34
Ảnh 71
Ảnh 124
Ảnh 37
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 128
Ảnh 22
Ảnh 931
Ảnh 39
Ảnh 54
Ảnh 97
Ảnh 107
Ảnh 120
Ảnh 76
Ảnh 63
Ảnh 50
Ảnh 163
Ảnh 151
Ảnh 142
Ảnh 92
Ảnh 63
Ảnh 71
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 62
Ảnh 169
Ảnh 96
Ảnh 561
Ảnh 32
Ảnh 61
Ảnh 9
Ảnh 65
Ảnh 75
Ảnh 50
Ảnh 108
Ảnh 63
Ảnh 146
Ảnh 93
Ảnh 90
Ảnh 108
Ảnh 36
Ảnh 95
Ảnh 47
Ảnh 1271
Ảnh 132
Ảnh 52
Ảnh 228
Ảnh 1561
Ảnh 392
Ảnh 793
Ảnh 622
Ảnh 981
Ảnh 131
Ảnh 20
Ảnh 362
Ảnh 862
Ảnh 1282
Ảnh 229
Ảnh 113
Ảnh 92
Ảnh 129
Ảnh 106
Ảnh 125
Ảnh 124
Ảnh 181
Ảnh 441
Ảnh 1422
Ảnh 59
Ảnh 102
Ảnh 1921
Ảnh 1191
Ảnh 812
Ảnh 802
Ảnh 1081
Ảnh 2023
Ảnh 1524
Ảnh 1773
Ảnh 1852
Ảnh 1962
Ảnh 2751
Ảnh 1082
Ảnh 453
Ảnh 1994
Ảnh 1563
Ảnh 982
Ảnh 611
Ảnh 80
Ảnh 126
Ảnh 871
Ảnh 1351
Ảnh 883
Ảnh 841
Ảnh 874
Ảnh 1485
Ảnh 2334
Ảnh 1094
Ảnh 905
Ảnh 925
Ảnh 1013
Ảnh 605
Ảnh 673
Ảnh 514
Ảnh 493
Ảnh 1012
Ảnh 10315
Ảnh 854
Ảnh 665
Ảnh 1644
Ảnh 534
Ảnh 1905
Ảnh 2785
Ảnh 685
Ảnh 1924
Ảnh 2605
Ảnh 1655
Ảnh 995
Ảnh 5710
Ảnh 2368
Ảnh 694
Ảnh 345
Ảnh 1976
Ảnh 1744
Ảnh 745
Ảnh 476
Ảnh 1246
Ảnh 829
Ảnh 1267
Ảnh 3378
Ảnh 2566
Ảnh 11110
Ảnh 9912
Ảnh 21415
Ảnh 10413
Ảnh 22811
Ảnh 11014
Ảnh 7115
Ảnh 24213
Ảnh 10913
Ảnh 12713
Ảnh 9910
Ảnh 84111
Ảnh 12512
Ảnh 10024
Ảnh 7613
Ảnh 8717
Ảnh 7416
Ảnh 11312
Ảnh 20911
Ảnh 22813
Ảnh 27513
Ảnh 979
Ảnh 826
Ảnh 1299
Ảnh 21510
Ảnh 34813
Ảnh 54615
Ảnh 21115
Ảnh 14014
Ảnh 25210
Ảnh 11610
Ảnh 19713
Ảnh 1668
Ảnh 758
Ảnh 5310
Ảnh 409
Ảnh 8412
Ảnh 289
Ảnh 397
Ảnh 168
Ảnh 3110
Ảnh 1917
Ảnh 477
Ảnh 728
Ảnh 3411
Ảnh 2111
Ảnh 3310
Ảnh 898
Ảnh 13317
Ảnh 12214
Ảnh 3621
Ảnh 17216
Ảnh 12010
Ảnh 5812
Ảnh 9914
Ảnh 3312
Ảnh 169
Ảnh 2518
Ảnh 6812
Ảnh 389
Ảnh 15513
Ảnh 2713
Ảnh 3418
Ảnh 9113
Ảnh 6215
Ảnh 2517
Ảnh 1216
Ảnh 1013
Ảnh 2914
Ảnh 3715
Ảnh 1613
Ảnh 2313
Ảnh 914
Ảnh 10411
Ảnh 2920
Ảnh 817
Ảnh 5913
Ảnh 7615
Ảnh 10217
Ảnh 11418
Ảnh 4318
Ảnh 5918
Ảnh 3516
Ảnh 11218
Ảnh 9720
Ảnh 7218
Ảnh 3616
Ảnh 717
Ảnh 1718
Ảnh 2018
Ảnh 2215
Ảnh 1018
Ảnh 1815
Ảnh 8919
Ảnh 1614
Ảnh 5918
Ảnh 3316
Ảnh 1518
Ảnh 4818
Ảnh 3621
Ảnh 3822
Ảnh 5622
Ảnh 2418
Ảnh 3423
Ảnh 8822
Ảnh 7522
Ảnh 6821
Ảnh 6520
Ảnh 9821
Ảnh 5516
Ảnh 2816
Ảnh 5626
Ảnh 12417
Ảnh 4025
Ảnh 4416
Ảnh 6920
Ảnh 8821
Ảnh 9918
Ảnh 6519
Ảnh 2528
Ảnh 2424
Ảnh 4226
Ảnh 2423
Ảnh 7823
Ảnh 3015
Ảnh 7218
Ảnh 11418
Ảnh 5718
Ảnh 5122
Ảnh 8721
Ảnh 2518
Ảnh 1417
Ảnh 1423
Ảnh 2323
Ảnh 623
Ảnh 3223
Ảnh 2524
Ảnh 4822
Ảnh 3321
Ảnh 6523
Ảnh 3221
Ảnh 3519
Ảnh 4519
Ảnh 2521
Ảnh 2324
Ảnh 7122
Ảnh 1721
Ảnh 1921
Ảnh 3228
Ảnh 11823
Ảnh 2918
Ảnh 6820
Ảnh 4922
Ảnh 2922
Ảnh 4425
Ảnh 3923
Ảnh 2319
Ảnh 4320
Ảnh 6519
Ảnh 3518
Ảnh 2219
Ảnh 5816
Ảnh 4518
Ảnh 10417
Ảnh 3424
Ảnh 6216
Ảnh 4319
Ảnh 3320
Ảnh 6116
Ảnh 3920
Ảnh 2818
Ảnh 3416
Ảnh 4319
Ảnh 6221
Ảnh 9619
Ảnh 1822
Ảnh 2925
Ảnh 8318
Ảnh 3222
Ảnh 8022
Ảnh 5626
Ảnh 2822
Ảnh 9620
Ảnh 5825
Ảnh 3121
Ảnh 3228
Ảnh 10123
Ảnh 1027
Ảnh 4722
Ảnh 6623
Ảnh 8225
Ảnh 5128
Ảnh 4730
Ảnh 6626
Ảnh 721
Ảnh 5727
Ảnh 6922
Ảnh 5121
Ảnh 3228
Ảnh 5730
Ảnh 8931
Ảnh 5824
Ảnh 3829
Ảnh 5025
Ảnh 6122
Ảnh 11230
Ảnh 12927
Ảnh 13231
Ảnh 5432
Ảnh 13129
Ảnh 6730
Ảnh 3331
Ảnh 6335
Ảnh 6429
Ảnh 3533
Ảnh 10528
Ảnh 2225
Ảnh 4529
Ảnh 7631
Ảnh 9929
Ảnh 3731
Ảnh 4431
Ảnh 8326
Ảnh 14734
Ảnh 13134
Ảnh 9029
Ảnh 1735
Ảnh 4126
Ảnh 2732
Ảnh 6433
Ảnh 20832
Ảnh 5634
Ảnh 4847
Ảnh 15241
Ảnh 6849
Ảnh 4837
Ảnh 10328
Ảnh 4535
Ảnh 5338
Ảnh 1841
Ảnh 3339
Ảnh 1843
Ảnh 5643
Ảnh 2842
Ảnh 7745
Ảnh 10148
Ảnh 9943
Ảnh 5048
Ảnh 2947
Ảnh 4648
Ảnh 1248
Ảnh 9546
Ảnh 11657
Ảnh 5660
Ảnh 7652
Ảnh 6451
Ảnh 9255
Ảnh 8949
Ảnh 8859
Ảnh 5870
Ảnh 16867
Ảnh 8363
Ảnh 6966
Ảnh 5759
Ảnh 7062
Ảnh 8563
Ảnh 6981
Ảnh 18880
Ảnh 6664
Ảnh 9975
Ảnh 8270
Ảnh 9172
Ảnh 13173
Ảnh 15866
Ảnh 2884
Ảnh 6989
Ảnh 12078
Ảnh 123102
Ảnh 107108
Ảnh 93108
Ảnh 161103
Ảnh 44125
Ảnh 242128
Ảnh 201358
Ảnh 118124
Ảnh 230139
Ảnh 114148
Ảnh 208123
Ảnh 41128
Ảnh 22120
Ảnh 19133
Ảnh 118162
Ảnh 66150
Ảnh 112179
Ảnh 248164
Ảnh 91156
Ảnh 102141
Ảnh 97200
Ảnh 103178
Ảnh 250232
Ảnh 111192
Ảnh 7087
Ảnh 8085
Ảnh 8576
Ảnh 4772
Ảnh 15256
Ảnh 6858
Ảnh 11863
Ảnh 4561
Ảnh 5863
Ảnh 11557
Ảnh 13971
Ảnh 3663
Ảnh 4061
Ảnh 12979
Ảnh 2169
Ảnh 8866
Ảnh 16178
Ảnh 3871
Ảnh 16374
Ảnh 13874
Ảnh 5273
Ảnh 7064
Ảnh 5360
Ảnh 3570
Ảnh 2668
Ảnh 2962
Ảnh 3069
Ảnh 13572
Ảnh 9077
Ảnh 2869
Ảnh 5670
Ảnh 2670
Ảnh 2876
Ảnh 3380
Ảnh 4380
Ảnh 4183
Ảnh 20981
Ảnh 3881
Ảnh 2173
Ảnh 5089
Ảnh 5668
Ảnh 4168
Ảnh 4490
Ảnh 9066
Ảnh 2977
Ảnh 4580
Ảnh 3989
Ảnh 4582
Ảnh 43104
Ảnh 79104
Ảnh 3785
Ảnh 4296
Ảnh 5992
Ảnh 14104
Ảnh 54104
Ảnh 3090
Ảnh 39109
Ảnh 87114
Ảnh 34104
Ảnh 51112
Ảnh 181104
Ảnh 54112
Ảnh 1799
Ảnh 26105
Ảnh 60102
Ảnh 55117
Ảnh 29126
Ảnh 117113
Ảnh 40117
Ảnh 23112
Ảnh 22108
Ảnh 28127
Ảnh 1392
Ảnh 84104
Ảnh 124127
Ảnh 34112
Ảnh 71122
Ảnh 33108
Ảnh 3999
Ảnh 45137
Ảnh 222137
Ảnh 46142
Ảnh 174142
Ảnh 961
Ảnh 345132
Ảnh 53131
Ảnh 81147
Ảnh 39142
Ảnh 93136
Ảnh 105133
Ảnh 252152
Ảnh 146165
Ảnh 405164
Ảnh 342166
Ảnh 473178

Truyện liên quan