Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/04/2020
Tổng lượt xem: 9.9M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Trước đêm tân hôn, vị hôn phu cùng bạn thân bỏ trốn. Hai mắt nàng tối sầm lại, nàng nói với nam nhân đang đứng trước phòng dân chính “cô dâu của anh chưa tới, chủ rể của tôi bỏ chạy, hay là chúng ta kết hôn với nhau đi?” Trước khi cưới, nàng nói: “Coi như cùng giường nhưng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì?”

Sau khi cưới, hắn nói: “Vậy tôi đặt cô trên giường, không làm gì cả, chỉ mạo phạm cô!!!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:46 22/03/2023.
Chương
Ảnh 37
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 37
Ảnh 25
Ảnh 18
Ảnh 38
Ảnh 38
Ảnh 34
Ảnh 12
Ảnh 221
Ảnh 16
Ảnh 36
Ảnh 281
Ảnh 51
Ảnh 29
Ảnh 34
Ảnh 661
Ảnh 53
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 50
Ảnh 31
Ảnh 60
Ảnh 542
Ảnh 34
Ảnh 47
Ảnh 30
Ảnh 48
Ảnh 39
Ảnh 44
Ảnh 48
Ảnh 14
Ảnh 45
Ảnh 401
Ảnh 87
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 34
Ảnh 51
Ảnh 57
Ảnh 58
Ảnh 48
Ảnh 43
Ảnh 34
Ảnh 74
Ảnh 71
Ảnh 711
Ảnh 66
Ảnh 9
Ảnh 32
Ảnh 74
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 71
Ảnh 30
Ảnh 61
Ảnh 72
Ảnh 27
Ảnh 57
Ảnh 101
Ảnh 33
Ảnh 49
Ảnh 52
Ảnh 105
Ảnh 19
Ảnh 711
Ảnh 31
Ảnh 45
Ảnh 83
Ảnh 90
Ảnh 103
Ảnh 67
Ảnh 53
Ảnh 45
Ảnh 133
Ảnh 126
Ảnh 119
Ảnh 78
Ảnh 51
Ảnh 57
Ảnh 27
Ảnh 20
Ảnh 53
Ảnh 137
Ảnh 82
Ảnh 511
Ảnh 26
Ảnh 53
Ảnh 9
Ảnh 57
Ảnh 65
Ảnh 44
Ảnh 93
Ảnh 55
Ảnh 127
Ảnh 79
Ảnh 79
Ảnh 95
Ảnh 34
Ảnh 85
Ảnh 41
Ảnh 1071
Ảnh 114
Ảnh 44
Ảnh 194
Ảnh 1321
Ảnh 362
Ảnh 693
Ảnh 472
Ảnh 851
Ảnh 111
Ảnh 17
Ảnh 352
Ảnh 782
Ảnh 1142
Ảnh 196
Ảnh 98
Ảnh 80
Ảnh 113
Ảnh 95
Ảnh 110
Ảnh 115
Ảnh 171
Ảnh 391
Ảnh 1272
Ảnh 55
Ảnh 95
Ảnh 1721
Ảnh 1111
Ảnh 752
Ảnh 752
Ảnh 1001
Ảnh 1753
Ảnh 1384
Ảnh 1593
Ảnh 1652
Ảnh 1782
Ảnh 2441
Ảnh 1002
Ảnh 423
Ảnh 1804
Ảnh 1433
Ảnh 902
Ảnh 531
Ảnh 74
Ảnh 118
Ảnh 821
Ảnh 1211
Ảnh 833
Ảnh 771
Ảnh 804
Ảnh 1415
Ảnh 2144
Ảnh 1024
Ảnh 835
Ảnh 845
Ảnh 953
Ảnh 585
Ảnh 653
Ảnh 504
Ảnh 473
Ảnh 912
Ảnh 9215
Ảnh 784
Ảnh 615
Ảnh 1504
Ảnh 504
Ảnh 1715
Ảnh 2495
Ảnh 615
Ảnh 1774
Ảnh 2355
Ảnh 1545
Ảnh 945
Ảnh 5210
Ảnh 2158
Ảnh 644
Ảnh 335
Ảnh 1816
Ảnh 1624
Ảnh 725
Ảnh 476
Ảnh 1196
Ảnh 779
Ảnh 1217
Ảnh 3138
Ảnh 2316
Ảnh 10610
Ảnh 9412
Ảnh 19615
Ảnh 10013
Ảnh 21111
Ảnh 10514
Ảnh 6915
Ảnh 22913
Ảnh 10213
Ảnh 11713
Ảnh 9710
Ảnh 81111
Ảnh 11812
Ảnh 9524
Ảnh 7113
Ảnh 8217
Ảnh 7116
Ảnh 10412
Ảnh 20011
Ảnh 22013
Ảnh 26113
Ảnh 939
Ảnh 806
Ảnh 1279
Ảnh 20410
Ảnh 32413
Ảnh 50615
Ảnh 20515
Ảnh 13914
Ảnh 24510
Ảnh 11210
Ảnh 17313
Ảnh 1478
Ảnh 678
Ảnh 4810
Ảnh 389
Ảnh 7512
Ảnh 269
Ảnh 367
Ảnh 158
Ảnh 2910
Ảnh 1917
Ảnh 447
Ảnh 618
Ảnh 3211
Ảnh 1911
Ảnh 3110
Ảnh 788
Ảnh 11817
Ảnh 10914
Ảnh 3221
Ảnh 14516
Ảnh 10410
Ảnh 5012
Ảnh 8314
Ảnh 2612
Ảnh 169
Ảnh 2418
Ảnh 6112
Ảnh 349
Ảnh 13113
Ảnh 2313
Ảnh 3018
Ảnh 7713
Ảnh 5415
Ảnh 2317
Ảnh 916
Ảnh 913
Ảnh 2514
Ảnh 3215
Ảnh 1513
Ảnh 2113
Ảnh 914
Ảnh 8911
Ảnh 2520
Ảnh 717
Ảnh 5313
Ảnh 7015
Ảnh 8817
Ảnh 10118
Ảnh 3818
Ảnh 5218
Ảnh 3116
Ảnh 9718
Ảnh 8520
Ảnh 6518
Ảnh 3116
Ảnh 517
Ảnh 1518
Ảnh 1918
Ảnh 1815
Ảnh 918
Ảnh 1415
Ảnh 7919
Ảnh 1314
Ảnh 5318
Ảnh 3016
Ảnh 1318
Ảnh 4418
Ảnh 3221
Ảnh 3322
Ảnh 5222
Ảnh 1918
Ảnh 2923
Ảnh 7822
Ảnh 6722
Ảnh 6221
Ảnh 5920
Ảnh 8521
Ảnh 4616
Ảnh 2516
Ảnh 4926
Ảnh 10517
Ảnh 3525
Ảnh 4116
Ảnh 6320
Ảnh 8121
Ảnh 8918
Ảnh 5919
Ảnh 2328
Ảnh 2224
Ảnh 3926
Ảnh 2223
Ảnh 6423
Ảnh 2715
Ảnh 6318
Ảnh 9418
Ảnh 5018
Ảnh 4622
Ảnh 7521
Ảnh 2418
Ảnh 1417
Ảnh 1423
Ảnh 2023
Ảnh 623
Ảnh 3123
Ảnh 2224
Ảnh 4322
Ảnh 3121
Ảnh 5523
Ảnh 2821
Ảnh 3419
Ảnh 3919
Ảnh 2121
Ảnh 2024
Ảnh 6322
Ảnh 1621
Ảnh 1621
Ảnh 2528
Ảnh 9623
Ảnh 2718
Ảnh 5720
Ảnh 4222
Ảnh 2722
Ảnh 4025
Ảnh 3323
Ảnh 1919
Ảnh 3820
Ảnh 5419
Ảnh 2518
Ảnh 1819
Ảnh 5316
Ảnh 3618
Ảnh 9017
Ảnh 3224
Ảnh 5616
Ảnh 4119
Ảnh 3120
Ảnh 5116
Ảnh 3420
Ảnh 2518
Ảnh 3116
Ảnh 3619
Ảnh 5221
Ảnh 8019
Ảnh 1522
Ảnh 2425
Ảnh 6918
Ảnh 2622
Ảnh 6922
Ảnh 4826
Ảnh 2522
Ảnh 8120
Ảnh 5225
Ảnh 2621
Ảnh 2728
Ảnh 8723
Ảnh 1027
Ảnh 4322
Ảnh 5923
Ảnh 7125
Ảnh 4528
Ảnh 4230
Ảnh 5626
Ảnh 721
Ảnh 5127
Ảnh 6022
Ảnh 4421
Ảnh 2928
Ảnh 4830
Ảnh 7531
Ảnh 5424
Ảnh 3529
Ảnh 4425
Ảnh 5122
Ảnh 9130
Ảnh 10227
Ảnh 11031
Ảnh 4632
Ảnh 10929
Ảnh 5530
Ảnh 3131
Ảnh 5735
Ảnh 5529
Ảnh 3233
Ảnh 8928
Ảnh 1825
Ảnh 4029
Ảnh 6231
Ảnh 8429
Ảnh 3431
Ảnh 3531
Ảnh 6826
Ảnh 11634
Ảnh 10834
Ảnh 7929
Ảnh 1735
Ảnh 3726
Ảnh 2332
Ảnh 5633
Ảnh 16232
Ảnh 4634
Ảnh 3847
Ảnh 11941
Ảnh 5749
Ảnh 4037
Ảnh 8728
Ảnh 4035
Ảnh 4438
Ảnh 1541
Ảnh 2839
Ảnh 1643
Ảnh 4743
Ảnh 2642
Ảnh 6345
Ảnh 8148
Ảnh 8043
Ảnh 4248
Ảnh 2647
Ảnh 4048
Ảnh 1148
Ảnh 8046
Ảnh 9857
Ảnh 5060
Ảnh 6452
Ảnh 5351
Ảnh 7655
Ảnh 7549
Ảnh 7859
Ảnh 4570
Ảnh 13867
Ảnh 7063
Ảnh 5766
Ảnh 4459
Ảnh 6162
Ảnh 7063
Ảnh 5781
Ảnh 15680
Ảnh 5564
Ảnh 7775
Ảnh 6970
Ảnh 7772
Ảnh 10873
Ảnh 12766
Ảnh 2284
Ảnh 5789
Ảnh 9378
Ảnh 100102
Ảnh 90108
Ảnh 72108
Ảnh 124103
Ảnh 32125
Ảnh 178128
Ảnh 149358
Ảnh 91124
Ảnh 178139
Ảnh 94148
Ảnh 162123
Ảnh 32128
Ảnh 19120
Ảnh 17133
Ảnh 97162
Ảnh 56150
Ảnh 91179
Ảnh 186164
Ảnh 78156
Ảnh 79141
Ảnh 80200
Ảnh 84178
Ảnh 190232
Ảnh 88192
Ảnh 5287
Ảnh 6385
Ảnh 6976
Ảnh 3672
Ảnh 11856
Ảnh 5258
Ảnh 9663
Ảnh 3861
Ảnh 5263
Ảnh 9557
Ảnh 11371
Ảnh 2863
Ảnh 3261
Ảnh 9879
Ảnh 1569
Ảnh 7366
Ảnh 12978
Ảnh 3171
Ảnh 13274
Ảnh 11074
Ảnh 4273
Ảnh 5364
Ảnh 4460
Ảnh 3070
Ảnh 2468
Ảnh 2562
Ảnh 2969
Ảnh 11572
Ảnh 7677
Ảnh 2169
Ảnh 4870
Ảnh 1970
Ảnh 2676
Ảnh 2980
Ảnh 3880
Ảnh 3683
Ảnh 16481
Ảnh 3481
Ảnh 2073
Ảnh 4189
Ảnh 4768
Ảnh 3368
Ảnh 3590
Ảnh 7166
Ảnh 2477
Ảnh 3880
Ảnh 3089
Ảnh 3582
Ảnh 36104
Ảnh 65104
Ảnh 2885
Ảnh 3196
Ảnh 4892
Ảnh 13104
Ảnh 46104
Ảnh 2790
Ảnh 35109
Ảnh 68114
Ảnh 29104
Ảnh 41112
Ảnh 140104
Ảnh 45112
Ảnh 1299
Ảnh 24105
Ảnh 53102
Ảnh 45117
Ảnh 27126
Ảnh 92113
Ảnh 34117
Ảnh 22112
Ảnh 21108
Ảnh 25127
Ảnh 1292
Ảnh 66104
Ảnh 100127
Ảnh 31112
Ảnh 53122
Ảnh 28108
Ảnh 2899
Ảnh 35137
Ảnh 167137
Ảnh 38142
Ảnh 130142
Ảnh 761
Ảnh 263132
Ảnh 42131
Ảnh 65147
Ảnh 29142
Ảnh 73136
Ảnh 83133
Ảnh 197152
Ảnh 116165
Ảnh 321164
Ảnh 264166
Ảnh 352178

Truyện liên quan