Thanh Ninh Chi Hạ

Thanh Ninh Chi Hạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Chanh Xanh Mùa Hạ
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/09/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Nữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm.

Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:07 31/01/2022.
Chương
Ảnh 283
Ảnh 241
Ảnh 111
Ảnh 181
Ảnh 7
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 4
Ảnh 241
Ảnh 161
Ảnh 16
Ảnh 12
Ảnh 18
Ảnh 181
Ảnh 132
Ảnh 221
Ảnh 2312
Ảnh 14
Ảnh 102
Ảnh Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 479 132
Ảnh Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 478 52
Ảnh Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 477 104
Ảnh 72
Ảnh Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 475 56
Ảnh 123
Ảnh 84
Ảnh 512
Ảnh 74
Ảnh 72
Ảnh 38
Ảnh 37
Ảnh 98
Ảnh 814
Ảnh 38
Ảnh 47
Ảnh 26
Ảnh 69
Ảnh 210
Ảnh 8
Ảnh 39
Ảnh 8
Ảnh 24
Ảnh 7
Ảnh 510
Ảnh 412
Ảnh 24
Ảnh 234
Ảnh 23
Ảnh 235
Ảnh 332
Ảnh 654
Ảnh 231
Ảnh 65
Ảnh 294
Ảnh 23
Ảnh 19
Ảnh 721
Ảnh 718
Ảnh 18
Ảnh 317
Ảnh 817
Ảnh 518
Ảnh 618
Ảnh 219
Ảnh 1117
Ảnh 420
Ảnh 1220
Ảnh 518
Ảnh 519
Ảnh 717
Ảnh 818
Ảnh 219
Ảnh 217
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 1019
Ảnh 418
Ảnh 618
Ảnh 217
Ảnh 16
Ảnh 424
Ảnh 420
Ảnh 919
Ảnh 316
Ảnh 417
Ảnh 418
Ảnh 519
Ảnh 218
Ảnh 317
Ảnh 1017
Ảnh 318
Ảnh 417
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 914
Ảnh 718
Ảnh 619
Ảnh 1119
Ảnh 817
Ảnh 616
Ảnh 217
Ảnh 817
Ảnh 318
Ảnh 17
Ảnh 521
Ảnh 421
Ảnh 318
Ảnh 519
Ảnh 716
Ảnh 318
Ảnh 715
Ảnh 615
Ảnh 516
Ảnh 618
Ảnh 617
Ảnh 312
Ảnh 512
Ảnh 916
Ảnh 1017
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 218
Ảnh 917
Ảnh 17
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 218
Ảnh 218
Ảnh 217
Ảnh 420
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 220
Ảnh 219
Ảnh 218
Ảnh 19
Ảnh 419
Ảnh 319
Ảnh 518
Ảnh 317
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 217
Ảnh 317
Ảnh 517
Ảnh 317
Ảnh 820
Ảnh 218
Ảnh 418
Ảnh 218
Ảnh 419
Ảnh 918
Ảnh 823
Ảnh 519
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 22
Ảnh 19
Ảnh 218
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 519
Ảnh 321
Ảnh 20
Ảnh 419
Ảnh 320
Ảnh 620
Ảnh 22
Ảnh 221
Ảnh 319
Ảnh 218
Ảnh 819
Ảnh 820
Ảnh 320
Ảnh 223
Ảnh 325
Ảnh 521
Ảnh 1825
Ảnh 23
Ảnh 423
Ảnh 622
Ảnh 526
Ảnh 329
Ảnh 429
Ảnh 526
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 521
Ảnh 531
Ảnh 30
Ảnh 27
Ảnh 326
Ảnh 222
Ảnh 27
Ảnh 22
Ảnh 428
Ảnh 527
Ảnh 26
Ảnh 625
Ảnh 727
Ảnh 226
Ảnh 528
Ảnh 825
Ảnh 227
Ảnh 27
Ảnh 826
Ảnh 625
Ảnh 826
Ảnh 826
Ảnh 1128
Ảnh 1027
Ảnh 326
Ảnh 227
Ảnh 429
Ảnh 525
Ảnh 529
Ảnh 35
Ảnh 722
Ảnh 325
Ảnh 626
Ảnh 326
Ảnh 427
Ảnh 330
Ảnh 326
Ảnh 227
Ảnh 324
Ảnh 224
Ảnh 324
Ảnh 224
Ảnh 324
Ảnh 227
Ảnh 425
Ảnh 24
Ảnh 624
Ảnh 25
Ảnh 28
Ảnh 424
Ảnh 322
Ảnh 226
Ảnh 227
Ảnh 423
Ảnh 627
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 225
Ảnh 227
Ảnh 426
Ảnh 429
Ảnh 428
Ảnh 227
Ảnh 27
Ảnh 427
Ảnh 524
Ảnh 325
Ảnh 222
Ảnh 425
Ảnh 26
Ảnh 429
Ảnh 621
Ảnh 428
Ảnh 23
Ảnh 326
Ảnh 225
Ảnh 625
Ảnh 424
Ảnh 324
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 23
Ảnh 524
Ảnh 524
Ảnh 422
Ảnh 326
Ảnh 25
Ảnh 529
Ảnh 929
Ảnh 227
Ảnh 224
Ảnh 326
Ảnh 223
Ảnh 224
Ảnh 621
Ảnh 326
Ảnh 528
Ảnh 425
Ảnh 529
Ảnh 727
Ảnh 224
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 229
Ảnh 230
Ảnh 30
Ảnh 229
Ảnh 229
Ảnh 633
Ảnh 528
Ảnh 632
Ảnh 232
Ảnh 334
Ảnh 327
Ảnh 433
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 333
Ảnh 230
Ảnh 434
Ảnh 329
Ảnh 30
Ảnh 230
Ảnh 331
Ảnh 231
Ảnh 29
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 232
Ảnh 631
Ảnh 529
Ảnh 329
Ảnh 229
Ảnh 332
Ảnh 34
Ảnh 231
Ảnh 332
Ảnh 31
Ảnh 332
Ảnh 929
Ảnh 1128
Ảnh 1128
Ảnh 731
Ảnh 1430
Ảnh 932
Ảnh 1235
Ảnh 1230
Ảnh 930
Ảnh 1033
Ảnh 731
Ảnh 1032
Ảnh 1430
Ảnh 1229
Ảnh 1531
Ảnh 1231
Ảnh 1232
Ảnh 1633
Ảnh 1630
Ảnh 1830
Ảnh 1430
Ảnh 934
Ảnh 1132
Ảnh 1434
Ảnh 1631
Ảnh 1832
Ảnh 1735
Ảnh 1531
Ảnh 1235
Ảnh 1630
Ảnh 1732
Ảnh 1731
Ảnh 2030
Ảnh 1930
Ảnh 2232
Ảnh 1931
Ảnh 2132
Ảnh 1933
Ảnh 1734
Ảnh 935
Ảnh 1131
Ảnh 2032
Ảnh 1733
Ảnh 1935
Ảnh 2836
Ảnh 1734
Ảnh 2033
Ảnh 2836
Ảnh 2435
Ảnh 1836
Ảnh 2440
Ảnh 839
Ảnh 641
Ảnh 737
Ảnh 943
Ảnh 643
Ảnh 940
Ảnh 1538
Ảnh 1738
Ảnh 846
Ảnh 743
Ảnh 640
Ảnh 1340
Ảnh 1041
Ảnh 1543
Ảnh 1346
Ảnh 1447
Ảnh 1655
Ảnh 1256
Ảnh 1747
Ảnh 1753
Ảnh 652
Ảnh 359
Ảnh 954
Ảnh 754
Ảnh 553
Ảnh 557
Ảnh 1052
Ảnh 1242
Ảnh 1059
Ảnh 1357
Ảnh 1851
Ảnh 1651
Ảnh 1546
Ảnh 1862
Ảnh 1256
Ảnh 852
Ảnh 1354
Ảnh 1362
Ảnh 863
Ảnh 1048
Ảnh 753
Ảnh 847
Ảnh 1049
Ảnh 1159
Ảnh 1252
Ảnh 1957
Ảnh 1156
Ảnh 2153
Ảnh 1157
Ảnh 858
Ảnh 1855
Ảnh 2657
Ảnh 2952
Ảnh 2055
Ảnh 1762
Ảnh 3154
Ảnh 1952
Ảnh 2957
Ảnh 2160
Ảnh 2054
Ảnh 4057
Ảnh 2956
Ảnh 4052
Ảnh 1850
Ảnh 3057
Ảnh 3756
Ảnh 4653
Ảnh 4750
Ảnh 4151
Ảnh 2858
Ảnh 4161
Ảnh 4353
Ảnh 3352
Ảnh 3348
Ảnh 4054
Ảnh 5154
Ảnh 5357
Ảnh 4459
Ảnh 3758
Ảnh 4955
Ảnh 5457
Ảnh 2756
Ảnh 2949
Ảnh 2555
Ảnh 2749
Ảnh 2952
Ảnh 3852
Ảnh 5056
Ảnh 4549
Ảnh 4256
Ảnh 3953
Ảnh 5261
Ảnh 3654
Ảnh 4058
Ảnh 2960
Ảnh 4459
Ảnh 5355
Ảnh 5353
Ảnh 4958
Ảnh 5850
Ảnh 3858
Ảnh 5753
Ảnh 6154
Ảnh 6153
Ảnh 2553
Ảnh 7057
Ảnh 7061
Ảnh 6972
Ảnh 7580

Truyện liên quan