Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 11/08/2019
Tổng lượt xem: 569.8K
Thể loại:

Thanh mai trúc mã, yêu thương lẫn nhau, tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, không ngờ cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu sớm được sắp đặt, ba kiếp dây dưa, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ chàng rốt cuộc là duyên hay kiếp…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:38 14/04/2020.
Chương
Ảnh 284
Ảnh 61
Ảnh 62
Ảnh 71
Ảnh 72
Ảnh 51
Ảnh 52
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 81
Ảnh 72
Ảnh 6
Ảnh 95
Ảnh 61
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 43
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 63
Ảnh 72
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 62
Ảnh 41
Ảnh 62
Ảnh 71
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 71
Ảnh 5
Ảnh 41
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 71
Ảnh 52
Ảnh 31
Ảnh 72
Ảnh 31
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 2
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 61
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 42
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 111
Ảnh 52
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 111
Ảnh 61
Ảnh 43
Ảnh 72
Ảnh 31
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 2
Ảnh 45
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 55
Ảnh 62
Ảnh 53
Ảnh 56
Ảnh 62
Ảnh 93
Ảnh 73
Ảnh 1
Ảnh 63
Ảnh 54
Ảnh 76
Ảnh 64
Ảnh 73
Ảnh 26
Ảnh 87
Ảnh 75
Ảnh 104
Ảnh 83
Ảnh 202
Ảnh 54
Ảnh 173
Ảnh 332
Ảnh 361