Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 11/08/2019
Tổng lượt xem: 569.7K
Thể loại:

Thanh mai trúc mã, yêu thương lẫn nhau, tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, không ngờ cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu sớm được sắp đặt, ba kiếp dây dưa, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ chàng rốt cuộc là duyên hay kiếp…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:38 14/04/2020.
Chương
Ảnh 254
Ảnh 61
Ảnh 62
Ảnh 71
Ảnh 72
Ảnh 51
Ảnh 52
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 81
Ảnh 72
Ảnh 6
Ảnh 95
Ảnh 61
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 43
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 63
Ảnh 72
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 62
Ảnh 41
Ảnh 62
Ảnh 71
Ảnh 5
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 61
Ảnh 4
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 61
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 31
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 2
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 51
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 101
Ảnh 42
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 51
Ảnh 33
Ảnh 62
Ảnh 21
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 2
Ảnh 35
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 45
Ảnh 52
Ảnh 53
Ảnh 56
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 53
Ảnh 1
Ảnh 63
Ảnh 44
Ảnh 66
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 26
Ảnh 77
Ảnh 65
Ảnh 84
Ảnh 73
Ảnh 172
Ảnh 54
Ảnh 143
Ảnh 272
Ảnh 301