Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 11/08/2019
Tổng lượt xem: 570.3K
Thể loại:

Thanh mai trúc mã, yêu thương lẫn nhau, tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, không ngờ cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu sớm được sắp đặt, ba kiếp dây dưa, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ chàng rốt cuộc là duyên hay kiếp…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:38 14/04/2020.
Chương
Ảnh 424
Ảnh 81
Ảnh 82
Ảnh 91
Ảnh 102
Ảnh 71
Ảnh 72
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 111
Ảnh 92
Ảnh 10
Ảnh 115
Ảnh 111
Ảnh 82
Ảnh 41
Ảnh 83
Ảnh 111
Ảnh 121
Ảnh 83
Ảnh 82
Ảnh 41
Ảnh 62
Ảnh 111
Ảnh 102
Ảnh 61
Ảnh 73
Ảnh 92
Ảnh 61
Ảnh 121
Ảnh 102
Ảnh 101
Ảnh 112
Ảnh 111
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 8
Ảnh 101
Ảnh 6
Ảnh 71
Ảnh 7
Ảnh 83
Ảnh 102
Ảnh 102
Ảnh 101
Ảnh 82
Ảnh 51
Ảnh 102
Ảnh 61
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 2
Ảnh 91
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 121
Ảnh 2
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 61
Ảnh 82
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 32
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 191
Ảnh 82
Ảnh 141
Ảnh 81
Ảnh 121
Ảnh 171
Ảnh 91
Ảnh 73
Ảnh 112
Ảnh 71
Ảnh 102
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 105
Ảnh 112
Ảnh 102
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 33
Ảnh 85
Ảnh 112
Ảnh 83
Ảnh 66
Ảnh 112
Ảnh 203
Ảnh 113
Ảnh 31
Ảnh 143
Ảnh 144
Ảnh 136
Ảnh 134
Ảnh 113
Ảnh 36
Ảnh 117
Ảnh 105
Ảnh 154
Ảnh 133
Ảnh 332
Ảnh 74
Ảnh 313
Ảnh 592
Ảnh 702