Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 11/08/2019
Tổng lượt xem: 570.1K
Thể loại:

Thanh mai trúc mã, yêu thương lẫn nhau, tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, không ngờ cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu sớm được sắp đặt, ba kiếp dây dưa, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ chàng rốt cuộc là duyên hay kiếp…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:38 14/04/2020.
Chương
Ảnh 374
Ảnh 81
Ảnh 72
Ảnh 81
Ảnh 92
Ảnh 71
Ảnh 72
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 91
Ảnh 82
Ảnh 8
Ảnh 105
Ảnh 91
Ảnh 62
Ảnh 41
Ảnh 63
Ảnh 91
Ảnh 101
Ảnh 83
Ảnh 82
Ảnh 41
Ảnh 62
Ảnh 91
Ảnh 82
Ảnh 61
Ảnh 63
Ảnh 72
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 82
Ảnh 71
Ảnh 92
Ảnh 91
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 7
Ảnh 91
Ảnh 6
Ảnh 61
Ảnh 6
Ảnh 73
Ảnh 92
Ảnh 92
Ảnh 101
Ảnh 82
Ảnh 51
Ảnh 92
Ảnh 61
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 71
Ảnh 111
Ảnh 2
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 91
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 52
Ảnh 101
Ảnh 2
Ảnh 51
Ảnh 91
Ảnh 51
Ảnh 72
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 32
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 31
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 171
Ảnh 72
Ảnh 121
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 151
Ảnh 91
Ảnh 73
Ảnh 102
Ảnh 61
Ảnh 92
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 95
Ảnh 102
Ảnh 92
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 85
Ảnh 92
Ảnh 73
Ảnh 66
Ảnh 102
Ảnh 173
Ảnh 113
Ảnh 31
Ảnh 123
Ảnh 104
Ảnh 136
Ảnh 124
Ảnh 103
Ảnh 36
Ảnh 107
Ảnh 95
Ảnh 134
Ảnh 113
Ảnh 272
Ảnh 64
Ảnh 263
Ảnh 482
Ảnh 552