Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/05/2019
Tổng lượt xem: 579.4K
Thể loại:

Bác sĩ trung y Mộ Vô Song xuyên viết đến một triều đại không rõ, khi tỉnh lại phát hiện ra rằng mình đã trở thành Mộ Dung Sương, tiểu thiếp của thừa tướng Mộ Kinh Hồng, nàng vốn định bình yên cùng người mình yêu sống cả cuộc đời nhưng không ngờ lại bị cuốn vào những âm mưu nhằm vào nàng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:54 07/04/2021.
Chương
Ảnh 329
Ảnh 1911
Ảnh 135
Ảnh 55
Ảnh 1411
Ảnh 227
Ảnh 99
Ảnh 1221
Ảnh 89
Ảnh 152
Ảnh 1324
Ảnh 123
Ảnh 95
Ảnh 183
Ảnh 204
Ảnh 164
Ảnh 134
Ảnh 93
Ảnh 118
Ảnh 89
Ảnh 1221
Ảnh 124
Ảnh 225
Ảnh 236
Ảnh 204
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 2317
Ảnh 622
Ảnh 166
Ảnh 149
Ảnh 149
Ảnh 211
Ảnh 79
Ảnh 109
Ảnh 139
Ảnh 206
Ảnh 229
Ảnh 2211
Ảnh 1717
Ảnh 2117
Ảnh 119
Ảnh 108
Ảnh 1524
Ảnh 1620
Ảnh 1011
Ảnh 1613
Ảnh 2016
Ảnh 2817
Ảnh 1911
Ảnh 1919
Ảnh 79