Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/05/2019
Tổng lượt xem: 578.9K
Thể loại:

Bác sĩ trung y Mộ Vô Song xuyên viết đến một triều đại không rõ, khi tỉnh lại phát hiện ra rằng mình đã trở thành Mộ Dung Sương, tiểu thiếp của thừa tướng Mộ Kinh Hồng, nàng vốn định bình yên cùng người mình yêu sống cả cuộc đời nhưng không ngờ lại bị cuốn vào những âm mưu nhằm vào nàng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:54 07/04/2021.
Chương
Ảnh 129
Ảnh 611
Ảnh 75
Ảnh 25
Ảnh 511
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 67
Ảnh 39
Ảnh 521
Ảnh 39
Ảnh 52
Ảnh 524
Ảnh 43
Ảnh 35
Ảnh 73
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 43
Ảnh 58
Ảnh 49
Ảnh 521
Ảnh 44
Ảnh 65
Ảnh 76
Ảnh 74
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 717
Ảnh 522
Ảnh 66
Ảnh 69
Ảnh 59
Ảnh 211
Ảnh 39
Ảnh 49
Ảnh 59
Ảnh 76
Ảnh 79
Ảnh 611
Ảnh 417
Ảnh 417
Ảnh 59
Ảnh 48
Ảnh 524
Ảnh 520
Ảnh 411
Ảnh 513
Ảnh 616
Ảnh 917
Ảnh 911
Ảnh 519
Ảnh 59

Truyện liên quan