Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
Ảnh 5312
Ảnh 4610
Ảnh 3412
Ảnh 3217
Ảnh 3118
Ảnh 3315
Ảnh 4416
Ảnh 4219
Ảnh 2916
Ảnh 4617
Ảnh 4415
Ảnh 4020
Ảnh 5330
Ảnh 1525
Ảnh 4439
Ảnh 3934
Ảnh 2835
Ảnh 4936
Ảnh 3437
Ảnh 3631
Ảnh 3041
Ảnh 4428
Ảnh 52105
Ảnh 42113
Ảnh 23117
Ảnh 22113
Ảnh 27169
Ảnh 53104
Ảnh 5564
Ảnh 2716
Ảnh 5936
Ảnh 4726
Ảnh 811
Ảnh 1615
Ảnh 1019
Ảnh 2929
Ảnh 1623
Ảnh 5328
Ảnh 4137
Ảnh 6520
Ảnh 6016
Ảnh 5517
Ảnh 2726
Ảnh 5920
Ảnh 5916
Ảnh 3716
Ảnh 5625
Ảnh 6225
Ảnh 6225
Ảnh 6223
Ảnh 6635
Ảnh 2228
Ảnh 5430
Ảnh 5719
Ảnh 5624
Ảnh 5326
Ảnh 2321
Ảnh 3219
Ảnh 4020
Ảnh 4727
Ảnh 4414
Ảnh 5113
Ảnh 5423
Ảnh 3325
Ảnh 4420
Ảnh 4119
Ảnh 4631
Ảnh 4616
Ảnh 5919
Ảnh 4416
Ảnh 5416
Ảnh 4822
Ảnh 5222
Ảnh 3742
Ảnh 1930
Ảnh 2429
Ảnh 3717
Ảnh 3724
Ảnh 3624
Ảnh 4921
Ảnh 7034
Ảnh 1033
Ảnh 3233
Ảnh 2322
Ảnh 2830
Ảnh 4424
Ảnh 3939
Ảnh 2531
Ảnh 4029
Ảnh 1433
Ảnh 1923
Ảnh 430
Ảnh 1233
Ảnh 2728
Ảnh 2937
Ảnh 4029
Ảnh 4640
Ảnh 939
Ảnh 2636
Ảnh 5641
Ảnh 2048