Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
Ảnh 6712
Ảnh 5910
Ảnh 4512
Ảnh 3817
Ảnh 4018
Ảnh 4415
Ảnh 5516
Ảnh 5319
Ảnh 3816
Ảnh 5617
Ảnh 5315
Ảnh 5120
Ảnh 6630
Ảnh 2025
Ảnh 5539
Ảnh 4734
Ảnh 3535
Ảnh 5936
Ảnh 4137
Ảnh 4331
Ảnh 4041
Ảnh 5428
Ảnh 65105
Ảnh 50113
Ảnh 31117
Ảnh 29113
Ảnh 33169
Ảnh 65104
Ảnh 6964
Ảnh 3316
Ảnh 7236
Ảnh 5826
Ảnh 1211
Ảnh 2015
Ảnh 1519
Ảnh 3529
Ảnh 2223
Ảnh 6428
Ảnh 5137
Ảnh 7720
Ảnh 7116
Ảnh 6717
Ảnh 3526
Ảnh 7020
Ảnh 7016
Ảnh 4716
Ảnh 6625
Ảnh 7525
Ảnh 7625
Ảnh 7423
Ảnh 7935
Ảnh 2728
Ảnh 6530
Ảnh 6919
Ảnh 6824
Ảnh 6526
Ảnh 2922
Ảnh 4122
Ảnh 5121
Ảnh 5728
Ảnh 5715
Ảnh 6315
Ảnh 6725
Ảnh 4127
Ảnh 5721
Ảnh 5220
Ảnh 5732
Ảnh 5917
Ảnh 7620
Ảnh 5617
Ảnh 6517
Ảnh 6223
Ảnh 6924
Ảnh 4544
Ảnh 2831
Ảnh 3332
Ảnh 4918
Ảnh 4925
Ảnh 4925
Ảnh 6122
Ảnh 8936
Ảnh 1334
Ảnh 4134
Ảnh 3123
Ảnh 3731
Ảnh 5625
Ảnh 5040
Ảnh 3433
Ảnh 5130
Ảnh 2335
Ảnh 2825
Ảnh 631
Ảnh 1734
Ảnh 3529
Ảnh 3938
Ảnh 5030
Ảnh 6041
Ảnh 1640
Ảnh 3537
Ảnh 7542
Ảnh 2649