Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
Ảnh 2510
Ảnh 239
Ảnh 1711
Ảnh 1416
Ảnh 1517
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1414
Ảnh 2315
Ảnh 2018
Ảnh 1515
Ảnh 2216
Ảnh 2114
Ảnh 1919
Ảnh 2429
Ảnh 924
Ảnh 1838
Ảnh 1833
Ảnh 1234
Ảnh 2235
Ảnh 1736
Ảnh 1630
Ảnh 1340
Ảnh 1827
Ảnh 23104
Ảnh 18112
Ảnh 14116
Ảnh 11112
Ảnh 15168
Ảnh 23103
Ảnh 2763
Ảnh 1515
Ảnh 2735
Ảnh 1925
Ảnh 410
Ảnh 714
Ảnh 518
Ảnh 1328
Ảnh 922
Ảnh 2727
Ảnh 1836
Ảnh 3019
Ảnh 2915
Ảnh 2616
Ảnh 1425
Ảnh 2819
Ảnh 2815
Ảnh 1815
Ảnh 2624
Ảnh 2924
Ảnh 2824
Ảnh 2822
Ảnh 3234
Ảnh 1227
Ảnh 2729
Ảnh 2918
Ảnh 2923
Ảnh 2425
Ảnh 1020
Ảnh 1418
Ảnh 1819
Ảnh 2126
Ảnh 2013
Ảnh 2512
Ảnh 2522
Ảnh 1724
Ảnh 2218
Ảnh 2118
Ảnh 2530
Ảnh 2215
Ảnh 2818
Ảnh 2615
Ảnh 2915
Ảnh 2321
Ảnh 2721
Ảnh 1841
Ảnh 1029
Ảnh 1228
Ảnh 1916
Ảnh 2023
Ảnh 2122
Ảnh 2620
Ảnh 3233
Ảnh 732
Ảnh 1732
Ảnh 1621
Ảnh 1829
Ảnh 2423
Ảnh 2338
Ảnh 1530
Ảnh 2028
Ảnh 1132
Ảnh 1222
Ảnh 329
Ảnh 1032
Ảnh 1727
Ảnh 1736
Ảnh 2028
Ảnh 2239
Ảnh 638
Ảnh 1235
Ảnh 2740
Ảnh 947