Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
10
9
11
16
17
Donate ủng hộ nhóm
14
15
18
15
16
14
19
29
24
38
33
34
35
36
30
40
27
104
112
116
112
168
103
63
15
35
25
10
14
18
24
19
23
32
15
11
12
21
16
12
12
20
20
21
19
31
24
26
14
19
22
17
15
15
22
10
9
19
20
14
14
27
12
14
12
11
17
17
37
25
24
12
19
19
17
29
28
28
17
25
20
34
27
25
29
18
26
29
24
33
25
35
35
32
36
44