Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
Ảnh 7612
Ảnh 6510
Ảnh 5112
Ảnh 4217
Ảnh 4418
Ảnh 5115
Ảnh 6216
Ảnh 6019
Ảnh 4416
Ảnh 6417
Ảnh 5915
Ảnh 5720
Ảnh 7630
Ảnh 2225
Ảnh 6239
Ảnh 5434
Ảnh 3835
Ảnh 6836
Ảnh 4537
Ảnh 4631
Ảnh 4441
Ảnh 6028
Ảnh 75105
Ảnh 55113
Ảnh 34117
Ảnh 31113
Ảnh 38169
Ảnh 74104
Ảnh 8064
Ảnh 4016
Ảnh 8336
Ảnh 6726
Ảnh 1311
Ảnh 2215
Ảnh 1519
Ảnh 3929
Ảnh 2423
Ảnh 7128
Ảnh 5537
Ảnh 8620
Ảnh 7916
Ảnh 7317
Ảnh 3926
Ảnh 7620
Ảnh 7816
Ảnh 5216
Ảnh 7325
Ảnh 8425
Ảnh 8725
Ảnh 8223
Ảnh 8935
Ảnh 3028
Ảnh 7430
Ảnh 7519
Ảnh 7624
Ảnh 7126
Ảnh 3322
Ảnh 4422
Ảnh 5521
Ảnh 6228
Ảnh 6215
Ảnh 6715
Ảnh 7325
Ảnh 4527
Ảnh 6121
Ảnh 5620
Ảnh 6132
Ảnh 6417
Ảnh 8420
Ảnh 6217
Ảnh 7017
Ảnh 7023
Ảnh 8024
Ảnh 5044
Ảnh 2931
Ảnh 3632
Ảnh 5618
Ảnh 5625
Ảnh 5425
Ảnh 6922
Ảnh 10236
Ảnh 1434
Ảnh 4734
Ảnh 3623
Ảnh 4131
Ảnh 6225
Ảnh 6040
Ảnh 3833
Ảnh 6130
Ảnh 2635
Ảnh 3125
Ảnh 731
Ảnh 1834
Ảnh 3729
Ảnh 4438
Ảnh 5830
Ảnh 7341
Ảnh 1740
Ảnh 3537
Ảnh 8742
Ảnh 2749