Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
Ảnh 4010
Ảnh 339
Ảnh 2611
Ảnh 2216
Ảnh 2117
Ảnh 2214
Ảnh 3115
Ảnh 3018
Ảnh 2215
Ảnh 3316
Ảnh 2914
Ảnh 2619
Ảnh 3529
Ảnh 1324
Ảnh 2938
Ảnh 2833
Ảnh 1934
Ảnh 3335
Ảnh 2436
Ảnh 2730
Ảnh 1940
Ảnh 2927
Ảnh 34104
Ảnh 28112
Ảnh 17116
Ảnh 17112
Ảnh 22168
Ảnh 36103
Ảnh 4063
Ảnh 2115
Ảnh 4135
Ảnh 3125
Ảnh 510
Ảnh 1014
Ảnh 718
Ảnh 1828
Ảnh 1222
Ảnh 3827
Ảnh 2736
Ảnh 4619
Ảnh 4315
Ảnh 3916
Ảnh 2225
Ảnh 4519
Ảnh 4415
Ảnh 2915
Ảnh 4224
Ảnh 4324
Ảnh 4224
Ảnh 4322
Ảnh 4734
Ảnh 1627
Ảnh 4029
Ảnh 4218
Ảnh 4023
Ảnh 3725
Ảnh 1720
Ảnh 2118
Ảnh 2619
Ảnh 2926
Ảnh 3013
Ảnh 3812
Ảnh 3822
Ảnh 2724
Ảnh 3418
Ảnh 3218
Ảnh 3330
Ảnh 3415
Ảnh 4418
Ảnh 3415
Ảnh 4015
Ảnh 3621
Ảnh 3921
Ảnh 2941
Ảnh 1529
Ảnh 1628
Ảnh 2716
Ảnh 2823
Ảnh 2622
Ảnh 3820
Ảnh 5033
Ảnh 932
Ảnh 2532
Ảnh 1921
Ảnh 2429
Ảnh 3323
Ảnh 2938
Ảnh 2230
Ảnh 3228
Ảnh 1332
Ảnh 1822
Ảnh 329
Ảnh 1132
Ảnh 2427
Ảnh 2636
Ảnh 3328
Ảnh 3539
Ảnh 738
Ảnh 2035
Ảnh 4340
Ảnh 1347