Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 04/01/2021.
Chương
810
79
611
516
617
Donate ủng hộ nhóm
514
715
718
715
716
814
819
829
424
638
733
634
835
636
530
540
627
7104
6112
6116
5112
6168
8103
1163
515
1135
825
310
314
218
628
522
1127
836
1119
1015
1016
625
1219
1215
715
1124
1324
1124
1222
1234
327
1129
1118
1323
825
520
718
919
926
813
912
822
724
818
818
930
715
1118
815
915
821
921
641
529
528
716
623
822
920
1333
332
732
621
629
723
838
530
828
532
622
229
532
727
836
928
939
238
335
1340
547