Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nhóm dịch: HamTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/12/2019
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn. Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam. Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình. Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:08 10/06/2022.
Chương
Ảnh 6
Ảnh 0
Ảnh 2
Ảnh 0
Ảnh 0
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 0
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 0
Ảnh 0
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 41
Ảnh 5
Ảnh 0
Ảnh 2
Ảnh 0
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 71
Ảnh 21
Ảnh 71
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 66
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 76
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 82
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 132
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 10
Ảnh 26
Ảnh 42
Ảnh 522
Ảnh 8
Ảnh 33
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 41
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 8
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 24
Ảnh 525
Ảnh 28
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 43
Ảnh 235
Ảnh 30
Ảnh 26
Ảnh 22
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 29
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 34
Ảnh 26
Ảnh 338
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 228
Ảnh 234
Ảnh 33
Ảnh 1634