Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An, Lily Quân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/07/2021
Tổng lượt xem: 48.9K
Thể loại:

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:02 18/05/2022.
Chương
Ảnh 5087
Ảnh 3741
Ảnh 3561
Ảnh 4181
Ảnh 422
Ảnh 3734
Ảnh 4444
Ảnh 5163
Ảnh 4145
Ảnh 5087
Ảnh 5658
Ảnh 5624
Ảnh 5664
Ảnh 5907
Ảnh 6338
Ảnh 65411
Ảnh 6899
Ảnh 62611
Ảnh 6197
Ảnh 98812
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25 7966
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24 9819
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23 1K9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22 1.1K23
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21 1.3K17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20 1K27
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19 78919
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18 1K13
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17 74417
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16 1.1K45
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15 1.2K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14 1.3K35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13 1.3K26
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12 1.4K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11 1.4K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10 1.4K42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9 1.6K30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8 1.2K295
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7 1.3K60
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6 1.7K53
Ảnh 1.8K56
Ảnh 2.1K60
Ảnh 2.5K62
Ảnh 2.8K68
Ảnh 4.4K77

Truyện liên quan