Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An, Lily Quân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/07/2021
Tổng lượt xem: 39.6K
Thể loại:

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:02 18/05/2022.
Chương
Ảnh 1694
Ảnh 1621
Ảnh 1841
Ảnh 2301
Ảnh 243
Ảnh 2124
Ảnh 2684
Ảnh 3213
Ảnh 2695
Ảnh 3217
Ảnh 3628
Ảnh 3614
Ảnh 3744
Ảnh 4017
Ảnh 4418
Ảnh 44411
Ảnh 4739
Ảnh 44211
Ảnh 4477
Ảnh 77312
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25 6386
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24 7919
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23 8369
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22 96023
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21 1.1K17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20 86427
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19 65318
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18 90013
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17 59417
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16 93045
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15 1K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14 1.1K35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13 1.1K25
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12 1.2K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11 1.2K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10 1.2K42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9 1.3K30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8 1K294
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7 1.1K60
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6 1.5K53
Ảnh 1.5K56
Ảnh 1.8K60
Ảnh 2.2K62
Ảnh 2.5K68
Ảnh 4K76

Truyện liên quan