Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An, Lily Quân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/07/2021
Tổng lượt xem: 63.2K
Thể loại:

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:02 18/05/2022.
Chương
Ảnh 88010
Ảnh 6301
Ảnh 5721
Ảnh 6641
Ảnh 666
Ảnh 5944
Ảnh 6914
Ảnh 7834
Ảnh 6346
Ảnh 7858
Ảnh 8498
Ảnh 8404
Ảnh 8424
Ảnh 8647
Ảnh 9218
Ảnh 96912
Ảnh 1K9
Ảnh 91511
Ảnh 8747
Ảnh 1.3K12
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25 1K6
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24 1.2K9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23 1.3K9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22 1.4K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21 1.6K17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20 1.2K27
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19 97620
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18 1.3K14
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17 99418
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16 1.4K45
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15 1.5K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14 1.7K35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13 1.7K26
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12 1.8K32
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11 1.8K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10 1.8K42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9 1.9K30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8 1.5K295
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7 1.5K60
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6 2.1K53
Ảnh 2.2K56
Ảnh 2.5K60
Ảnh 3K62
Ảnh 3.2K69
Ảnh 5.1K78

Truyện liên quan