Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An, Lily Quân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/07/2021
Tổng lượt xem: 45.2K
Thể loại:

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:02 18/05/2022.
Chương
Ảnh 4007
Ảnh 3011
Ảnh 2991
Ảnh 3521
Ảnh 357
Ảnh 3174
Ảnh 3784
Ảnh 4473
Ảnh 3585
Ảnh 4317
Ảnh 4818
Ảnh 4824
Ảnh 4884
Ảnh 5167
Ảnh 5548
Ảnh 56511
Ảnh 5999
Ảnh 55211
Ảnh 5507
Ảnh 89812
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25 7326
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24 9029
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23 9529
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22 1K23
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21 1.2K17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20 95427
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19 73218
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18 1K13
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17 68217
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16 1K45
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15 1.1K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14 1.2K35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13 1.2K25
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12 1.4K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11 1.3K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10 1.3K42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9 1.5K30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8 1.1K294
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7 1.2K60
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6 1.6K53
Ảnh 1.7K56
Ảnh 2K60
Ảnh 2.4K62
Ảnh 2.7K68
Ảnh 4.3K77

Truyện liên quan