Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An, Lily Quân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/07/2021
Tổng lượt xem: 53.9K
Thể loại:

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:02 18/05/2022.
Chương
Ảnh 6457
Ảnh 4601
Ảnh 4261
Ảnh 5091
Ảnh 505
Ảnh 4504
Ảnh 5344
Ảnh 6123
Ảnh 4885
Ảnh 5967
Ảnh 6618
Ảnh 6584
Ảnh 6644
Ảnh 6867
Ảnh 7368
Ảnh 75911
Ảnh 7959
Ảnh 72311
Ảnh 7087
Ảnh 1.1K12
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25 8806
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24 1K9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23 1.1K9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22 1.2K23
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21 1.4K17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20 1.1K27
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19 85419
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18 1.1K13
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17 83317
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16 1.2K45
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15 1.3K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14 1.5K35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13 1.4K26
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12 1.6K31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11 1.6K24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10 1.6K42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9 1.7K30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8 1.3K295
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7 1.4K60
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6 1.9K53
Ảnh 1.9K56
Ảnh 2.2K60
Ảnh 2.7K62
Ảnh 2.9K69
Ảnh 4.6K78

Truyện liên quan