Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
Ảnh 68410
Ảnh 2734
Ảnh 2405
Ảnh 2175
Ảnh 1754
Ảnh 4165
Ảnh 2734
Ảnh 2863
Ảnh 1934
Ảnh 2873
Ảnh 2554
Ảnh 3092
Ảnh 2826
Ảnh 1938
Ảnh 2474
Ảnh 1873
Ảnh 2293
Ảnh 2844
Ảnh 2742
Ảnh 3241
Ảnh 3471
Ảnh 2904
Ảnh 3142
Ảnh 3562
Ảnh 3153
Ảnh 3231
Ảnh 2433
Ảnh 3123
Ảnh 2613
Ảnh 2953
Ảnh 2801
Ảnh 3181
Ảnh 2713
Ảnh 2441
Ảnh 3082
Ảnh 3181
Ảnh 3582
Ảnh 3042
Ảnh 3103
Ảnh 3955
Ảnh 2172
Ảnh 1913
Ảnh 3313
Ảnh 3221
Ảnh 3373
Ảnh 2847
Ảnh 2802
Ảnh 4095
Ảnh 2895
Ảnh 2915
Ảnh 574
Ảnh 406
Ảnh 2637
Ảnh 4586
Ảnh 3187
Ảnh 3075
Ảnh 5177
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123 3107
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122 2239
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121 28013
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120 4548
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119 61113
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118 60510
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117 3499
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116 4829
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115 33912
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114 31511
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113 30511
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112 3329
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111 41710
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110 28022
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109 51614
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108 46217
Ảnh 37516
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106 59014
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105 66318
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104 61711
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 64121
Ảnh 60117
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 52019
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 32411
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 25215
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 26913
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 14413
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 30213
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 34618
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 10121
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 41616
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 38014
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 22430
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 55824
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 56025
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 38924
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 7836
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 12932
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 28031
Ảnh 36726
Ảnh 53428
Ảnh 32624
Ảnh 42332
Ảnh 53334
Ảnh 36729
Ảnh 60826
Ảnh 27417
Ảnh 37020
Ảnh 56120
Ảnh 44417
Ảnh 49317
Ảnh 33121
Ảnh 49824
Ảnh 53119
Ảnh 48321
Ảnh 43518
Ảnh 32523
Ảnh 27023
Ảnh 22823
Ảnh 21424
Ảnh 22819
Ảnh 22128
Ảnh 32621
Ảnh 24831
Ảnh 26029
Ảnh 31621
Ảnh 21027
Ảnh 29125
Ảnh 13638
Ảnh 11821
Ảnh 34323
Ảnh 18826
Ảnh 14427
Ảnh 23322
Ảnh 38730
Ảnh 27328
Ảnh 25730
Ảnh 29535
Ảnh 31726
Ảnh 24634
Ảnh 23426
Ảnh 32328
Ảnh 37736
Ảnh 31842
Ảnh 25629
Ảnh 5241
Ảnh 24132
Ảnh 31544
Ảnh 31537
Ảnh 26025
Ảnh 13034
Ảnh 18537
Ảnh 22430
Ảnh 35934
Ảnh 33347
Ảnh 36253
Ảnh 32046
Ảnh 34836
Ảnh 38940
Ảnh 38235
Ảnh 40643
Ảnh 43433
Ảnh 25435
Ảnh 40145
Ảnh 31042
Ảnh 46758
Ảnh 41160
Ảnh 46143
Ảnh 1824
Ảnh 49556
Ảnh 36551
Ảnh 27752
Ảnh 42667
Ảnh 38562
Ảnh 39861
Ảnh 48481
Ảnh 61953
Ảnh 45271
Ảnh 25368
Ảnh 54484
Ảnh 42272
Ảnh 34562
Ảnh 33477
Ảnh 945100