Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
Ảnh 4318
Ảnh 1944
Ảnh 1705
Ảnh 1565
Ảnh 1424
Ảnh 3025
Ảnh 2134
Ảnh 2133
Ảnh 1504
Ảnh 2153
Ảnh 1904
Ảnh 2282
Ảnh 2146
Ảnh 1538
Ảnh 1924
Ảnh 1423
Ảnh 1793
Ảnh 2104
Ảnh 2072
Ảnh 2431
Ảnh 2621
Ảnh 2234
Ảnh 2442
Ảnh 2722
Ảnh 2403
Ảnh 2461
Ảnh 2003
Ảnh 2483
Ảnh 2083
Ảnh 2333
Ảnh 2161
Ảnh 2491
Ảnh 2093
Ảnh 1901
Ảnh 2552
Ảnh 2581
Ảnh 2862
Ảnh 2482
Ảnh 2453
Ảnh 3205
Ảnh 1832
Ảnh 1653
Ảnh 2763
Ảnh 2601
Ảnh 2793
Ảnh 2497
Ảnh 2382
Ảnh 3455
Ảnh 2455
Ảnh 2375
Ảnh 524
Ảnh 376
Ảnh 2277
Ảnh 3836
Ảnh 2777
Ảnh 2305
Ảnh 4387
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123 2707
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122 1969
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121 24813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120 3888
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119 50913
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118 51110
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117 3029
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116 4169
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115 29912
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114 28011
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113 27710
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112 2928
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111 3679
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110 26021
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109 45514
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108 41116
Ảnh 34315
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106 51813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105 56717
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104 53510
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 55820
Ảnh 53416
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 45518
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 28810
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 22714
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 23813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 12912
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 27512
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 31017
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 9420
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 35815
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 32813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 20329
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 48523
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 49524
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 35123
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 7536
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 11731
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 26030
Ảnh 33025
Ảnh 47227
Ảnh 29323
Ảnh 37630
Ảnh 47834
Ảnh 33529
Ảnh 54326
Ảnh 25517
Ảnh 33020
Ảnh 50720
Ảnh 40017
Ảnh 43917
Ảnh 30121
Ảnh 44224
Ảnh 47119
Ảnh 43121
Ảnh 38618
Ảnh 27723
Ảnh 22423
Ảnh 18923
Ảnh 17924
Ảnh 19219
Ảnh 18328
Ảnh 26921
Ảnh 20331
Ảnh 21729
Ảnh 25721
Ảnh 17527
Ảnh 23525
Ảnh 11638
Ảnh 10021
Ảnh 27823
Ảnh 15726
Ảnh 12427
Ảnh 19222
Ảnh 31130
Ảnh 21928
Ảnh 21030
Ảnh 23335
Ảnh 25226
Ảnh 20634
Ảnh 19326
Ảnh 26128
Ảnh 30036
Ảnh 25642
Ảnh 19729
Ảnh 4541
Ảnh 19032
Ảnh 24944
Ảnh 24737
Ảnh 20825
Ảnh 10834
Ảnh 15437
Ảnh 18130
Ảnh 28834
Ảnh 26747
Ảnh 29153
Ảnh 26146
Ảnh 27836
Ảnh 32240
Ảnh 30935
Ảnh 33243
Ảnh 35733
Ảnh 20535
Ảnh 31945
Ảnh 25342
Ảnh 38058
Ảnh 33360
Ảnh 38043
Ảnh 1723
Ảnh 40256
Ảnh 30251
Ảnh 23052
Ảnh 35067
Ảnh 31862
Ảnh 32861
Ảnh 39881
Ảnh 50453
Ảnh 36970
Ảnh 21368
Ảnh 45484
Ảnh 35272
Ảnh 28662
Ảnh 27176
Ảnh 79299