Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
Ảnh 5669
Ảnh 2304
Ảnh 2025
Ảnh 1875
Ảnh 1624
Ảnh 3605
Ảnh 2414
Ảnh 2513
Ảnh 1764
Ảnh 2503
Ảnh 2224
Ảnh 2692
Ảnh 2466
Ảnh 1718
Ảnh 2214
Ảnh 1673
Ảnh 2063
Ảnh 2484
Ảnh 2412
Ảnh 2821
Ảnh 3061
Ảnh 2584
Ảnh 2832
Ảnh 3152
Ảnh 2743
Ảnh 2861
Ảnh 2273
Ảnh 2823
Ảnh 2353
Ảnh 2633
Ảnh 2471
Ảnh 2811
Ảnh 2373
Ảnh 2171
Ảnh 2822
Ảnh 2871
Ảnh 3242
Ảnh 2802
Ảnh 2823
Ảnh 3585
Ảnh 2042
Ảnh 1833
Ảnh 3083
Ảnh 2921
Ảnh 3083
Ảnh 2727
Ảnh 2642
Ảnh 3795
Ảnh 2715
Ảnh 2645
Ảnh 544
Ảnh 406
Ảnh 2507
Ảnh 4206
Ảnh 3007
Ảnh 2685
Ảnh 4787
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123 2907
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122 2139
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121 26713
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120 4218
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119 56213
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118 55310
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117 3299
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116 4469
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115 32212
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114 30111
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113 29610
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112 3168
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111 3979
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110 27421
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109 48614
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108 44216
Ảnh 36515
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106 55613
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105 61717
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104 57610
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 60020
Ảnh 57316
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 48718
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 30810
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 24514
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 25813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 14112
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 29112
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 33117
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 10020
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 39015
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 35413
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 21929
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 52423
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 52824
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 37623
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 7736
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 12431
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 27330
Ảnh 35125
Ảnh 50927
Ảnh 31323
Ảnh 40530
Ảnh 51134
Ảnh 35529
Ảnh 57926
Ảnh 26717
Ảnh 35220
Ảnh 53720
Ảnh 42817
Ảnh 46717
Ảnh 31821
Ảnh 47524
Ảnh 50819
Ảnh 46321
Ảnh 41318
Ảnh 30423
Ảnh 24923
Ảnh 21723
Ảnh 20324
Ảnh 21419
Ảnh 20328
Ảnh 30221
Ảnh 22831
Ảnh 24229
Ảnh 29021
Ảnh 20027
Ảnh 27025
Ảnh 13038
Ảnh 11421
Ảnh 31623
Ảnh 17826
Ảnh 13827
Ảnh 21822
Ảnh 35130
Ảnh 25128
Ảnh 23930
Ảnh 26835
Ảnh 28926
Ảnh 23034
Ảnh 21626
Ảnh 29728
Ảnh 33836
Ảnh 28842
Ảnh 22929
Ảnh 4841
Ảnh 21832
Ảnh 28544
Ảnh 28437
Ảnh 23525
Ảnh 12034
Ảnh 17437
Ảnh 20930
Ảnh 32434
Ảnh 30047
Ảnh 32853
Ảnh 29446
Ảnh 31636
Ảnh 35640
Ảnh 35335
Ảnh 37143
Ảnh 40033
Ảnh 23635
Ảnh 36645
Ảnh 29142
Ảnh 43058
Ảnh 37960
Ảnh 42543
Ảnh 1824
Ảnh 45256
Ảnh 34151
Ảnh 25952
Ảnh 39567
Ảnh 36262
Ảnh 36961
Ảnh 44881
Ảnh 56553
Ảnh 41571
Ảnh 23668
Ảnh 50984
Ảnh 39472
Ảnh 32362
Ảnh 30977
Ảnh 876100