Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
Ảnh 83211
Ảnh 3174
Ảnh 2898
Ảnh 2545
Ảnh 1994
Ảnh 4905
Ảnh 3184
Ảnh 3343
Ảnh 2254
Ảnh 3323
Ảnh 2964
Ảnh 3612
Ảnh 3266
Ảnh 2248
Ảnh 2894
Ảnh 2213
Ảnh 2723
Ảnh 3384
Ảnh 3162
Ảnh 3671
Ảnh 3961
Ảnh 3394
Ảnh 3662
Ảnh 4122
Ảnh 3653
Ảnh 3771
Ảnh 2803
Ảnh 3593
Ảnh 2973
Ảnh 3403
Ảnh 3201
Ảnh 3611
Ảnh 3113
Ảnh 2781
Ảnh 3442
Ảnh 3581
Ảnh 4032
Ảnh 3372
Ảnh 3453
Ảnh 4415
Ảnh 2412
Ảnh 2133
Ảnh 3704
Ảnh 3541
Ảnh 3783
Ảnh 3167
Ảnh 3102
Ảnh 4496
Ảnh 3185
Ảnh 3235
Ảnh 644
Ảnh 416
Ảnh 2837
Ảnh 5046
Ảnh 3487
Ảnh 3535
Ảnh 5637
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123 3417
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122 2369
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121 30513
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120 4958
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119 66813
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118 65910
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117 3839
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116 5309
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115 36712
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114 34411
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113 33211
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112 3629
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111 46010
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110 29222
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109 55914
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108 49217
Ảnh 40116
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106 63614
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105 71518
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104 66711
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 69021
Ảnh 63617
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 55819
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 34611
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 27015
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 28313
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 15213
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 32613
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 37018
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 10621
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 44716
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 41214
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 23730
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 59924
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 59925
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 41424
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 8536
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 13632
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 29731
Ảnh 39126
Ảnh 57028
Ảnh 34624
Ảnh 44932
Ảnh 56434
Ảnh 39029
Ảnh 64826
Ảnh 28817
Ảnh 39820
Ảnh 60020
Ảnh 47117
Ảnh 52817
Ảnh 36021
Ảnh 53424
Ảnh 56619
Ảnh 51921
Ảnh 47318
Ảnh 36223
Ảnh 30023
Ảnh 25123
Ảnh 23924
Ảnh 25519
Ảnh 24828
Ảnh 36621
Ảnh 27731
Ảnh 28729
Ảnh 36021
Ảnh 23827
Ảnh 32525
Ảnh 15438
Ảnh 13221
Ảnh 38423
Ảnh 20926
Ảnh 15427
Ảnh 25722
Ảnh 43330
Ảnh 30128
Ảnh 28730
Ảnh 32935
Ảnh 35526
Ảnh 27334
Ảnh 26226
Ảnh 36428
Ảnh 41636
Ảnh 35242
Ảnh 28629
Ảnh 6241
Ảnh 27032
Ảnh 34544
Ảnh 35037
Ảnh 28725
Ảnh 14234
Ảnh 20937
Ảnh 24830
Ảnh 40134
Ảnh 37147
Ảnh 40553
Ảnh 35646
Ảnh 38936
Ảnh 43341
Ảnh 42436
Ảnh 45344
Ảnh 48134
Ảnh 28035
Ảnh 44446
Ảnh 34443
Ảnh 51560
Ảnh 46062
Ảnh 51444
Ảnh 1927
Ảnh 55656
Ảnh 42051
Ảnh 31053
Ảnh 47768
Ảnh 44063
Ảnh 44565
Ảnh 54386
Ảnh 68854
Ảnh 50274
Ảnh 28069
Ảnh 60087
Ảnh 47273
Ảnh 38164
Ảnh 36878
Ảnh 1K102