Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:42 16/10/2021.
Chương
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 31017
Ảnh 35413
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 28815
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 2019
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 16213
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 17112
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 9411
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 20612
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 22416
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 7220
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 25014
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 22812
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 14227
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 36122
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 36222
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 26723
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 6234
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 8930
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 20329
Ảnh 24724
Ảnh 36226
Ảnh 22323
Ảnh 28230
Ảnh 36232
Ảnh 25728
Ảnh 42425
Ảnh 20217
Ảnh 26119
Ảnh 40219
Ảnh 30917
Ảnh 33117
Ảnh 22521
Ảnh 33122
Ảnh 35917
Ảnh 33119
Ảnh 28817
Ảnh 18021
Ảnh 14521
Ảnh 12121
Ảnh 11722
Ảnh 11717
Ảnh 11027
Ảnh 14819
Ảnh 11629
Ảnh 11927
Ảnh 14320
Ảnh 9825
Ảnh 13323
Ảnh 6736
Ảnh 6220
Ảnh 15223
Ảnh 7926
Ảnh 5825
Ảnh 10221
Ảnh 16830
Ảnh 12125
Ảnh 10927
Ảnh 12131
Ảnh 13322
Ảnh 12131
Ảnh 9922
Ảnh 14123
Ảnh 16533
Ảnh 14439
Ảnh 10426
Ảnh 2839
Ảnh 10231
Ảnh 13842
Ảnh 13235
Ảnh 11323
Ảnh 5832
Ảnh 8235
Ảnh 9427
Ảnh 14931
Ảnh 14844
Ảnh 15350
Ảnh 14743
Ảnh 15134
Ảnh 18437
Ảnh 16932
Ảnh 18238
Ảnh 18931
Ảnh 10632
Ảnh 16342
Ảnh 13837
Ảnh 18954
Ảnh 17256
Ảnh 19139
Ảnh 1116
Ảnh 21951
Ảnh 16447
Ảnh 11649
Ảnh 16863
Ảnh 16060
Ảnh 16058
Ảnh 20675
Ảnh 26048
Ảnh 19766
Ảnh 11865
Ảnh 23478
Ảnh 18067
Ảnh 14656
Ảnh 13772
Ảnh 38293