Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:41 14/05/2022.
Chương
Ảnh 1172
Ảnh 1521
Ảnh 1861
Ảnh 1573
Ảnh 1841
Ảnh 2102
Ảnh 1792
Ảnh 1891
Ảnh 1642
Ảnh 1903
Ảnh 1683
Ảnh 1843
Ảnh 1681
Ảnh 1951
Ảnh 1613
Ảnh 1481
Ảnh 2132
Ảnh 2121
Ảnh 2352
Ảnh 2032
Ảnh 1973
Ảnh 2685
Ảnh 1602
Ảnh 1453
Ảnh 2313
Ảnh 2151
Ảnh 2343
Ảnh 2197
Ảnh 2082
Ảnh 2945
Ảnh 2115
Ảnh 2055
Ảnh 464
Ảnh 336
Ảnh 2047
Ảnh 3356
Ảnh 2437
Ảnh 1814
Ảnh 3865
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123 2365
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122 1827
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121 22411
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120 3437
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119 45111
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118 4578
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117 2677
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116 3688
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115 26510
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114 2519
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113 2508
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112 2597
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111 3267
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110 23920
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109 41012
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108 37513
Ảnh 31913
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106 46811
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105 51116
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104 4859
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103 50818
Ảnh 49514
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101 41317
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100 2639
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99 20913
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98 21412
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97 11811
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96 25512
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95 28516
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94 8920
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93 32114
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92 28912
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91 18628
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90 44323
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89 45324
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88 32323
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87 7235
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86 11230
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85 23829
Ảnh 29724
Ảnh 43126
Ảnh 27223
Ảnh 34130
Ảnh 44133
Ảnh 30428
Ảnh 50025
Ảnh 23617
Ảnh 30219
Ảnh 46419
Ảnh 36217
Ảnh 39817
Ảnh 27121
Ảnh 40123
Ảnh 42718
Ảnh 39320
Ảnh 34917
Ảnh 24422
Ảnh 19522
Ảnh 16422
Ảnh 15823
Ảnh 16118
Ảnh 15528
Ảnh 22520
Ảnh 16930
Ảnh 18028
Ảnh 21721
Ảnh 14926
Ảnh 19624
Ảnh 10137
Ảnh 8921
Ảnh 23623
Ảnh 13326
Ảnh 10026
Ảnh 15621
Ảnh 25930
Ảnh 18226
Ảnh 17029
Ảnh 19034
Ảnh 20424
Ảnh 17432
Ảnh 15724
Ảnh 22024
Ảnh 25334
Ảnh 22040
Ảnh 16327
Ảnh 4040
Ảnh 15632
Ảnh 20942
Ảnh 20935
Ảnh 17323
Ảnh 9032
Ảnh 13036
Ảnh 15228
Ảnh 23832
Ảnh 22645
Ảnh 24451
Ảnh 21844
Ảnh 22935
Ảnh 27438
Ảnh 26033
Ảnh 28041
Ảnh 29932
Ảnh 17033
Ảnh 26043
Ảnh 21240
Ảnh 31556
Ảnh 27258
Ảnh 31641
Ảnh 1322
Ảnh 33554
Ảnh 25149
Ảnh 18951
Ảnh 28765
Ảnh 26362
Ảnh 27360
Ảnh 33979
Ảnh 43250
Ảnh 30769
Ảnh 18067
Ảnh 38480
Ảnh 28770
Ảnh 23659
Ảnh 22475
Ảnh 66597