Tầm Mộng Hồn

Tầm Mộng Hồn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: TRẤM TỪ XUYÊN
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/11/2023
Tổng lượt xem: 714
Thể loại:

Chuyện trời xui đất khiến trên đời chưa từng ngừng, trong Vong Xuyên, hoa bỉ ngạn mà hoa và lá chung gốc lại vĩnh viễn không gặp được nhau hóa thành sứ giả, cô ấy có thể mở khóa bí mật của mỗi linh hồn để họ giải thoát chứ.