Tà Quân Khó Dưỡng Tiểu Ma Phi

Tà Quân Khó Dưỡng Tiểu Ma Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2019
Tổng lượt xem: 73.1K
Thể loại:

Đại tiểu thư phế vật niết bàn trọng sinh, phong mang triển lộ mãnh mẽ vô cùng lại chơi trò giả heo ăn thịt hổ?! Cố tình để cho danh hiệu phế vật khắp nơi gần xa đều biết, khiến cho vô số bọn người không biết chết là thế nào đến nộp mạng. Kết quả tất nhiên là… tỷ muội tốt đấu nhau, hố biết bao nhiêu là người…

Dịch giả:Reina.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:51 12/08/2019.
Chương
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 24
Ảnh 4