Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 3.5M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:12 07/07/2022.
Chương
Ảnh 1574
Ảnh 2522
Ảnh 1877
Ảnh 1427
Ảnh 2676
Ảnh 1545
Ảnh 1106
Ảnh 2755
Ảnh 2619
Ảnh 2095
Ảnh 1923
Ảnh 1073
Ảnh 2363
Ảnh 2876
Ảnh 1704
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 172 39514
Ảnh 2978
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 170 19416
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 169 38515
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 168 60625
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 167 61916
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 166 57319
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 165 14216
Ảnh 57021
Ảnh 88320
Ảnh 92523
Ảnh 75522
Ảnh 1.2K23
Ảnh 1.9K25
Ảnh 39928
Ảnh 16624
Ảnh 12629
Ảnh 4921
Ảnh 4229
Ảnh 6827
Ảnh 5928
Ảnh 13626
Ảnh 16423
Ảnh 23726
Ảnh 26730
Ảnh 11228
Ảnh 19925
Ảnh 13930
Ảnh 24920
Ảnh 33738
Ảnh 28633
Ảnh 30235
Ảnh 15128
Ảnh 10320
Ảnh 18823
Ảnh 14728
Ảnh 19724
Ảnh 22417
Ảnh 4620
Ảnh 6518
Ảnh 17319
Ảnh 9835
Ảnh 17330
Ảnh 3829
Ảnh 20924
Ảnh 10828
Ảnh 4219
Ảnh 16124
Ảnh 10359
Ảnh 8120
Ảnh 6019
Ảnh 9017
Ảnh 5214
Ảnh 10714
Ảnh 10818
Ảnh 6316
Ảnh 6316
Ảnh 1215
Ảnh 3216
Ảnh 917
Ảnh 1318
Ảnh 3015
Ảnh 7916
Ảnh 6415
Ảnh 4714
Ảnh 7618
Ảnh 11212
Ảnh 4911
Ảnh 4711
Ảnh 2512
Ảnh 5110
Ảnh 2310
Ảnh 289
Ảnh 7013
Ảnh 5412
Ảnh 22712
Ảnh 3412
Ảnh 9416
Ảnh 5710
Ảnh 6212
Ảnh 614
Ảnh 3716
Ảnh 3614
Ảnh 2212
Ảnh 3417
Ảnh 3616
Ảnh 5515
Ảnh 7716
Ảnh 7617
Ảnh 3615
Ảnh 3819
Ảnh 6716
Ảnh 1514
Ảnh 11414
Ảnh 4715
Ảnh 9416
Ảnh 4216
Ảnh 7215
Ảnh 3710
Ảnh 8612
Ảnh 2512
Ảnh 2316
Ảnh 5316
Ảnh 1412
Ảnh 1416
Ảnh 2419
Ảnh 8318
Ảnh 9620
Ảnh 4319
Ảnh 6420
Ảnh 5016
Ảnh 1016
Ảnh 1217
Ảnh 5316
Ảnh 2717
Ảnh 3018
Ảnh 12517
Ảnh 8215
Ảnh 614
Ảnh 7412
Ảnh 5611
Ảnh 9612
Ảnh 5616
Ảnh 5717
Ảnh 3119
Ảnh 3613
Ảnh 3416
Ảnh 7018
Ảnh 3616
Ảnh 6320
Ảnh 2814
Ảnh 4413
Ảnh 3011
Ảnh 8415
Ảnh 5719
Ảnh 2111
Ảnh 3417
Ảnh 310
Ảnh 3211
Ảnh 2316
Ảnh 6617
Ảnh 2316
Ảnh 6017
Ảnh 3418
Ảnh 3814
Ảnh 2113
Ảnh 1521
Ảnh 3516
Ảnh 2416
Ảnh 2316
Ảnh 1416
Ảnh 6517
Ảnh 9120
Ảnh 616
Ảnh 1316
Ảnh 1915
Ảnh 816
Ảnh 2316
Ảnh 1513
Ảnh 8514
Ảnh 1417
Ảnh 714
Ảnh 1518
Ảnh 1120
Ảnh 1313
Ảnh 814
Ảnh 916
Ảnh 2615
Ảnh 612
Ảnh 613
Ảnh 1116
Ảnh 716
Ảnh 2816
Ảnh 1917
Ảnh 2918
Ảnh 3030
Ảnh 5025
Ảnh 7935
Ảnh 8938

Truyện liên quan