Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 3.5M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:52 31/10/2022.
Chương
Ảnh 612
Ảnh 1491
Ảnh 1934
Ảnh 2892
Ảnh 2097
Ảnh 1557
Ảnh 2976
Ảnh 1655
Ảnh 1216
Ảnh 2955
Ảnh 2819
Ảnh 2235
Ảnh 2053
Ảnh 1153
Ảnh 2573
Ảnh 3056
Ảnh 1804
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 172 40514
Ảnh 3078
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 170 20116
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 169 39015
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 168 61425
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 167 63016
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 166 58619
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 165 14516
Ảnh 57721
Ảnh 89420
Ảnh 93323
Ảnh 76322
Ảnh 1.2K23
Ảnh 1.9K25
Ảnh 40828
Ảnh 17224
Ảnh 13329
Ảnh 5221
Ảnh 4329
Ảnh 7227
Ảnh 6228
Ảnh 14426
Ảnh 17423
Ảnh 25726
Ảnh 28830
Ảnh 11928
Ảnh 21325
Ảnh 15130
Ảnh 27020
Ảnh 37038
Ảnh 30133
Ảnh 33135
Ảnh 16228
Ảnh 11120
Ảnh 20923
Ảnh 16028
Ảnh 21524
Ảnh 24717
Ảnh 5120
Ảnh 7318
Ảnh 19219
Ảnh 10835
Ảnh 19430
Ảnh 4229
Ảnh 23324
Ảnh 11828
Ảnh 4919
Ảnh 17624
Ảnh 11559
Ảnh 9020
Ảnh 6619
Ảnh 9717
Ảnh 5514
Ảnh 11814
Ảnh 11918
Ảnh 6716
Ảnh 6716
Ảnh 1215
Ảnh 3516
Ảnh 918
Ảnh 1518
Ảnh 3316
Ảnh 8816
Ảnh 6915
Ảnh 5414
Ảnh 9018
Ảnh 13712
Ảnh 5911
Ảnh 5411
Ảnh 2912
Ảnh 6210
Ảnh 2510
Ảnh 329
Ảnh 8313
Ảnh 6012
Ảnh 26013
Ảnh 3712
Ảnh 10616
Ảnh 6310
Ảnh 7212
Ảnh 614
Ảnh 4316
Ảnh 4214
Ảnh 2512
Ảnh 3917
Ảnh 4016
Ảnh 6615
Ảnh 8816
Ảnh 8617
Ảnh 4315
Ảnh 4419
Ảnh 7816
Ảnh 1714
Ảnh 13114
Ảnh 5415
Ảnh 10716
Ảnh 4716
Ảnh 8716
Ảnh 4410
Ảnh 10012
Ảnh 3212
Ảnh 2616
Ảnh 6116
Ảnh 1612
Ảnh 1716
Ảnh 3019
Ảnh 9718
Ảnh 10820
Ảnh 5119
Ảnh 7620
Ảnh 6216
Ảnh 1316
Ảnh 1517
Ảnh 6216
Ảnh 3217
Ảnh 3318
Ảnh 14717
Ảnh 9715
Ảnh 614
Ảnh 8812
Ảnh 6011
Ảnh 11112
Ảnh 6216
Ảnh 6817
Ảnh 3219
Ảnh 4113
Ảnh 3916
Ảnh 8118
Ảnh 4016
Ảnh 7320
Ảnh 2814
Ảnh 5113
Ảnh 3311
Ảnh 9915
Ảnh 6719
Ảnh 2111
Ảnh 4117
Ảnh 310
Ảnh 3611
Ảnh 2416
Ảnh 8117
Ảnh 2416
Ảnh 7117
Ảnh 3518
Ảnh 4114
Ảnh 2313
Ảnh 1621
Ảnh 3616
Ảnh 2516
Ảnh 2516
Ảnh 1416
Ảnh 7117
Ảnh 10520
Ảnh 716
Ảnh 1516
Ảnh 2315
Ảnh 916
Ảnh 2716
Ảnh 1813
Ảnh 9514
Ảnh 1517
Ảnh 714
Ảnh 1518
Ảnh 1120
Ảnh 1313
Ảnh 914
Ảnh 1016
Ảnh 3015
Ảnh 812
Ảnh 713
Ảnh 1616
Ảnh 716
Ảnh 3016
Ảnh 2217
Ảnh 2918
Ảnh 3130
Ảnh 5425
Ảnh 9035
Ảnh 10038

Truyện liên quan