Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 3.5M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:45 10/04/2023.
Chương
Ảnh 4171
Ảnh 872
Ảnh 2051
Ảnh 2344
Ảnh 3582
Ảnh 2497
Ảnh 1767
Ảnh 3616
Ảnh 1905
Ảnh 1426
Ảnh 3435
Ảnh 3259
Ảnh 2505
Ảnh 2413
Ảnh 1303
Ảnh 3103
Ảnh 3526
Ảnh 2124
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 172 43614
Ảnh 3338
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 170 21416
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 169 40415
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 168 63425
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 167 66216
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 166 60619
Ảnh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 165 15316
Ảnh 59421
Ảnh 91620
Ảnh 95223
Ảnh 77322
Ảnh 1.3K23
Ảnh 1.9K25
Ảnh 43428
Ảnh 18724
Ảnh 14929
Ảnh 5621
Ảnh 5029
Ảnh 7627
Ảnh 6728
Ảnh 16826
Ảnh 20723
Ảnh 31826
Ảnh 34430
Ảnh 14828
Ảnh 26225
Ảnh 18430
Ảnh 33320
Ảnh 48038
Ảnh 38833
Ảnh 41736
Ảnh 20328
Ảnh 14220
Ảnh 26623
Ảnh 19628
Ảnh 26524
Ảnh 31317
Ảnh 7020
Ảnh 8618
Ảnh 25019
Ảnh 13835
Ảnh 25230
Ảnh 5629
Ảnh 31424
Ảnh 16429
Ảnh 6319
Ảnh 23824
Ảnh 16559
Ảnh 12620
Ảnh 9719
Ảnh 12517
Ảnh 7614
Ảnh 16715
Ảnh 16918
Ảnh 9616
Ảnh 9716
Ảnh 1415
Ảnh 5416
Ảnh 2818
Ảnh 3318
Ảnh 5516
Ảnh 13616
Ảnh 10715
Ảnh 7814
Ảnh 13218
Ảnh 20412
Ảnh 8911
Ảnh 7311
Ảnh 3912
Ảnh 9010
Ảnh 2910
Ảnh 459
Ảnh 11713
Ảnh 9712
Ảnh 38713
Ảnh 5712
Ảnh 14716
Ảnh 8810
Ảnh 10812
Ảnh 1014
Ảnh 7116
Ảnh 6014
Ảnh 4212
Ảnh 6317
Ảnh 5916
Ảnh 9715
Ảnh 13116
Ảnh 12617
Ảnh 6515
Ảnh 6120
Ảnh 11916
Ảnh 2314
Ảnh 18914
Ảnh 7715
Ảnh 15416
Ảnh 6616
Ảnh 12316
Ảnh 5910
Ảnh 14712
Ảnh 4412
Ảnh 3916
Ảnh 8716
Ảnh 2112
Ảnh 2116
Ảnh 4219
Ảnh 13018
Ảnh 14920
Ảnh 6919
Ảnh 10720
Ảnh 8716
Ảnh 2216
Ảnh 2317
Ảnh 8416
Ảnh 4617
Ảnh 4718
Ảnh 21617
Ảnh 14715
Ảnh 614
Ảnh 12612
Ảnh 8611
Ảnh 15712
Ảnh 9016
Ảnh 9617
Ảnh 4419
Ảnh 6613
Ảnh 5916
Ảnh 11618
Ảnh 5716
Ảnh 10620
Ảnh 4515
Ảnh 8713
Ảnh 5212
Ảnh 14315
Ảnh 9620
Ảnh 3011
Ảnh 6718
Ảnh 710
Ảnh 6111
Ảnh 3417
Ảnh 12317
Ảnh 4316
Ảnh 10517
Ảnh 4219
Ảnh 5914
Ảnh 3813
Ảnh 2021
Ảnh 5417
Ảnh 4116
Ảnh 3216
Ảnh 2317
Ảnh 10817
Ảnh 17020
Ảnh 1416
Ảnh 2216
Ảnh 3015
Ảnh 1417
Ảnh 4417
Ảnh 2414
Ảnh 14014
Ảnh 2018
Ảnh 1314
Ảnh 2018
Ảnh 1820
Ảnh 1813
Ảnh 1014
Ảnh 1216
Ảnh 4315
Ảnh 912
Ảnh 1013
Ảnh 2316
Ảnh 1316
Ảnh 4016
Ảnh 2517
Ảnh 4018
Ảnh 4730
Ảnh 7625
Ảnh 14735
Ảnh 15338

Truyện liên quan