Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/06/2021
Tổng lượt xem: 137.6K
Thể loại:

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!”

Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.”

Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.”

Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.”

Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?”

Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:18 21/06/2022.
Chương
Ảnh 152
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 111
Ảnh 53
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 52
Ảnh 61
Ảnh 91
Ảnh 132
Ảnh 131
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 144
Ảnh 132
Ảnh 81
Ảnh 141
Ảnh 142
Ảnh 251
Ảnh 132
Ảnh 81
Ảnh 211
Ảnh 202
Ảnh 112
Ảnh 83
Ảnh 84
Ảnh 315
Ảnh 283
Ảnh 314
Ảnh 173
Ảnh 165
Ảnh 217
Ảnh 244
Ảnh 173
Ảnh 187
Ảnh 126
Ảnh 235
Ảnh 174
Ảnh 184
Ảnh 85
Ảnh 323
Ảnh 123
Ảnh 95
Ảnh 133
Ảnh 224
Ảnh 496
Ảnh 664
Ảnh 844
Ảnh 805
Ảnh 372
Ảnh 731
Ảnh 833
Ảnh 362
Ảnh 812
Ảnh 573
Ảnh 313
Ảnh 133
Ảnh 254
Ảnh 1203
Ảnh 751
Ảnh 622
Ảnh 443
Ảnh 223
Ảnh 431
Ảnh 425
Ảnh 951
Ảnh 611
Ảnh 1133
Ảnh 152
Ảnh 122
Ảnh 801
Ảnh 682
Ảnh 242
Ảnh 273
Ảnh 1752
Ảnh 821
Ảnh 1703
Ảnh 701
Ảnh 1352
Ảnh 1371
Ảnh 1372
Ảnh 1172
Ảnh 902
Ảnh 991
Ảnh 1023
Ảnh 773
Ảnh 1073
Ảnh 813
Ảnh 242
Ảnh 554
Ảnh 492
Ảnh 815
Ảnh 354
Ảnh 536
Ảnh 338
Ảnh 235
Ảnh 614
Ảnh 1413
Ảnh 815
Ảnh 1128
Ảnh 1044
Ảnh 226
Ảnh 236
Ảnh 1044
Ảnh 1914
Ảnh 973
Ảnh 1255
Ảnh 1267
Ảnh 1166
Ảnh 2526
Ảnh 15710
Ảnh 676
Ảnh 914
Ảnh 697
Ảnh 1199
Ảnh 4413
Ảnh 3211
Ảnh 8616
Ảnh 7715
Ảnh 21910
Ảnh 1547
Ảnh 21816
Ảnh 5110
Ảnh 16514
Ảnh 7111
Ảnh 20711
Ảnh 8810
Ảnh 22711
Ảnh 4414
Ảnh 837
Ảnh 8210
Ảnh 11712
Ảnh 777
Ảnh 10910
Ảnh 5611
Ảnh 1619
Ảnh 11415
Ảnh 8813
Ảnh 11512
Ảnh 15611
Ảnh 10611
Ảnh 28715
Ảnh 8811
Ảnh 4713
Ảnh 7514
Ảnh 3011
Ảnh 6912
Ảnh 608
Ảnh 969
Ảnh 14513
Ảnh 19310
Ảnh 3008
Ảnh 1178
Ảnh 1399
Ảnh 14712
Ảnh 387
Ảnh 4511
Ảnh 997
Ảnh 909
Ảnh 21211
Ảnh 1368
Ảnh 2719
Ảnh 9613
Ảnh 4113
Ảnh 1638
Ảnh 26816
Ảnh 11115
Ảnh 10812
Ảnh 12417
Ảnh 10913
Ảnh 4314
Ảnh 13717
Ảnh 33519
Ảnh 7621
Ảnh 16618
Ảnh 14124
Ảnh 9121
Ảnh 11521
Ảnh 22423
Ảnh 33220
Ảnh 13724
Ảnh 9823
Ảnh 13831
Ảnh 33327
Ảnh 19436
Ảnh 34933
Ảnh 16632
Ảnh 16732
Ảnh 7934
Ảnh 6032
Ảnh 11135
Ảnh 8229
Ảnh 5028
Ảnh 17736
Ảnh 15136
Ảnh 17030
Ảnh 18142
Ảnh 58831
Ảnh 31037
Ảnh 58530
Ảnh 38133
Ảnh 24827
Ảnh 43328
Ảnh 54024
Ảnh 44024
Ảnh 24018
Ảnh 32124
Ảnh 38822
Ảnh 63126
Ảnh 29524
Ảnh 18023
Ảnh 36935
Ảnh 49731
Ảnh 28524
Ảnh 23524
Ảnh 24732
Ảnh 22433
Ảnh 22329
Ảnh 21932
Ảnh 11128
Ảnh 17731
Ảnh 21528
Ảnh 13934
Ảnh 17929
Ảnh 7729
Ảnh 17327
Ảnh 9832
Ảnh 14328
Ảnh 12029
Ảnh 34033
Ảnh 7133
Ảnh 11533
Ảnh 19450
Ảnh 36254

Truyện liên quan