Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/06/2021
Tổng lượt xem: 150.7K
Thể loại:

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!”

Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.”

Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.”

Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.”

Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?”

Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:35 14/09/2023.
Chương
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 4
Ảnh 12
Ảnh 18
Ảnh 25
Ảnh 19
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 8
Ảnh 64
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 22
Ảnh 18
Ảnh 29
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 46
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 39
Ảnh 24
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 5
Ảnh 181
Ảnh 22
Ảnh 20
Ảnh 12
Ảnh 38
Ảnh 11
Ảnh 45
Ảnh 33
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 12
Ảnh 211
Ảnh 301
Ảnh 79
Ảnh 44
Ảnh 681
Ảnh 52
Ảnh 341
Ảnh 49
Ảnh 881
Ảnh 14
Ảnh 231
Ảnh 603
Ảnh 72
Ảnh 72
Ảnh 153
Ảnh 262
Ảnh 443
Ảnh 315
Ảnh 663
Ảnh 257
Ảnh 354
Ảnh 386
Ảnh 263
Ảnh 153
Ảnh 122
Ảnh 283
Ảnh 322
Ảnh 211
Ảnh 523
Ảnh 92
Ảnh 122
Ảnh 322
Ảnh 174
Ảnh 143
Ảnh 182
Ảnh 302
Ảnh 323
Ảnh 232
Ảnh 123
Ảnh 293
Ảnh 285
Ảnh 253
Ảnh 232
Ảnh 202
Ảnh 223
Ảnh 572
Ảnh 194
Ảnh 102
Ảnh 452
Ảnh 483
Ảnh 233
Ảnh 233
Ảnh 214
Ảnh 645
Ảnh 613
Ảnh 574
Ảnh 463
Ảnh 335
Ảnh 467
Ảnh 324
Ảnh 313
Ảnh 267
Ảnh 247
Ảnh 396
Ảnh 335
Ảnh 325
Ảnh 106
Ảnh 564
Ảnh 224
Ảnh 106
Ảnh 184
Ảnh 425
Ảnh 827
Ảnh 1175
Ảnh 1505
Ảnh 1396
Ảnh 603
Ảnh 1272
Ảnh 1464
Ảnh 703
Ảnh 1353
Ảnh 934
Ảnh 534
Ảnh 174
Ảnh 415
Ảnh 1864
Ảnh 1262
Ảnh 1053
Ảnh 694
Ảnh 374
Ảnh 772
Ảnh 656
Ảnh 1582
Ảnh 942
Ảnh 1804
Ảnh 243
Ảnh 183
Ảnh 1182
Ảnh 1153
Ảnh 372
Ảnh 374
Ảnh 2573
Ảnh 1302
Ảnh 2614
Ảnh 1162
Ảnh 2103
Ảnh 2172
Ảnh 2083
Ảnh 1883
Ảnh 1363
Ảnh 1572
Ảnh 1644
Ảnh 1264
Ảnh 1664
Ảnh 1264
Ảnh 353
Ảnh 805
Ảnh 753
Ảnh 1306
Ảnh 495
Ảnh 907
Ảnh 469
Ảnh 356
Ảnh 1025
Ảnh 2194
Ảnh 1336
Ảnh 1689
Ảnh 1635
Ảnh 347
Ảnh 327
Ảnh 1615
Ảnh 2845
Ảnh 1384
Ảnh 1826
Ảnh 1858
Ảnh 1767
Ảnh 3627
Ảnh 23011
Ảnh 1067
Ảnh 1265
Ảnh 1128
Ảnh 17011
Ảnh 6414
Ảnh 4613
Ảnh 12517
Ảnh 12016
Ảnh 32111
Ảnh 2378
Ảnh 30217
Ảnh 8011
Ảnh 23915
Ảnh 10512
Ảnh 30112
Ảnh 12811
Ảnh 32012
Ảnh 6815
Ảnh 1258
Ảnh 12811
Ảnh 16113
Ảnh 1089
Ảnh 14711
Ảnh 7912
Ảnh 20810
Ảnh 16116
Ảnh 11514
Ảnh 15813
Ảnh 22112
Ảnh 14512
Ảnh 37516
Ảnh 11112
Ảnh 6514
Ảnh 9815
Ảnh 4212
Ảnh 9413
Ảnh 799
Ảnh 12810
Ảnh 19614
Ảnh 25911
Ảnh 4009
Ảnh 1579
Ảnh 19310
Ảnh 20113
Ảnh 498
Ảnh 5812
Ảnh 1368
Ảnh 13410
Ảnh 29012
Ảnh 1979
Ảnh 36410
Ảnh 12814
Ảnh 5914
Ảnh 2369
Ảnh 37017
Ảnh 16116
Ảnh 14513
Ảnh 17318
Ảnh 15214
Ảnh 5815
Ảnh 19618
Ảnh 44520
Ảnh 9922
Ảnh 21919
Ảnh 19225
Ảnh 12722
Ảnh 15822
Ảnh 30824
Ảnh 45021
Ảnh 19125
Ảnh 13724
Ảnh 18932
Ảnh 44128
Ảnh 24737
Ảnh 46234
Ảnh 22833
Ảnh 23133
Ảnh 11435
Ảnh 8433
Ảnh 15336
Ảnh 11130
Ảnh 7429
Ảnh 24037
Ảnh 19537
Ảnh 22431
Ảnh 23143
Ảnh 74432
Ảnh 40138
Ảnh 73331
Ảnh 47434
Ảnh 30928
Ảnh 53229
Ảnh 67425
Ảnh 53925
Ảnh 29819
Ảnh 39525
Ảnh 49423
Ảnh 78827
Ảnh 36725
Ảnh 22224
Ảnh 46136
Ảnh 61732
Ảnh 37125
Ảnh 31325
Ảnh 34433
Ảnh 33134
Ảnh 33230
Ảnh 31833
Ảnh 17329
Ảnh 26733
Ảnh 31829
Ảnh 20036
Ảnh 27331
Ảnh 11930
Ảnh 26328
Ảnh 14635
Ảnh 20929
Ảnh 17530
Ảnh 49534
Ảnh 10734
Ảnh 16134
Ảnh 27152
Ảnh 50656

Truyện liên quan