Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/06/2021
Tổng lượt xem: 146.3K
Thể loại:

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!”

Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.”

Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.”

Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.”

Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?”

Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:40 17/03/2023.
Chương
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 10
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 19
Ảnh 6
Ảnh 0
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 12
Ảnh 2
Ảnh 10
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 19
Ảnh 7
Ảnh 23
Ảnh 20
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 141
Ảnh 191
Ảnh 46
Ảnh 27
Ảnh 431
Ảnh 35
Ảnh 231
Ảnh 33
Ảnh 601
Ảnh 11
Ảnh 171
Ảnh 413
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 123
Ảnh 172
Ảnh 313
Ảnh 224
Ảnh 443
Ảnh 166
Ảnh 253
Ảnh 294
Ảnh 213
Ảnh 133
Ảnh 102
Ảnh 223
Ảnh 262
Ảnh 171
Ảnh 413
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 262
Ảnh 154
Ảnh 123
Ảnh 152
Ảnh 242
Ảnh 243
Ảnh 202
Ảnh 103
Ảnh 183
Ảnh 245
Ảnh 203
Ảnh 192
Ảnh 162
Ảnh 193
Ảnh 432
Ảnh 174
Ảnh 102
Ảnh 362
Ảnh 323
Ảnh 183
Ảnh 173
Ảnh 164
Ảnh 495
Ảnh 473
Ảnh 464
Ảnh 353
Ảnh 265
Ảnh 377
Ảnh 294
Ảnh 273
Ảnh 237
Ảnh 187
Ảnh 346
Ảnh 265
Ảnh 275
Ảnh 106
Ảnh 484
Ảnh 184
Ảnh 106
Ảnh 154
Ảnh 325
Ảnh 697
Ảnh 965
Ảnh 1255
Ảnh 1186
Ảnh 533
Ảnh 1092
Ảnh 1244
Ảnh 613
Ảnh 1203
Ảnh 784
Ảnh 464
Ảnh 144
Ảnh 385
Ảnh 1614
Ảnh 1092
Ảnh 923
Ảnh 634
Ảnh 304
Ảnh 672
Ảnh 586
Ảnh 1322
Ảnh 802
Ảnh 1504
Ảnh 203
Ảnh 153
Ảnh 992
Ảnh 913
Ảnh 322
Ảnh 344
Ảnh 2253
Ảnh 1142
Ảnh 2244
Ảnh 992
Ảnh 1843
Ảnh 1872
Ảnh 1813
Ảnh 1623
Ảnh 1173
Ảnh 1392
Ảnh 1384
Ảnh 1084
Ảnh 1464
Ảnh 1134
Ảnh 323
Ảnh 715
Ảnh 633
Ảnh 1106
Ảnh 455
Ảnh 797
Ảnh 439
Ảnh 316
Ảnh 885
Ảnh 1874
Ảnh 1166
Ảnh 1499
Ảnh 1445
Ảnh 307
Ảnh 297
Ảnh 1435
Ảnh 2475
Ảnh 1284
Ảnh 1606
Ảnh 1658
Ảnh 1577
Ảnh 3227
Ảnh 20011
Ảnh 927
Ảnh 1175
Ảnh 998
Ảnh 14911
Ảnh 5814
Ảnh 4513
Ảnh 11017
Ảnh 10616
Ảnh 28611
Ảnh 2068
Ảnh 27217
Ảnh 6611
Ảnh 21415
Ảnh 9212
Ảnh 27012
Ảnh 11311
Ảnh 29112
Ảnh 5815
Ảnh 1128
Ảnh 11611
Ảnh 14713
Ảnh 989
Ảnh 13611
Ảnh 7412
Ảnh 19610
Ảnh 15016
Ảnh 10914
Ảnh 14413
Ảnh 20512
Ảnh 13312
Ảnh 34716
Ảnh 10412
Ảnh 5814
Ảnh 9115
Ảnh 3912
Ảnh 8813
Ảnh 739
Ảnh 11610
Ảnh 17814
Ảnh 23511
Ảnh 3649
Ảnh 1479
Ảnh 17610
Ảnh 18213
Ảnh 468
Ảnh 5412
Ảnh 1268
Ảnh 12310
Ảnh 26512
Ảnh 1749
Ảnh 33310
Ảnh 11914
Ảnh 5414
Ảnh 2189
Ảnh 34117
Ảnh 14816
Ảnh 13613
Ảnh 16118
Ảnh 13814
Ảnh 5315
Ảnh 18018
Ảnh 41420
Ảnh 9122
Ảnh 20419
Ảnh 17525
Ảnh 11422
Ảnh 14122
Ảnh 28624
Ảnh 41921
Ảnh 17825
Ảnh 12824
Ảnh 17632
Ảnh 41528
Ảnh 23137
Ảnh 43034
Ảnh 21133
Ảnh 21333
Ảnh 10835
Ảnh 7733
Ảnh 14536
Ảnh 10530
Ảnh 6729
Ảnh 22637
Ảnh 18637
Ảnh 21131
Ảnh 22043
Ảnh 70732
Ảnh 38138
Ảnh 69431
Ảnh 44534
Ảnh 29728
Ảnh 50729
Ảnh 63925
Ảnh 51225
Ảnh 28419
Ảnh 37425
Ảnh 47123
Ảnh 74627
Ảnh 35425
Ảnh 21324
Ảnh 43436
Ảnh 58832
Ảnh 35225
Ảnh 29325
Ảnh 31533
Ảnh 30634
Ảnh 30230
Ảnh 29633
Ảnh 16229
Ảnh 24533
Ảnh 29229
Ảnh 18536
Ảnh 24531
Ảnh 10630
Ảnh 23828
Ảnh 13635
Ảnh 19329
Ảnh 15730
Ảnh 44334
Ảnh 9534
Ảnh 14434
Ảnh 25152
Ảnh 45556

Truyện liên quan