Sủng Hậu Của Vương

Sủng Hậu Của Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiên Ngu Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/04/2020
Tổng lượt xem: 4M
Thể loại:

Để nghiên cứu lịch sử của Ai Cập cổ đại, Mễ Hi Dao, người huấn luyện thú trong tương lai đã trở về năm 3100 trước Công nguyên, âm dương sai lệch, thay thế thân phận người vợ tương lai của Pharaoh. Hiệu ứng cánh bướm, một chút thay đổi, mọi thứ trong tương lai có thể cũng sẽ thay đổi theo. Mễ Hi Dao nên chọn lựa thế nào, còn Pharaoh, ngài ấy rõ ràng biết cô là giả mạo, tại sao vẫng cưng sủng cô như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:04 28/09/2022.
Chương
Ảnh 16
Ảnh 181
Ảnh 45
Ảnh 501
Ảnh 91
Ảnh 841
Ảnh 45
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 72
Ảnh 1064
Ảnh 1072
Ảnh 891
Ảnh 951
Ảnh 962
Ảnh 871
Ảnh 613
Ảnh 4815
Ảnh 9514
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 155 1532
Ảnh 993
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 153 983
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 152 1572
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 151 1071
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 150 951
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 149 1183
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 148 871
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 147 1062
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 146 1282
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 145 1172
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 144 2335
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 143 2446
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 142 1676
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 141 1505
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 140 2373
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 139 1835
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 138 2296
Ảnh 2638
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 136 2035
Ảnh 2257
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 134 2916
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 133 21811
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 132 2029
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 131 29110
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 130 2808
Ảnh 23613
Ảnh 29320
Ảnh 3496
Ảnh 42910
Ảnh 3285
Ảnh 4677
Ảnh 3616
Ảnh 4214
Ảnh 3415
Ảnh 3736
Ảnh 5425
Ảnh 3006
Ảnh 3065
Ảnh 2556
Ảnh 2885
Ảnh 1426
Ảnh 20011
Ảnh 1247
Ảnh 23810
Ảnh 1969
Ảnh 2158
Ảnh 2329
Ảnh 1326
Ảnh 2067
Ảnh 1749
Ảnh 2217
Ảnh 2416
Ảnh 1779
Ảnh 1789
Ảnh 23010
Ảnh 21711
Ảnh 20312
Ảnh 21113
Ảnh 21812
Ảnh 19729
Ảnh 25316
Ảnh 26221
Ảnh 14337
Ảnh 17820
Ảnh 9618
Ảnh 12033
Ảnh 18425
Ảnh 14826
Ảnh 19322
Ảnh 14930
Ảnh 11227
Ảnh 19216
Ảnh 17537
Ảnh 16229
Ảnh 22721
Ảnh 19651
Ảnh 20415
Ảnh 15818
Ảnh 11823
Ảnh 12520
Ảnh 14123
Ảnh 12019
Ảnh 10522
Ảnh 14228
Ảnh 14421
Ảnh 14218
Ảnh 16721
Ảnh 14624
Ảnh 6824
Ảnh 14520
Ảnh 11325
Ảnh 10234
Ảnh 15127
Ảnh 13326
Ảnh 17746
Ảnh 16733
Ảnh 19141
Ảnh 16944
Ảnh 14737
Ảnh 18631
Ảnh 10445
Ảnh 10353
Ảnh 14634
Ảnh 14029
Ảnh 11636
Ảnh 15333
Ảnh 17344
Ảnh 19156
Ảnh 18449
Ảnh 15953
Ảnh 9657
Ảnh 17957
Ảnh 23766
Ảnh 21570
Ảnh 19676
Ảnh 15489
Ảnh 178103
Ảnh 12897
Ảnh 19099
Ảnh 163121
Ảnh 191118
Ảnh 227117
Ảnh 191156
Ảnh 123196
Ảnh 129221
Ảnh 204219
Ảnh 217288
Ảnh 213357
Ảnh 150443
Ảnh 195226
Ảnh 92145
Ảnh 211149
Ảnh 185137
Ảnh 192138
Ảnh 162146
Ảnh 187154
Ảnh 118151
Ảnh 116117
Ảnh 139111
Ảnh 219118
Ảnh 260154
Ảnh 267170
Ảnh 212164
Ảnh 215160
Ảnh 198170
Ảnh 188191
Ảnh 235154
Ảnh 235173
Ảnh 247173
Ảnh 300203
Ảnh 370214
Ảnh 305215
Ảnh 552251
Ảnh 419291
Ảnh 679295

Truyện liên quan