Sủng Hậu Của Vương

Sủng Hậu Của Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiên Ngu Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/04/2020
Tổng lượt xem: 4M
Thể loại:

Để nghiên cứu lịch sử của Ai Cập cổ đại, Mễ Hi Dao, người huấn luyện thú trong tương lai đã trở về năm 3100 trước Công nguyên, âm dương sai lệch, thay thế thân phận người vợ tương lai của Pharaoh. Hiệu ứng cánh bướm, một chút thay đổi, mọi thứ trong tương lai có thể cũng sẽ thay đổi theo. Mễ Hi Dao nên chọn lựa thế nào, còn Pharaoh, ngài ấy rõ ràng biết cô là giả mạo, tại sao vẫng cưng sủng cô như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:40 30/09/2022.
Chương
Ảnh 531
Ảnh 39
Ảnh 521
Ảnh 67
Ảnh 801
Ảnh 116
Ảnh 1171
Ảnh 59
Ảnh 87
Ảnh 71
Ảnh 97
Ảnh 1274
Ảnh 1342
Ảnh 1101
Ảnh 1191
Ảnh 1172
Ảnh 1091
Ảnh 783
Ảnh 6115
Ảnh 11614
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 155 1732
Ảnh 1143
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 153 1153
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 152 1852
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 151 1281
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 150 1141
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 149 1373
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 148 991
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 147 1212
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 146 1482
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 145 1312
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 144 2615
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 143 2656
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 142 1806
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 141 1625
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 140 2513
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 139 1985
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 138 2486
Ảnh 2778
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 136 2185
Ảnh 2357
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 134 3056
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 133 22811
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 132 2109
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 131 30210
Ảnh Sủng Hậu Của Vương – Chap 130 2898
Ảnh 24413
Ảnh 30220
Ảnh 3646
Ảnh 44010
Ảnh 3395
Ảnh 4837
Ảnh 3746
Ảnh 4394
Ảnh 3525
Ảnh 3806
Ảnh 5625
Ảnh 3096
Ảnh 3165
Ảnh 2646
Ảnh 2995
Ảnh 1516
Ảnh 20911
Ảnh 1317
Ảnh 25310
Ảnh 2089
Ảnh 2278
Ảnh 2439
Ảnh 1426
Ảnh 2187
Ảnh 1849
Ảnh 2317
Ảnh 2516
Ảnh 1849
Ảnh 1869
Ảnh 24110
Ảnh 22911
Ảnh 21512
Ảnh 22213
Ảnh 23112
Ảnh 21129
Ảnh 26616
Ảnh 27821
Ảnh 14937
Ảnh 18820
Ảnh 10418
Ảnh 13033
Ảnh 19825
Ảnh 15726
Ảnh 20322
Ảnh 16030
Ảnh 12227
Ảnh 20616
Ảnh 18637
Ảnh 17329
Ảnh 24221
Ảnh 20651
Ảnh 21715
Ảnh 16818
Ảnh 12423
Ảnh 13320
Ảnh 14823
Ảnh 12819
Ảnh 11422
Ảnh 15028
Ảnh 15121
Ảnh 15418
Ảnh 17721
Ảnh 15424
Ảnh 7624
Ảnh 15420
Ảnh 11925
Ảnh 11034
Ảnh 15927
Ảnh 14026
Ảnh 18646
Ảnh 17933
Ảnh 20441
Ảnh 18144
Ảnh 15937
Ảnh 19631
Ảnh 11045
Ảnh 11153
Ảnh 15934
Ảnh 15129
Ảnh 12736
Ảnh 16433
Ảnh 18344
Ảnh 20556
Ảnh 19749
Ảnh 17353
Ảnh 10457
Ảnh 18957
Ảnh 25166
Ảnh 22870
Ảnh 20776
Ảnh 16489
Ảnh 192103
Ảnh 13797
Ảnh 19999
Ảnh 175121
Ảnh 206118
Ảnh 243117
Ảnh 206156
Ảnh 135196
Ảnh 142221
Ảnh 225219
Ảnh 236288
Ảnh 231357
Ảnh 160443
Ảnh 211226
Ảnh 98145
Ảnh 229149
Ảnh 199137
Ảnh 208138
Ảnh 177146
Ảnh 202154
Ảnh 132151
Ảnh 124117
Ảnh 152111
Ảnh 238118
Ảnh 283154
Ảnh 288170
Ảnh 232164
Ảnh 235160
Ảnh 222170
Ảnh 208191
Ảnh 256154
Ảnh 257173
Ảnh 269173
Ảnh 328203
Ảnh 406214
Ảnh 337215
Ảnh 606252
Ảnh 463291
Ảnh 744295

Truyện liên quan