Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ty Lạp Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/06/2019
Tổng lượt xem: 371.9K
Thể loại:

Lâm Dao Nguyệt kiếp trước vì sự mù quán khi yêu Mộ Dung Linh mà không hay biết muội muội mình là Lâm Nhược Chân đã lên mọi kế hoạch để Dao Nguyệt yêu Dung Linh và đoạt hết mọi thứ của Dao Nguyệt. Khiến Dao Nguyệt phải chết trong lỗi hận thù. Nhưng chính sự hận thù của kiếp trước đã cho Dao Nguyệt trọng sinh lại về hồi còn bé…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:57 24/05/2020.
Chương
Ảnh 141
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 513
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 512
Ảnh 46
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 16
Ảnh 620
Ảnh 211
Ảnh 222
Ảnh 11
Ảnh 17
Ảnh 218
Ảnh 510
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 52
Ảnh 313
Ảnh 49
Ảnh 42
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 81
Ảnh 2711
Ảnh 4617
Ảnh 491
Ảnh 531
Ảnh 594
Ảnh 668
Ảnh 596

Truyện liên quan