Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ty Lạp Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/06/2019
Tổng lượt xem: 372.3K
Thể loại:

Lâm Dao Nguyệt kiếp trước vì sự mù quán khi yêu Mộ Dung Linh mà không hay biết muội muội mình là Lâm Nhược Chân đã lên mọi kế hoạch để Dao Nguyệt yêu Dung Linh và đoạt hết mọi thứ của Dao Nguyệt. Khiến Dao Nguyệt phải chết trong lỗi hận thù. Nhưng chính sự hận thù của kiếp trước đã cho Dao Nguyệt trọng sinh lại về hồi còn bé…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:57 24/05/2020.
Chương
Ảnh 181
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 101
Ảnh 1013
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 141
Ảnh 91
Ảnh 131
Ảnh 91
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 712
Ảnh 66
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 16
Ảnh 720
Ảnh 311
Ảnh 322
Ảnh 11
Ảnh 17
Ảnh 318
Ảnh 610
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 82
Ảnh 513
Ảnh 69
Ảnh 52
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 121
Ảnh 5111
Ảnh 9817
Ảnh 911
Ảnh 881
Ảnh 964
Ảnh 1108
Ảnh 1026

Truyện liên quan