Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ty Lạp Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/06/2019
Tổng lượt xem: 371.5K
Thể loại:

Lâm Dao Nguyệt kiếp trước vì sự mù quán khi yêu Mộ Dung Linh mà không hay biết muội muội mình là Lâm Nhược Chân đã lên mọi kế hoạch để Dao Nguyệt yêu Dung Linh và đoạt hết mọi thứ của Dao Nguyệt. Khiến Dao Nguyệt phải chết trong lỗi hận thù. Nhưng chính sự hận thù của kiếp trước đã cho Dao Nguyệt trọng sinh lại về hồi còn bé…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:57 24/05/2020.
Chương
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 13
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 312
Ảnh 26
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 16
Ảnh 320
Ảnh 11
Ảnh 22
Ảnh 11
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 310
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 22
Ảnh 213
Ảnh 9
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 51
Ảnh 911
Ảnh 1117
Ảnh 151
Ảnh 201
Ảnh 224
Ảnh 258
Ảnh 236

Truyện liên quan