Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ty Lạp Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/06/2019
Tổng lượt xem: 372.4K
Thể loại:

Lâm Dao Nguyệt kiếp trước vì sự mù quán khi yêu Mộ Dung Linh mà không hay biết muội muội mình là Lâm Nhược Chân đã lên mọi kế hoạch để Dao Nguyệt yêu Dung Linh và đoạt hết mọi thứ của Dao Nguyệt. Khiến Dao Nguyệt phải chết trong lỗi hận thù. Nhưng chính sự hận thù của kiếp trước đã cho Dao Nguyệt trọng sinh lại về hồi còn bé…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:57 24/05/2020.
Chương
Ảnh 211
Ảnh 111
Ảnh 71
Ảnh 121
Ảnh 111
Ảnh 121
Ảnh 1213
Ảnh 121
Ảnh 111
Ảnh 171
Ảnh 111
Ảnh 161
Ảnh 121
Ảnh 121
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 91
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 912
Ảnh 76
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 16
Ảnh 820
Ảnh 311
Ảnh 422
Ảnh 11
Ảnh 17
Ảnh 618
Ảnh 810
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 92
Ảnh 513
Ảnh 79
Ảnh 52
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 121
Ảnh 5511
Ảnh 10217
Ảnh 961
Ảnh 921
Ảnh 1034
Ảnh 1208
Ảnh 1136

Truyện liên quan