Quý Tiết Của An Quyển

Quý Tiết Của An Quyển

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lê Sắc, Lương Trúc Lương Tác
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/08/2017
Tổng lượt xem: 568.8K
Thể loại:

Ước mơ của An Quyển Quyển là trở thành một họa sĩ truyện tranh, năm nay như ý nguyện được tuyển vào nơi công tác của cô giáo là tác giả truyện tranh mà cô ngưỡng mộ nhất. Nhưng không ai có thể ngờ được, cô giáo lại là anti fan bản thân mới kết thù hai hôm trước? Mơ ước trước mắt, oan gia ngõ hẹp. Trợ thủ hoạt bát thẳng thắn và tác giả truyện tranh cao lãnh sẽ bắn ra những tia lửa thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:40 12/05/2020.
Chương
Ảnh 1306
Ảnh 1772
Ảnh 711
Ảnh 672
Ảnh 761
Ảnh 554
Ảnh 333
Ảnh 423
Ảnh 1004
Ảnh 373
Ảnh 601
Ảnh 411
Ảnh 471
Ảnh 1112
Ảnh 822
Ảnh 242
Ảnh 252
Ảnh 601
Ảnh 511
Ảnh 6
Ảnh 1021
Ảnh 422
Ảnh 241
Ảnh 1201
Ảnh 1022
Ảnh 984
Ảnh 1253
Ảnh 482
Ảnh 961
Ảnh 129
Ảnh 1302
Ảnh 291
Ảnh 572
Ảnh 792
Ảnh 652
Ảnh 614
Ảnh 1463
Ảnh 363
Ảnh 1334
Ảnh 1634
Ảnh 1566
Ảnh 2058
Ảnh 27815
Ảnh 2012