Quý Tiết Của An Quyển

Quý Tiết Của An Quyển

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lê Sắc, Lương Trúc Lương Tác
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/08/2017
Tổng lượt xem: 570.5K
Thể loại:

Ước mơ của An Quyển Quyển là trở thành một họa sĩ truyện tranh, năm nay như ý nguyện được tuyển vào nơi công tác của cô giáo là tác giả truyện tranh mà cô ngưỡng mộ nhất. Nhưng không ai có thể ngờ được, cô giáo lại là anti fan bản thân mới kết thù hai hôm trước? Mơ ước trước mắt, oan gia ngõ hẹp. Trợ thủ hoạt bát thẳng thắn và tác giả truyện tranh cao lãnh sẽ bắn ra những tia lửa thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:40 12/05/2020.
Chương
Ảnh 1816
Ảnh 2492
Ảnh 1061
Ảnh 932
Ảnh 1091
Ảnh 844
Ảnh 423
Ảnh 623
Ảnh 1374
Ảnh 523
Ảnh 811
Ảnh 541
Ảnh 731
Ảnh 1532
Ảnh 1162
Ảnh 352
Ảnh 342
Ảnh 851
Ảnh 721
Ảnh 10
Ảnh 1431
Ảnh 612
Ảnh 301
Ảnh 1621
Ảnh 1392
Ảnh 1344
Ảnh 1773
Ảnh 632
Ảnh 1371
Ảnh 192
Ảnh 1872
Ảnh 421
Ảnh 812
Ảnh 1212
Ảnh 1072
Ảnh 994
Ảnh 2103
Ảnh 543
Ảnh 1934
Ảnh 2414
Ảnh 2386
Ảnh 3138
Ảnh 41015
Ảnh 4012