Quý Tiết Của An Quyển

Quý Tiết Của An Quyển

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lê Sắc, Lương Trúc Lương Tác
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/08/2017
Tổng lượt xem: 565.9K
Thể loại:

Ước mơ của An Quyển Quyển là trở thành một họa sĩ truyện tranh, năm nay như ý nguyện được tuyển vào nơi công tác của cô giáo là tác giả truyện tranh mà cô ngưỡng mộ nhất. Nhưng không ai có thể ngờ được, cô giáo lại là anti fan bản thân mới kết thù hai hôm trước? Mơ ước trước mắt, oan gia ngõ hẹp. Trợ thủ hoạt bát thẳng thắn và tác giả truyện tranh cao lãnh sẽ bắn ra những tia lửa thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:40 12/05/2020.
Chương
Ảnh 325
Ảnh 432
Ảnh 201
Ảnh 172
Ảnh 151
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 144
Ảnh 73
Ảnh 103
Ảnh 244
Ảnh 123
Ảnh 102
Ảnh 71
Ảnh 121
Ảnh 261
Ảnh 232
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 123
Ảnh 141
Ảnh 3
Ảnh 221
Ảnh 101
Ảnh 72
Ảnh 291
Ảnh 261
Ảnh 233
Ảnh 262
Ảnh 71
Ảnh 18
Ảnh 27
Ảnh 291
Ảnh 8
Ảnh 121
Ảnh 142
Ảnh 131
Ảnh 113
Ảnh 272
Ảnh 92
Ảnh 243
Ảnh 343
Ảnh 275
Ảnh 406
Ảnh 4914
Ảnh 810