Quý Tiết Của An Quyển

Quý Tiết Của An Quyển

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lê Sắc, Lương Trúc Lương Tác
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/08/2017
Tổng lượt xem: 566.3K
Thể loại:

Ước mơ của An Quyển Quyển là trở thành một họa sĩ truyện tranh, năm nay như ý nguyện được tuyển vào nơi công tác của cô giáo là tác giả truyện tranh mà cô ngưỡng mộ nhất. Nhưng không ai có thể ngờ được, cô giáo lại là anti fan bản thân mới kết thù hai hôm trước? Mơ ước trước mắt, oan gia ngõ hẹp. Trợ thủ hoạt bát thẳng thắn và tác giả truyện tranh cao lãnh sẽ bắn ra những tia lửa thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:40 12/05/2020.
Chương
Ảnh 525
Ảnh 682
Ảnh 261
Ảnh 252
Ảnh 251
Ảnh 224
Ảnh 103
Ảnh 173
Ảnh 354
Ảnh 163
Ảnh 172
Ảnh 131
Ảnh 191
Ảnh 371
Ảnh 312
Ảnh 72
Ảnh 102
Ảnh 203
Ảnh 191
Ảnh 4
Ảnh 311
Ảnh 131
Ảnh 82
Ảnh 411
Ảnh 351
Ảnh 303
Ảnh 422
Ảnh 111
Ảnh 27
Ảnh 42
Ảnh 441
Ảnh 9
Ảnh 181
Ảnh 212
Ảnh 201
Ảnh 193
Ảnh 452
Ảnh 122
Ảnh 383
Ảnh 543
Ảnh 485
Ảnh 656
Ảnh 8414
Ảnh 1011