Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 39.1K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:59 18/03/2023.
Chương
Ảnh 1121
Ảnh 1401
Ảnh 1351
Ảnh 162
Ảnh 185
Ảnh 1671
Ảnh 1594
Ảnh 1611
Ảnh 1811
Ảnh 1782
Ảnh 2161
Ảnh 1962
Ảnh 2121
Ảnh 2241
Ảnh 2732
Ảnh 2981
Ảnh 3001
Ảnh 243
Ảnh 2902
Ảnh 2922
Ảnh 2571
Ảnh 2861
Ảnh 2871
Ảnh 2511
Ảnh 2511
Ảnh 3041
Ảnh 2391
Ảnh 2911
Ảnh 3091
Ảnh 3021
Ảnh 3065
Ảnh 2461
Ảnh 2471
Ảnh 2669
Ảnh 2563
Ảnh 3397
Ảnh 2784
Ảnh 2475
Ảnh 2884
Ảnh 2583
Ảnh 3683
Ảnh 3476
Ảnh 3265
Ảnh 3188
Ảnh 3934
Ảnh 2825
Ảnh 3936
Ảnh 3485
Ảnh 3866
Ảnh 4176
Ảnh 2417
Ảnh 3614
Ảnh 4537
Ảnh 4547
Ảnh 4439
Ảnh 4138
Ảnh 4636
Ảnh 4337
Ảnh 4959
Ảnh 3567
Ảnh 3795
Ảnh 4043
Ảnh 5075
Ảnh 5797
Ảnh 5177
Ảnh 5685
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 6867
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 64210
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 6609
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 6249
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 4695
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 6395
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 6288
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 7568
Ảnh 6309
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 36414
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 71411
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 48626
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 73210
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 6219
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 68511
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 4628
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 63112
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 44215
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 64716
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 38518
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 45325
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 34826
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 86932
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 69328
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 69242
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 89139
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 79625
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 41234
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 57536
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 1.3K45