Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 9.9K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:39 01/01/2022.
Chương
Ảnh 1982
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 2624
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 2553
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 2645
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 2663
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 2152
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 2732
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 2765
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 3545
Ảnh 3024
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 18712
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 3398
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 26723
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 3847
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 3286
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 3428
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 2345
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 3489
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 25512
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 36613
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 23315
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 27122
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 19122
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 46029
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 38825
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 40323
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 50128
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 45518
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 24422
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 35123
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 77431