Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 29.2K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:51 03/12/2022.
Chương
Ảnh 1341
Ảnh 1511
Ảnh 113
Ảnh 1752
Ảnh 1752
Ảnh 1691
Ảnh 1711
Ảnh 1811
Ảnh 1471
Ảnh 1351
Ảnh 1841
Ảnh 1701
Ảnh 1981
Ảnh 2011
Ảnh 2031
Ảnh 2145
Ảnh 1691
Ảnh 1771
Ảnh 1859
Ảnh 1743
Ảnh 2517
Ảnh 2024
Ảnh 1835
Ảnh 2174
Ảnh 1953
Ảnh 2783
Ảnh 2666
Ảnh 2505
Ảnh 2468
Ảnh 3024
Ảnh 2275
Ảnh 3136
Ảnh 2805
Ảnh 3106
Ảnh 3356
Ảnh 2007
Ảnh 2984
Ảnh 3587
Ảnh 3717
Ảnh 3589
Ảnh 3378
Ảnh 3806
Ảnh 3517
Ảnh 4149
Ảnh 2967
Ảnh 3165
Ảnh 3323
Ảnh 4225
Ảnh 4727
Ảnh 4117
Ảnh 4815
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 5737
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 53410
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 5469
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 5249
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 3975
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 5415
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 5338
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 6398
Ảnh 5259
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 30114
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 60511
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 42026
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 62510
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 5349
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 58011
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 3918
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 54512
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 38015
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 56616
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 34118
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 39725
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 30426
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 74932
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 60328
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 60442
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 78539
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 69925
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 36334
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 50736
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 1.1K45