Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 19.7K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:52 27/06/2022.
Chương
Ảnh 671
Ảnh 1476
Ảnh 1545
Ảnh 1488
Ảnh 1904
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1685
Ảnh 2116
Ảnh 2035
Ảnh 2266
Ảnh 2376
Ảnh 1627
Ảnh 2224
Ảnh 2467
Ảnh 2777
Ảnh 2669
Ảnh 2518
Ảnh 2866
Ảnh 2667
Ảnh 3179
Ảnh 2267
Ảnh 2495
Ảnh 2483
Ảnh 3295
Ảnh 3677
Ảnh 3027
Ảnh 3785
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 4547
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 42410
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 4339
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 4248
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 3255
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 4345
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 4328
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 5278
Ảnh 4399
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 26014
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 49511
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 36126
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 52310
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 4549
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 48411
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 3268
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 46512
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 33215
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 48416
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 29518
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 34625
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 25925
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 63232
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 51628
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 52642
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 67539
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 60725
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 32534
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 44336
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 1K45