Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 48.7K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:03 17/04/2023.
Chương
Ảnh 2741
Ảnh 2582
Ảnh 2291
Ảnh 2531
Ảnh 2611
Ảnh 2771
Ảnh 2451
Ảnh 291
Ảnh 316
Ảnh 2941
Ảnh 2734
Ảnh 2591
Ảnh 3011
Ảnh 2862
Ảnh 3191
Ảnh 2862
Ảnh 3061
Ảnh 3141
Ảnh 3842
Ảnh 4171
Ảnh 4341
Ảnh 354
Ảnh 4012
Ảnh 4052
Ảnh 3491
Ảnh 3921
Ảnh 3911
Ảnh 3451
Ảnh 3591
Ảnh 4171
Ảnh 3031
Ảnh 3731
Ảnh 4051
Ảnh 4031
Ảnh 4025
Ảnh 3291
Ảnh 3201
Ảnh 3479
Ảnh 3403
Ảnh 4257
Ảnh 3554
Ảnh 3125
Ảnh 3634
Ảnh 3203
Ảnh 4583
Ảnh 4296
Ảnh 4025
Ảnh 3978
Ảnh 4764
Ảnh 3425
Ảnh 4736
Ảnh 4165
Ảnh 4646
Ảnh 4976
Ảnh 2837
Ảnh 4274
Ảnh 5477
Ảnh 5397
Ảnh 5259
Ảnh 4908
Ảnh 5496
Ảnh 5077
Ảnh 5719
Ảnh 4147
Ảnh 4325
Ảnh 4713
Ảnh 5815
Ảnh 6657
Ảnh 6107
Ảnh 6335
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 7927
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 73510
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 7709
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 7249
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 5445
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 7385
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 7188
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 8588
Ảnh 7149
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 41614
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 81211
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 55326
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 83510
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 7059
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 78711
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 5358
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 71712
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 49815
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 72916
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 43018
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 49725
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 38926
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 98932
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 78028
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 77942
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 99839
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 89525
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 46434
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 65436
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 1.4K45