Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 47K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:03 17/04/2023.
Chương
Ảnh 2321
Ảnh 2322
Ảnh 2101
Ảnh 2341
Ảnh 2401
Ảnh 2521
Ảnh 2211
Ảnh 265
Ảnh 293
Ảnh 2741
Ảnh 2504
Ảnh 2371
Ảnh 2781
Ảnh 2652
Ảnh 2961
Ảnh 2682
Ảnh 2851
Ảnh 2981
Ảnh 3622
Ảnh 3951
Ảnh 4111
Ảnh 333
Ảnh 3832
Ảnh 3832
Ảnh 3341
Ảnh 3731
Ảnh 3721
Ảnh 3271
Ảnh 3371
Ảnh 3941
Ảnh 2881
Ảnh 3561
Ảnh 3881
Ảnh 3841
Ảnh 3875
Ảnh 3161
Ảnh 3081
Ảnh 3339
Ảnh 3253
Ảnh 4107
Ảnh 3404
Ảnh 3035
Ảnh 3504
Ảnh 3083
Ảnh 4413
Ảnh 4136
Ảnh 3875
Ảnh 3828
Ảnh 4624
Ảnh 3305
Ảnh 4576
Ảnh 4055
Ảnh 4496
Ảnh 4816
Ảnh 2767
Ảnh 4144
Ảnh 5297
Ảnh 5247
Ảnh 5109
Ảnh 4758
Ảnh 5346
Ảnh 4967
Ảnh 5589
Ảnh 4037
Ảnh 4245
Ảnh 4583
Ảnh 5685
Ảnh 6517
Ảnh 5937
Ảnh 6195
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 30 7747
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 29 72010
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 28 7509
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 27 7089
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 26 5305
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 25 7215
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 24 7028
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 23 8418
Ảnh 6969
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 21 40614
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 20 79411
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 19 54226
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 18 82010
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 17 6929
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 16 76911
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 15 5268
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 14 70512
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 13 48815
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 12 71816
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 11 42118
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 10 49025
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 9 38226
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 8 97232
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 7 76628
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 6 76442
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 5 98339
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 4 87825
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 3 45234
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 2 63836
Ảnh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chap 1 1.4K45