Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 87.2K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:41 14/10/2021.
Chương
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25 1272
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24 140
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23 1851
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22 1631
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21 1851
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20 2104
Ảnh 2015
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18 1997
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17 2004
Ảnh 2115
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15 2055
Ảnh 2257
Ảnh 2268
Ảnh 28510
Ảnh 32515
Ảnh 29816
Ảnh 36816
Ảnh 34410
Ảnh 2495
Ảnh 20912
Ảnh 19822
Ảnh 19215
Ảnh 16415
Ảnh 17824
Ảnh 25620