Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 99.2K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:56 19/05/2022.
Chương
Ảnh 2105
Ảnh 1461
Ảnh 1651
Ảnh 1872
Ảnh 1821
Ảnh 197
Ảnh 2035
Ảnh 211
Ảnh 202
Ảnh 228
Ảnh 2401
Ảnh 2212
Ảnh 2221
Ảnh 2271
Ảnh 1503
Ảnh 191
Ảnh 230
Ảnh 1831
Ảnh 2503
Ảnh 2183
Ảnh 2505
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34 1902
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33 1651
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32 203
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31 2607
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30 3052
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29 2245
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28 30310
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27 3091
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26 3035
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25 3014
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24 3092
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23 3793
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22 3504
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21 3812
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20 4275
Ảnh 4146
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18 4028
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17 4015
Ảnh 3926
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15 4046
Ảnh 4118
Ảnh 3859
Ảnh 49311
Ảnh 54616
Ảnh 50218
Ảnh 56918
Ảnh 56312
Ảnh 5167
Ảnh 46115
Ảnh 46925
Ảnh 44518
Ảnh 41018
Ảnh 44027
Ảnh 63025