Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 104.8K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:56 19/05/2022.
Chương
Ảnh 3575
Ảnh 2262
Ảnh 2522
Ảnh 2754
Ảnh 2782
Ảnh 3011
Ảnh 3066
Ảnh 3071
Ảnh 3001
Ảnh 3221
Ảnh 3432
Ảnh 3143
Ảnh 3152
Ảnh 3092
Ảnh 2175
Ảnh 2671
Ảnh 3241
Ảnh 2462
Ảnh 3464
Ảnh 2914
Ảnh 3338
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34 2483
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33 2201
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32 2691
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31 3418
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30 4043
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29 2886
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28 39811
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27 4082
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26 4046
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25 3895
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24 3953
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23 4894
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22 4515
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21 4863
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20 5487
Ảnh 5297
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18 5229
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17 5176
Ảnh 5047
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15 5187
Ảnh 5249
Ảnh 49310
Ảnh 62712
Ảnh 68317
Ảnh 63019
Ảnh 68819
Ảnh 69213
Ảnh 6688
Ảnh 60516
Ảnh 63426
Ảnh 56918
Ảnh 50818
Ảnh 54428
Ảnh 79625