Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 101.8K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:56 19/05/2022.
Chương
Ảnh 2795
Ảnh 1832
Ảnh 2102
Ảnh 2303
Ảnh 2262
Ảnh 2451
Ảnh 2496
Ảnh 2551
Ảnh 2471
Ảnh 2711
Ảnh 2862
Ảnh 2613
Ảnh 2632
Ảnh 2662
Ảnh 1814
Ảnh 2261
Ảnh 2711
Ảnh 2122
Ảnh 2964
Ảnh 2524
Ảnh 2887
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34 2173
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33 1921
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32 2341
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31 2948
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30 3503
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29 2546
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28 34511
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27 3522
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26 3476
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25 3405
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24 3473
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23 4294
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22 3965
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21 4303
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20 4806
Ảnh 4677
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18 4549
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17 4536
Ảnh 4447
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15 4577
Ảnh 4629
Ảnh 43510
Ảnh 55512
Ảnh 61317
Ảnh 56319
Ảnh 62919
Ảnh 62313
Ảnh 5918
Ảnh 53116
Ảnh 55226
Ảnh 50118
Ảnh 45018
Ảnh 48328
Ảnh 70225