Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 96.1K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:32 17/05/2022.
Chương
Ảnh 341
Ảnh 100
Ảnh 1291
Ảnh 126
Ảnh 138
Ảnh 1455
Ảnh 155
Ảnh 144
Ảnh 175
Ảnh 1851
Ảnh 1742
Ảnh 1771
Ảnh 1821
Ảnh 1183
Ảnh 150
Ảnh 185
Ảnh 1491
Ảnh 2073
Ảnh 1873
Ảnh 2225
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34 1652
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33 1441
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32 177
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31 2277
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30 2542
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29 1905
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28 26110
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27 2631
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26 2595
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25 2584
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24 2632
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23 3283
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22 2994
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21 3282
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20 3645
Ảnh 3556
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18 3468
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17 3445
Ảnh 3436
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15 3496
Ảnh 3568
Ảnh 3389
Ảnh 43411
Ảnh 48216
Ảnh 44518
Ảnh 51318
Ảnh 50112
Ảnh 4447
Ảnh 39315
Ảnh 39425
Ảnh 37418
Ảnh 34318
Ảnh 36927
Ảnh 52625